Skapa anpassade administratörsvyer

Utöver de fördefinierade administratörsvyerna på sidan ”Underhåll” på servern kan du använda Tableau Desktop till att skicka frågor och skapa egna analyser av serveraktivitet. Detta gör du genom att ansluta till och fråga vyer i Tableau Server-lagringsplatsen med en av två inbyggda användare: användaren ”tableau” eller användaren ”readonly”.

Mer information om hur du ansluter till Tableau Server-lagringsplatsen finns i Samla in data med Tableau Server-lagringsplatsen.

  • Användaren tableau – Användaren tableau har tillgång till särskilda vyer och en underuppsättning av tabeller i lagringsplatsdatabasen. Dessa vyer och tabeller tillhandahålls för att administratörer ska kunna skapa anpassade administratörsvyer. Tableau vidtar åtgärder för att begränsa möjligheter att ändra dessa tabeller och vyer, så att anpassade vyer som skapas med dem inte kraschar.

  • Användaren readonly – Användaren readonly har tillgång till ett stort antal tabeller med lagringsplatser, som tillhandahåller mer data om serveranvändning. Administratörer kan även använda dessa till att skapa anpassade administratörsvyer, men många av tabellerna är primärt avsedda som stöd för Tableau Servers funktionalitet och kan ändras eller tas bort utan förvarning. Detta innebär att vyer som skapas från dessa tabeller kan krascha när databasstrukturen ändras.

Exempel på anpassade administratörsvyer finns i Tableau Community(Länken öppnas i ett nytt fönster). Du kan även använda den tillfälliga arbetsbok som genereras när du visar de inbyggda administratörsvyerna.

Innan du ansluter med en av de inbyggda användarna måste du aktivera åtkomst till Tableau Server-databasen. När du har gjort det kan du använda Tableau Desktop för att ansluta till och fråga databasen som användaren tableau eller som användaren readonly.

tsm configuration set-alternativet granskning.aktiverad styr huruvida Tableau Server samlar historisk användaraktivitet och annan information på lagringsplatsen. Det är aktiverat som standard. Tänk på att insamling av historiska händelser påverkar storleken på Tableau Servers säkerhetskopieringsfil (.tsbak).

  • Alla hist_-tabeller styrs av tsm configuration set-alternativet wgserver.granskningshistorik_förfaller_dagar, som styr hur många dagar av händelsehistorik som ska sparas på lagringsplatsen. Standardvärdet är 183 dagar.

  • Tabellen _http_requests rensas från alla data som är äldre än 7 dagar när du kör tsm maintenance cleanup med alternativet --http-requests-table. Du hittar mer information i Ta bort filer som inte behövs.

  • Tabellen _background_tasks rensas automatiskt och sparar data för de senaste 30 dagarna.

  • Alla andra tabeller med namn som inleds med prefixet ”_” innehåller aktuella data.

Mer information om tabellerna i Tableau Server-lagringsplatsen finns i dataordlistan i arbetsgruppsdatabasen(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!