แก้ปัญหา Tableau Server ใน Linux

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปกับ Tableau Server สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมตามสถานะของกระบวนการที่ปรากฎบนหน้าสถานะ ให้ดูที่ แก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงตำแหน่งเริ่มต้นของไดเรกทอรีการติดตั้ง ข้อมูล บันทึก และสคริปต์

ไดเรกทอรีตำแหน่งเริ่มต้น
การติดตั้ง:/opt/tableau/tableau_server
ข้อมูล:/var/opt/tableau/tableau_server/data
บันทึก:/var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/
สคริปต์:/opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/

ขั้นตอนการแก้ปัญหาทั่วไป

คุณสามารถจัดการและทดสอบปัญหาต่างๆ ของ Tableau Server ด้วยขั้นตอนพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนดังนี้

การลบเวอร์ชันเก่าแล้วติดตั้งเวอร์ชันใหม่

ติดตั้ง Tableau Server บน Linux ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยติดตั้ง Tableau มาก่อน หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หรือ VM อีกครั้งที่มี Tableau Server เวอร์ชันเก่าติดตั้งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนในลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อล้าง Tableau ออกจากคอมพิวเตอร์อย่างหมดจนก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่

หากประสบปัญหาในการติดตั้ง Tableau Server คุณอาจจำเป็นต้องลบ Tableau ออกจากคอมพิวเตอร์ให้หมดแล้วจึงค่อยติดตั้งเวอร์ชันใหม่ ดูลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ดิสก์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ดิสก์เพียงพอในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ใช้ Tableau Server พื้นที่ดิสก์ที่จำกัดอาจก่อให้เกิดการติดตั้งไม่สำเร็จ การอัปเกรดไม่สำเร็จ หรือปัญหาในการทำงานของ Tableau Server

ลบไฟล์บันทึกเก่า

หากมีพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ คุณสามารถล้างข้อมูลไฟล์บันทึกเก่าๆ ของ Tableau Server ได้ ไฟล์บันทึกเหล่านี้ค่อนข้างกินพื้นที่ จึงแนะนำให้คุณลบออกเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เวอร์ชัน 10.5.x

หากคุณมีเวอร์ชัน 10.5.1 ขึ้นไป ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในพรอมต์เทอร์มินัลเพื่อล้างข้อมูลไฟล์บันทึกที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้

tsm maintenance cleanup

เวอร์ชัน 10.5.0

หากคุณใช้งาน Tableau Server เวอร์ชัน 10.5.0 บน Linux คำสั่ง cleanup จะไม่พร้อมใช้งาน และคุณจำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ในพรอมต์เทอร์มินัล

sudo find /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/temp/* -mtime +2 -type f -delete

sudo find /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/* -mtime +2 -type f -delete

สำคัญ: ระบบไฟล์ Linux ทำให้สามารถลบไฟล์ที่เปิดอยู่ได้ และหากคุณลบ กระบวนการ Tableau อาจไม่สามารถสร้างไฟล์ขึ้นใหม่ได้ ส่งผลให้ไฟล์บันทึกว่างเปล่า วิธีแก้คือ ให้คุณหยุด Tableau Server ไม่ให้ทำงาน รีสตาร์ทตัวควบคุม TSM แล้วรีสตาร์ท Tableau อีกครั้ง

 1. หยุด Tableau Server:

  tsm stop

 2. รีสตาร์ทตัวควบคุม TSM

  sudo systemctl restart tabadmincontroller_0.service

 3. รอให้ตัวควบคุมรีสตาร์ทโดยอาจใช้เวลาหลายนาที คุณสามารถยืนยันว่าตัวควบคุมได้รีสตาร์ทแล้วด้วยคำสั่งนี้:

  tsm status -v

  เมื่อคุณสามารถเรียกใช้คำสั่งนั้นได้และตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server แสดงเป็น 'กำลังทำงาน' แปลว่าตัวควบคุมรีสตาร์ทแล้ว

 4. เริ่มต้น Tableau Server:

  tsm start

รวบรวมบันทึกด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเรียกใช้ tsm maintenance ziplogs ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น หากเกิดความขัดข้องร้ายแรงก่อนที่จะเรียกใช้ tsm initialize) คุณสามารถรวบรวมและบีบอัดบันทึกได้ด้วยตนเองโดยการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ในหน้าต่างเทอร์มินัลบนแต่ละโหนดด้วยการปรับใช้ Tableau Server

cd /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/

cp /var/opt/tableau/tableau_server/logs/app-install.log logs

cp ~/.tableau/tsm/tsm.log logs

tar -czvf ~/logs.tar.gz logs

ทำให้สร้างไฟล์ชื่อ logs.tar.gz ในไดเรกทอรีหน้าแรก คุณสามารถอัปโหลดหรือส่งไฟล์ดังกล่าวไปยัง Tableau ได้

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

รีสตาร์ท Tableau Server ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำดัชนีและกระบวนการต่างๆ ที่ยังไม่เริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบสามารถแก้ไขได้โดยรีสตาร์ท Tableau Server ในลักษณะที่มีการควบคุม หากต้องการรีสตาร์ท Tableau Server ให้ใช้คำสั่ง tsm restart การทำเช่นนี้จะหยุดกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Tableau Server แล้วทำการรีสตาร์ท

แก้ไขการติดตั้งและการกำหนดค่าไฟล์โดยใช้ Linux

คุณควรแก้ไขหรือสร้างไฟล์ใดก็ได้ที่ใช้ในการติดตั้งหรือกำหนดค่า Tableau Server บน Linux โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ไฟล์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ Microsoft Windows จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งและการกำหนดค่า Tableau Server บน Linux เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Linux เขียนจบบรรทัดของไฟล์ด้วยลำดับตัวอักขระสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ (LF) ในขณะที่ Windows เขียนจบบรรทัดของไฟล์ด้วยลำดับตัวอักขระสำหรับย้ายเคอร์เซอร์มาอยู่หน้าสุดพร้อมขึ้นบรรทัดใหม่ (CR LF) ลำดับตัวอักขระสำหรับกำหนดว่าสิ้นสุดบรรทัดของไฟล์ที่ไม่ใช่ Linux (CR LF) สามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง Tableau Server โดยอัตโนมัติได้หากลำดับตัวอักขระดังกล่าวปรากฏในไฟล์ config.json, reg_templ.json หรือ secrets ที่ใช้โดยตัวติดตั้งอัตโนมัติ นอกจากนี้ลำดับตัวอักษรสำหรับกำหนดว่าสิ้นสุดบรรทัดของไฟล์ที่ไม่ใช่ Linux (CR LF) สามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการลงทะเบียน หรือในตอนกำหนดค่าการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวหรือการตั้งค่าเกตเวย์ได้เช่นกัน

ตรวจสอบบันทึก systemd

หาก Tableau Server ไม่เริ่มทำงานและคุณหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในบันทึก Tableau ไม่ได้ (ดูทำงานกับไฟล์บันทึกเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม) คุณสามารถตรวจสอบบันทึก systemd เพื่อดูข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มและหยุดบริการ TSM ได้ บันทึกจัดเก็บอยู่ที่ /var/log/messages (ดิสทริบิวชันที่คล้ายกับ RHEL) หรือ/var/log/syslog(Ubuntu) เราขอแนะนำให้ใช้คำสั่ง journalctl เพื่อค้นหาและแยกวิเคราะห์บันทึก systemd

การติดตั้ง Tableau Server

การติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากข้อกำหนดฮาร์ดแวร์

Tableau Server ไม่สามารถติดตั้งได้หากคอมพิวเตอร์ที่คุณจะติดตั้งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด โปรดดูก่อนที่คุณจะติตตั้ง...

การติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากหมดเวลา

หากติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ คุณอาจพบปัญหาที่คำสั่ง tsm หมดเวลาเนื่องจากตอบสนองล่าช้า คุณสามารถระบุระยะหมดเวลาให้นานขึ้นได้โดยใช้ตัวเลือก --request-timeout ที่ใช้ได้ทุกส่วนกับคำสั่ง tsm ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก --request-timeout โปรดดู tsm initialize เป็นตัวอย่าง

การติดตั้งล้มเหลวที่มี "การเริ่มต้นการทำงานของอินสแตนซ์ฐานข้อมูลชั่วคราวไม่สำเร็จ"

Tableau Server บน Linux รองรับเฉพาะการเข้ารหัสตัวอักขระ UTF-8 เท่านั้น หากรูปแบบภาษาของ Linux ไม่มีการเข้ารหัสตัวอักขระ UTF-8 การติดตั้งอาจล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้

Failed to initialize the instance of the temporary database

หากต้องการตรวจสอบว่ารูปแบบภาษาใช้การเข้ารหัสตัวอักขระ UTF-8 หรือไม่ ให้เรียกใช้คำสั่ง localectl ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง เอาต์พุตที่ได้ควรมีลักษณะดังนี้ (รูปแบบภาษาอาจต่างกัน)

[tableauserver-centos1a ~]$ localectl
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
[tableauserver-centos1a ~]$

หากค่า LANG ไม่มี .UTF-8 คุณจำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่ง localectl เพื่อเพิ่มการเข้ารหัสดังกล่าว

sudo localectl set-locale LANG=<your_locale>.UTF-8

หมายเหตุ: ในบางกรณี localectl อาจทำงานไม่สำเร็จ (หมดเวลา) หาก systemd เป็นเวอร์ชันเก่า การอัปเดต systemd อาจแก้ไขปัญหานี้และทำให้คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัส UTF-8 ได้ บนระบบที่คล้ายกับ RHEL ให้ใช้คำสั่งนี้เพื่ออัปเดต systemd: sudo yum update systemd

การติดตั้งล้มเหลวบนเครื่องระบบเสมือนใน Parallels

ในปัจจุบันยังไม่รองรับ Parallels หากคุณติดตั้ง Tableau Server บนเครื่องระบบเสมือน Linux ใน Parallels การติดตั้งอาจไม่สำเร็จ

Tableau Server ไม่เริ่มทำงาน

หาก Tableau Server ไม่เริ่มทำงานหรือทำงานในสถานะที่ประสิทธิภาพลดลง ให้เรียกใช้คำสั่ง tsm restart การทำเช่นนี้จะหยุดการทำงานของกระบวนการใดๆ ที่ดำเนินอยู่ และจากนั้นจะรีสตาร์ท Tableau Server

ไม่สามารถเริ่มให้ Tableau Server ทำงานได้หลังจากที่ติดตั้งแล้ว

Tableau Server อาจไม่เริ่มทำงานหากชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปหลังจากการติดตั้ง หนึ่งในสาเหตุหลักๆ ที่ชื่อโฮสต์เปลี่ยนไปคือ การใช้แพ็กเกจ cloud-init บน CentOS หากคุณใช้แพ็กเกจ "cloud-init" ให้รีบูตคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการจะติดตั้ง Tableau Server ก่อนเริ่มกระบวนการติดตั้ง หรือให้คุณแก้ไขชื่อโฮสต์โดยไม่ต้องรีบูตคอมพิวเตอร์โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo hostnamectl set-hostname `hostnamectl --static`

แพ็กเกจ "cloud-init" มักใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งานเครื่องระบบเสมือนเครื่องใหม่ กำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์ของคีย์สาธารณะ SSH และอื่นๆ เช่น บางอิมเมจ CentOS ใช้ "cloud-init" และ "cloud-init" มักถูกมานำใช้ในการปรับใช้ OpenStack แต่เวอร์ชันของ cloud-init ที่รวมโดยค่าเริ่มต้นในที่เก็บ CentOS 7.x (cloud-init 0.7.5-10.el7.centos.1) มีปัญหาที่ทราบ ซึ่งป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์แสดงชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ( FQDN) พร้อมกับชื่อโฮสต์ จนกว่าจะรีสตาร์ท

Tableau Server อาจไม่เริ่มทำงานหากมีการกำหนดค่าให้ใช้ชื่อโฮสต์โดยที่ไม่มี FQDN เนื่องจากว่ากระบวนการติดตั้ง Tableau Server ใช้ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ในการกำหนดค่ากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์และสร้างใบรับรอง TLS

หากต้องการพิจารณาว่าคอมพิวเตอร์แสดงชื่อโฮสต์ถูกหรือไม่ ให้เรียกใช้คำสั่ง hostnamectl ในตัวอย่างต่อไปนี้ คำสั่งดังกล่าวแสดงชื่อโฮสต์ชั่วขณะซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าไม่มีการส่งคืนชื่อโฮสต์ในรูปแบบ FQDN และต้องรีสตาร์

$ hostnamectl
  Static hostname: server01.example.com
Transient hostname: server01
[...]

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คำสั่งแสดงชื่อโฮสต์และ FQDN ที่ถูกต้อง

$ hostnamectl
  Static hostname: server01.example.com
[...]

ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบเริ่มต้นด้วยโดเมน Active Directory (AD) หลายโดเมน

เมื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบเริ่มต้นบน Tableau Server คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากคุณเลือก AD เป็นประเภทการตรวจสอบสิทธิ์

Failed to authenticate username and password

ข้อผิดพลาดข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อ Tableau Server พยายามเชื่อมต่อกับโดเมน AD หลายโดเมน เช่น คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นของโดเมนหนึ่งและพยายามตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ AD ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนอื่น

แบบอักษร

Tableau Server ใช้แบบอักษรที่ติดตั้งบนระบบในการแสดงผลเวิร์กบุ๊กโดยยึดตามแบบอักษรที่ใช้เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กขึ้นมา เมื่อแบบอักษรไม่พร้อมใช้งาน Tableau Server จะใช้แบบอักษรที่เทียบเท่าและใกล้เคียงที่สุดโดยยึดตามตระกูลแบบอักษร ซึ่งจะมีผลกับทั้งเซิร์ฟเวอร์ Windows และ Linux บนเซิร์ฟเวอร์ Linux แบบอักษรที่ระบบหาไม่พบสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าเนื่องจาก Linux มีแบบอักษรน้อยกว่าระบบ Windows และ OS/X ประเด็นนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าเวิร์กบุ๊กเขียนขึ้นใน Tableau Desktop บน Windows หรือบน Mac เป็นจำนวนมาก

Tableau Server บน Linux มีแบบอักษรต่อไปนี้

 • Arial
 • Courier
 • Georgia
 • Times New Roman
 • Verdana
 • Trebuchet MS
 • Tableau Font

เนื่องจากไม่มีแบบอักษร เวิร์กบุ๊กที่ใช้แบบอักษรอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจึงอาจปรากฏขึ้นในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ควรจะเป็นเมื่อดูใน Tableau Server บน Linux วิธีแก้ปัญหานี้คือ ให้ติดตั้งแบบอักษรที่เหมาะสมไปยังทุกโหนดในการติดตั้ง Tableau Server

รองรับชุดอักขระเอเชีย

หากเห็นช่องสี่เหลี่ยมว่างเปล่าซึ่งควรจะมีอักขระเอเชียในเวิร์กบุ๊กที่แสดงบน Tableau Server คุณควรติดตั้งแพ็กเกจแบบอักษรภาษาที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม Linux ของตนเอง

การเริ่มต้น Tableau Server

การเริ่มต้น TSM ล้มเหลวเนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้ tableau แต่บัญชีนั้นไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม tableau

เมื่อคุณติดตั้งและเริ่มต้น Tableau Services Manager (TSM) และ Tableau Server สคริปต์การเริ่มต้น (initialize-tsm) จะสร้างผู้ใช้และกลุ่มที่จำเป็นต่อการทำงานหรือยืนยันว่าสิ่งที่มีอยู่ถูกกำหนดค่าด้วยคุณลักษณะที่จำเป็น โดยปกติแล้วสคริปต์จะสร้างและเพิ่มผู้ใช้ที่เรียกว่า tableau ลงในกลุ่มที่เรียกว่า tableau หากมีผู้ใช้ tableau อยู่แล้วแต่ผู้ใช้นั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่ม tableau สคริปต์จะล้มเหลวพร้อมกับมีคำเตือน

หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น คุณสามารถแก้ข้อขัดแย้งนี้ได้โดยใช้แฟล็ก --unprivileged-user เพื่อระบุผู้ใช้อื่น แล้วระบบจะสร้างและเพิ่มผู้ใช้นั้นไปยังกลุ่ม tableau

ตัวอย่างเช่น ระบุผู้ใช้ชื่อว่า tableauserver คุณจะได้เรียกใช้สคริปต์จากไดเรกทอรี /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code> โดยใช้คำสั่งนี้

sudo ./initialize-tsm --unprivileged-user="tableauserver" --accepteula

หากต้องการรายการตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้กับสคริปต์ initialize-tsm ได้ ให้ใช้ตัวเลือก -h ดังนี้

sudo ./initialize-tsm -h

ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Tableau Server บนรูปแบบภาษาของระบบที่ไม่รองรับ

หากคุณพยายามติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบภาษาที่ไม่ใช่รูปแบบภาษาของระบบที่รองรับ คุณจะได้รับข้อผิดพลาดขณะดำเนินการติดตั้ง

Tableau Server จะทำงานบนระบบโดยใช้รูปแบบภาษาหนึ่งในนี้

de_DE, en_GB, en_US, es_ES, fr_FR, it_IT, ja_JP, ko_KR, pt_BR, zh_CN, zh_TW

fr_CA (ในเวอร์ชัน 2022.3)

th_TH, sv_SE (เวอร์ชัน 2023.1)

รูปแบบภาษาอื่นๆ ที่เหลือจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Tableau Server เมื่อ en_US.utf8 ไม่รวมอยู่ในรายการรูปแบบภาษา

หากคุณพยายามติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี en_US.utf8 ในรายการรูปแบบภาษา การเริ่มต้นจะล้มเหลวพร้อมทั้งกับมีข้อผิดพลาด วิธีดูว่ามี en_US.utf8 รวมอยู่หรือไม่คือ ให้พิมพ์ locale -a ในเชลล์พรอมต์

หาก en_US.utf8 ไม่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถเพิ่ม en_us ไปยังรายการรูปแบบภาษาได้โดยการพิมพ์ sudo locale-gen en_US.UTF-8 ในเชลล์พรอมต์บน Ubuntu หรือ sudo localedef -i en_US -f UTF-8 ในเชลล์พรอมต์บนดิสทริบิวชันที่คล้ายกับ RHEL

ข้อผิดพลาด: สถานะที่ 10 - การเริ่มต้น Tableau Server เมื่อเส้นทางไดเรกทอรีข้อมูลมีมหัพภาค

หากคุณพยายามติดตั้ง Tableau Server และระบุไดเรกทอรีข้อมูลด้วยเส้นทางที่มีมหัพภาค (".") การเริ่มต้นจะล้มเหลวพร้อมทั้งกับมีข้อผิดพลาด ได้แก่

Connection timed out

และ

ERROR: TSM services returned status 10

วิธีเลี่ยงปัญหานี้คือ ให้เลือกไดเรกทอรีข้อมูลที่ไม่มีมหัพภาคในเส้นทาง

ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Tableau Server หลังจากที่ติดตั้งใหม่

หากถอนการติดตั้งและติดตั้ง Tableau Server ใหม่ คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Tableau Server ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ERROR com.tableau.tabadmin.webapp.asyncjobs.JobStepRunner - Running step WaitForConfigure failed
com.tableau.tabadmin.webapp.exceptions.ServiceFailedStateException

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีองค์ประกอบอยู่จากการติดตั้งก่อนหน้านี้ที่เป็นเหตุให้บริการไม่สามารถเริ่มทำงานได้ วิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้คือ ให้ใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate ในโฟลเดอร์ /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code> หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบ Tableau Server ออกอย่างหมดจด โปรดดู ลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปิดใช้งาน Tableau Server

การเปิดใช้งานใบอนุญาต Tableau Server ล้มเหลว

ในบางกรณี การเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau โดยใช้คำสั่ง tsm licenses activate -k <product_key> จะล้มเหลวพร้อมทั้งกับมีข้อผิดพลาดดังนี้

License Server not available

ข้อผิดพลาดข้างต้นเกิดขึ้นได้หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน TCP พอร์ต 443 ไปยังเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิอนุญาตของ Tableau ที่ licensing.tableau.com

วิธีแก้ไขปัญหานี้คือ คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าเครือข่ายและ/หรือไฟร์วอลล์ที่ใช้โฮสต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงที่อยู่และพอร์ตนั้นได้ หรือเปิดใช้งาน Tableau แบบออฟไลน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์

การจัดดัชนีใหม่ของการค้นหาและเรียกดู Tableau Server

ปัญหาที่แก้ไขได้โดยการจัดทำดัชนีใหม่ให้กับค้นหาและเรียกดู

ลักษณะของดัชนีที่ต้องสร้างใหม่ได้แก่:

 • รายการเปล่าของไซต์เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ
 • รายการเปล่าของโปรเจกต์เมื่อผู้ใช้พยายามเลือกโปรเจกต์
 • เนื้อหาขาดหายไป (เวิร์กบุ๊ก มุมมอง แดชบอร์ด)
 • การแจ้งเตือนที่ไม่คาดคิดหรือไม่แม่นยำ (เช่น การแจ้งเตือน "การรีเฟรชล้มเหลว" ในเวิร์กบุ๊กที่ไม่มีการแยกข้อมูล)

หากคุณเห็นอาการเหล่านี้ ให้สร้างดัชนีใหม่ให้กับค้นหาและเรียกดูโดยใช้คำสั่ง tsm maintenance reindex-search

การรีสตาร์ท Tableau Server

การรีสตาร์ท Tableau Server หรือการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลว

หากบริการ Tableau Server หนึ่งล้มเหลว คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเมื่อพยายามรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า

หากต้องการดูว่าบริการที่ล้มเหลวก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

tsm status -v

หากต้องการทราบสาเหตุที่บริการล้มเหลว ให้ดูบันทึกไฟล์ tabadminagent และ tabadmincontroller ในไดเรกทอรีข้อมูล ตัวอย่างเช่น บริการอาจล้มเหลวโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาการทำงานพร้อมกันหรือปัญหาการกำหนดค่าพอร์ต โปรดระบุปัญหาที่คุณพบในข้อเสนอแนะ

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ คุณสามารถลองแก้ไขความล้มเหลวได้โดยการลบแล้วเพิ่มบริการใน TSM ใหม่อีกครั้ง เมื่อบริการเริ่มทำงาน คุณสามารถลองเปลี่ยนการกำหนดค่าก่อนหน้าอีกครั้งได้ หรือลองรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์โดยใช้คำสั่ง tsm restart

ข้อผิดพลาดในการรีสตาร์ท Tableau Server หลังจากที่เพิ่มหรือกำหนดค่าโหนด

หากคุณเพิ่มหรือกำหนดค่าโหนดโดยไม่ใช้กระบวนการเกตเวย์ Tableau Server อาจรีสตาร์ทไม่สำเร็จ และคุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเหล่านี้

ERROR : com.tableau.tabadmin.configuration.PortConfigurationExtractor - Unable to find port config key worker1.gateway.port

และ

Message: Missing port configuration value for key 'worker1.gateway.port'

ข้อผิดพลาดดังกล่าวปรากฏอยู่ในไฟล์ gateway.log และเกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่าโหนด Tableau Server ด้วยเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันหรือ VizQL Server แต่ไม่มีเกตเวย์ หากเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันหรือ VizQL Server ทำงานบนโหนด คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการเกตเวย์

สำรอง/คืนค่า

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนข้อมูลสำรองที่ Tableau Server สร้างขึ้นอาจเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องสิทธิ์ สิทธิ์ที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีสำหรับทั้งไฟล์ที่ TSM กู้คืนและตำแหน่งของไฟล์ เมื่อ TSM จัดการกับข้อมูลสำรอง TSM จะวางไฟล์ไว้ในตำแหน่งเริ่มต้นและตั้งค่าสิทธิ์อย่างเหมาะสม คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ หากกู้คืนข้อมูลสำรองที่คัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ Linux หรือข้อมูลสำรองจากตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นรวมถึงวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง โปรดดูพาธไฟล์ tsm

ข้อผิดพลาดอาจมีดังนี้

Server Was Denied Access to File

หรือ

Restoring the backup '<backup>.tsbak' was unsuccessful

หรือ

Comparing authentication methods failed

กระบวนการสำรองข้อมูลและกู้คืนของ Tableau Server ต้องมี

 • สิทธิ์ในการอ่าน — กระบวนการจำเป็นต้องเข้าถึงไฟล์สำรองข้อมูล .tsbak โดยตรง

 • สิทธิ์ในการดำเนินการ — กระบวนการต้องมีสิทธิ์ในการดำเนินการกับโครงสร้างไดเรกทอรีซึ่งมีไฟล์ .tsbak อยู่ด้วยเช่นกัน

เมื่อ TSM สร้างข้อมูลสำรองในตำแหน่งตามค่าเริ่มต้น TSM จะกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ หากคุณคัดลอกไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Linux หรือย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรีเริ่มต้น สิทธิ์อาจไม่อนุญาตให้เข้าถึงกระบวนการ TSM ที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทั้งไฟล์และแผนผังไดเรกทอรีที่มีไฟล์อยู่นั้นอนุญาตให้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ TSM tableau สิทธิ์ของไฟล์ต้องให้สิทธิ์กับผู้ใช้ tableau ในการอ่านไฟล์ .tsbak ซึ่งสามารถทำได้โดยตั้งค่ากลุ่มในไฟล์ให้อยู่ในกลุ่ม tableau แล้วให้สิทธิ์ในการอ่านกลุ่มดังกล่าว สิทธิ์ของไดเรกทอรีต้องให้สิทธิ์กับผู้ใช้ tableau ในการอ่านไฟล์ ซึ่งสามารถทำได้โดยตั้งค่ากลุ่มในไดเรกทอรีให้อยู่ในกลุ่ม tableau แล้วให้สิทธิ์ในการอ่านและการดำเนินการในไดเรกทอรี

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ TSM และสิทธิ์ของไฟล์ โปรดดูไฟล์และสิทธิ์ใน TSM

ตำแหน่งไฟล์

การเปลี่ยน basefilepath จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งของไฟล์ที่มีอยู่

คำสั่ง tsm หลายคำสั่งเขียนไฟล์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นเหล่านี้ให้แต่ละคำสั่งได้โดยใช้คำสั่ง tsm set แต่การทำเช่นนี้จะไม่ย้ายไฟล์ที่มีอยู่แล้วจากตำแหน่งเดิมไปตำแหน่งใหม่ และจะไม่สร้างตำแหน่งใหม่ คุณมีหน้าที่สร้างตำแหน่งใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งนั้นมีสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อให้ TSM สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในตำแหน่งนั้นและทั้งโครงสร้างไดเรกทอรีที่มีไฟล์ดังกล่าวได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์สำรองข้อมูล ไฟล์กู้คืน ไฟล์นำเข้าและส่งออกไซต์ และไฟล์ ziplogs โปรดดู พาธไฟล์ tsm

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ tsm โปรดดูไฟล์และสิทธิ์ใน TSM

คำสั่ง TSM

บรรทัดคำสั่ง TSM จะไม่แสดงความคืบหน้าของงานที่ใช้เวลาทำงานนาน

หากคุณเรียกใช้คำสั่ง tsm เช่น restore หรือ ziplogs ที่ใช้เวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นนานเกิน 2 ชั่วโมง คำสั่งจะยังคงทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการให้ความคืบหน้าของงานแสดงขึ้นมา ให้ใช้คำสั่ง งานการเชื่อมต่อใหม่ TSM

การเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์

การเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์บน Ubuntu ด้วยตนเอง

Tableau Server เวอร์ชันปัจจุบันไม่รองรับไฟร์วอลล์ ufw ที่ใช้บน Ubuntu สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการติดตั้ง firewalld บน Ubuntu ทางเลือกอีกทางคือเปิดพอร์ตเหล่านั้นด้วยตนเอง ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า ufw ทำงานอยู่ และเปิดพอร์ต TCP 8850 และ 80 สำหรับการเชื่อมต่อจากที่อยู่ต้นทางทั้งหมด

 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า ufw ทำงานอยู่

  sudo ufw status

  หากผลลัพธ์ออกมาเป็น Status: inactive คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน ufw และต้องทำให้แน่ใจว่ายังคงสามารถเชื่อมต่อผ่าน ssh ได้ ทั้งนี้คำอธิบายโปรโตคอลดังกล่าวอยู่นอกขอบเขตของบันทึกประจำรุ่นเหล่านี้

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงพอร์ต 8850:

  sudo ufw allow 8850

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงพอร์ต 80:

  sudo ufw allow 80

OpenID ล้มเหลวในการพยายามเข้าสู่ระบบครั้งแรก

หากคุณกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์ Open ID Connect ให้แก่ Tableau Server การพยายามเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะล้มเหลว วิธีเข้าสู่ระบบได้อย่างสำเร็จคือ ผู้ใช้ต้องลองตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหลังจากที่ล้มเหลวในครั้งแรก

มุมมองสำหรับการดูแลระบบไม่แสดงขึ้นมา

แท็บ "สถานะ" ของ Tableau Server ประกอบด้วยลิงก์ที่พาไปยังการแสดงเป็นภาพที่นำเสนอเมตริกของเซิร์ฟเวอร์ การแสดงเป็นภาพจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ PostgreSQL เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องจากที่เก็บ Tableau Server ไดรเวอร์ PostgreSQL ไม่ได้ติดตั้งโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นแล้วหากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เองมุมมองก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ไดรเวอร์ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: หากต้องการใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบ คุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ PostgreSQL บนโหนดที่เรียกใช้กระบวนการ VizQL Server

การเปลี่ยนรูปแบบภาษาในมุมมอง

เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบภาษาของผู้ใช้หลังจากเปิดมุมมอง การพยายามจะเปิดมุมมองในครั้งต่อๆ ไปจะล้มเหลวพร้อมทั้งกับมี "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ทว่ามุมมองที่ไม่เคยเปิดก่อนหน้านี้ยังคงสามารถเปิดได้

วิธีแก้ปัญหานี้คือ ให้ออกจากระบบ Tableau Server หลังจากที่เปลี่ยนรูปแบบภาษาแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง มุมมองทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาอย่างถูกต้อง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ