แก้ปัญหากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้จะกล่าวถึงหน้าสถานะของ Tableau Server หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหน้าสถานะของ Tableau Server และหน้าสถานะของ TSM โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อ Tableau Server ทำงานอย่างถูกต้อง กระบวนการจะแสดงเป็น “กำลังทำงาน”, “ไม่ว่าง” หรือ “รอคำสั่ง” (ที่เก็บ) หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะมีข้อความปรากฏขึ้นทางด้านล่างของไอคอนสถานะ ดังนี้

ตัวบ่งชี้สถานะที่อาจปรากฏ ได้แก่

หมายเหตุ: Tableau Server ได้รับการออกแบบมาให้แก้ไขตัวเองได้ หากบริการหรือกระบวนการหยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน Tableau Server จะพยายามรีสตาร์ท การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาดำเนินการ 15 ถึง 30 นาที ด้วยเหตุนี้ การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของบริการหรือกระบวนการทันทีอาจเป็นผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการติดตั้งที่มีบริการซ้ำซ้อนที่สามารถจัดการคำขอได้ในขณะที่รีสตาร์ทบริการที่เกิดปัญหา

ส่วนต่อไปนี้จะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาสำหรับข้อความระบุสถานะที่อาจแสดงให้คุณเห็น

ตัวควบคุมคลัสเตอร์

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีโหนดตั้งแต่สองโหนดขึ้นไป

สถานะ: หยุดทำงาน ข้อความ: "ประสิทธิภาพของโหนดลดลง"

สถานะต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อเป็นจริง:

 • ที่เก็บบนโหนดหยุดทำงาน
 • โหนดไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดที่อื่นบนคลัสเตอร์
 • หากกำหนดค่า Tableau Server ให้มีความพร้อมใช้งานสูงและกำลังใช้งานที่เก็บนี้ การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดไปยังที่เก็บที่สองจะเกิดขึ้น
 • ไม่มีสถานะสำหรับที่เก็บหรือที่เก็บไฟล์บนโหนดนี้

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เว้นแต่ตัวควบคุมคลัสเตอร์จะหยุดทำงานเป็นบ่อย หรือหยุดทำงานเป็นระยะเวลานาน

หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

 1. ตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ หากพื้นที่ดิสก์มีจำกัด ให้บันทึกไฟล์บันทึก (ใช้ tsm maintenance ziplogs) เพื่อเก็บไว้ในกรณีที่คุณต้องการนำไปใช้เพื่อขอรับการสนับสนุน จากนั้นจึงลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น
 2. รีสตาร์ท Tableau Server
 3. หากตัวควบคุมคลัสเตอร์ยังคงแสดงผลว่าหยุดทำงาน ให้บันทึกไฟล์บันทึก (tsm maintenance ziplogs) แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ที่เก็บไฟล์

สถานะ “ที่เก็บไฟล์” สะท้อนถึงสถานะของ “ที่เก็บไฟล์” เมื่อมีการโหลดหน้าเว็บเท่านั้น

สถานะการใช้งาน () ที่ไม่มีข้อความแสดงว่าไม่มีการซิงโครไนซ์การแยกข้อมูลเมื่อโหลดหน้า เป็นไปได้ว่างาน "ที่รวบรวมทั้งหมด" ที่เกิดขึ้นซ้ำกำลังทำงานและกำลังซิงโครไนซ์การแยกข้อมูล

สถานะ: ไม่ว่าง ข้อความ: "กำลังซิงโครไนซ์"

"กำลังซิงโครไนซ์" มักจะระบุว่ามีการซิงโครไนซ์การแยกข้อมูลข้ามโหนด “ที่เก็บไฟล์” เมื่อโหลดหน้า

แต่ข้อความ "กำลังซิงโครไนซ์" จะปรากฏขึ้นหลังการติดตั้งเช่นกัน (ทั้งแบบโหนดเดียวและหลายโหนด) หลังจากที่เริ่ม Tableau แล้ว สถานะจะหายไปภายในเวลา 15 ถึง 20 นาที

สถานะ: หยุดทำงาน "การแยกข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน"

ในการติดตั้งแบบโหนดเดียว: "การแยกข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน" จะระบุว่าอาจมีการแยกข้อมูล แต่เผยแพร่/รีเฟรชไม่สำเร็จ ในการติดตั้งแบบหลายโหนด ข้อความนี้จะระบุว่าการการแยกข้อมูลของโหนดนี้จะซิงโครไนซ์ไม่สำเร็จ

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เว้นแต่ “ที่เก็บไฟล์” จะหยุดทำงานเป็นบ่อย หรือหยุดทำงานเป็นระยะเวลานาน

หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

 1. ตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ หากพื้นที่ดิสก์มีจำกัด ให้บันทึกไฟล์บันทึก (ใช้ tsm maintenance ziplogs) เพื่อเก็บไว้ในกรณีที่คุณต้องการนำไปใช้เพื่อขอรับการสนับสนุน จากนั้นจึงลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น
 2. รีสตาร์ท Tableau Server
 3. หาก “ที่เก็บไฟล์” ยังคงแสดงผลว่าหยุดทำงาน ให้บันทึกไฟล์บันทึก (tsm maintenance ziplogs) แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สถานะ: ไม่ว่า "กำลังยกเลิกการใช้"

ข้อความนี้จะระบุว่า “ที่เก็บไฟล์” นี้อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว และระบบกำลังจำลองไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันบนโหนดนี้ไปยังโหนดของ “ที่เก็บไฟล์” อื่น

หากต้องการลบโหนดนี้ ให้รอจนกว่าข้อความระบุสถานะจะเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการลบ"

สถานะ: กำลังทำงาน "พร้อมสำหรับการลบ"

ข้อความนี้ระบุว่า “ที่เก็บไฟล์” อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว

คุณสามารถหยุด (tsm stop) คลัสเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและลบการประมวลผลที่เก็บไฟล์ออก หรือจะลบทั้งโหนดออกก็ได้

สถานะ: กำลังทำงาน "ยกเลิกการใช้ไม่สำเร็จ"

ข้อความนี้จะระบุว่า “ที่เก็บไฟล์” อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว และระบบไม่สามารถจำลองไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ไปยังโหนดของ “ที่เก็บไฟล์” อื่นได้

วิธีการแก้ปัญหายกเลิกการใช้ไม่สำเร็จมีดังนี้

 1. เรียกใช้คำสั่ง tsm topology filestore decommission อีกครั้ง
 2. ตรวจดูพื้นที่ดิสก์บนโหนด “ที่เก็บไฟล์” อื่น การยกเลิกการใช้จะไม่สำเร็จหากโหนด “ที่เก็บไฟล์” อื่นมีพื้นที่ไม่พอจัดเก็บการแยกข้อมูลทั้งหมด
 3. ตรวจดูข้อผิดพลาดในไฟล์ tsm.log บนโหนดเริ่มต้นและโหนดเพิ่มเติม
 4. หยุด Tableau Server (tsm stop) แล้วจึงลองเรียกใช้คำสั่ง tsm topology filestore decommission อีกครั้ง
 5. เปลี่ยนโหนด “ที่เก็บไฟล์” กลับเป็นโหมดอ่าน/เขียนอีกครั้ง (tsm topology filestore recommission) รวบรวมบันทึก แล้วจึงติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 6. เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้คัดลอกและผสานไดเรกทอรี extracts จากโหนด “ที่เก็บไฟล์” นี้ไปยังไดเรกทอรีเดียวกันบนโหนด “ที่เก็บไฟล์” อื่น

เซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

สถานะ: รอคำสั่ง ข้อความ: ไม่มีข้อความ

ในสภาพแวดล้อมแบบหลายโหนด สถานะแบบพาสซีฟจะบ่งชี้ว่าโหนดดังกล่าวสามารถทำงานตามที่ตั้งคาดหวังไว้หรือไม่ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมคลัสเตอร์และรับทราฟฟิกได้

เพื่อให้กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ “ดัชนี” และ “การค้นหา” อยู่ในสถานะใช้งาน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ใช้คำสั่ง tsm topology set-process เพื่อลบกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ “ดัชนี” และ “การค้นหา” แบบพาสซีฟออกจากโหนด

  tsm topology set-process -n <Node> -pr indexandsearchserver -c 0
 2. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง (tsm pending-changes apply)

 3. รีสตาร์ท Tableau Server (tsm restart)

 4. ใช้คำสั่ง tsm topology set-process เพื่อเพิ่มกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ “ดัชนี” และ “การค้นหา” ไปยังโหนดทีละรายการ

  tsm topology set-process -n <Node> -pr indexandsearchserver -c 1
 5. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง (tsm pending-changes apply)

 6. รีสตาร์ท Tableau Server (tsm restart)

 7. ใช้คำสั่ง tsm status เพื่อตรวจสอบสถานะของ indexandsearchserver บนโหนดที่ได้รับผลกระทบ

ที่เก็บ

สถานะ: ไม่ว่าง ข้อความ: "กำลังตั้งค่า"

ข้อความ "กำลังตั้งค่า" จะระบุถึงสถานะต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

 • ระบบกำลังซิงโครไนซ์ที่เก็บที่รอคำสั่งให้ตรงกับที่เก็บที่กำลังทำงาน
 • ที่เก็บไม่พร้อมดำเนินการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด
 • ที่เก็บอาจใช้เวลานานกว่าที่เก็บที่กำลังทำงานอย่างน้อยสองนาที และจะทำการตั้งค่าอีกครั้ง (ซึ่งเร็วกว่าการรอให้ซิงโครไนซ์)
 • การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดจะเกิดขึ้นและที่เก็บที่กำลังทำงานก่อนหน้านี้จะรวมเข้ากับคลัสเตอร์อีกครั้ง

รอจนกว่าข้อความระบุสถานะของที่เก็บจะเปลี่ยนเป็น "รอคำสั่ง"

หากข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น หรือใช้เวลานาน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบพื้นที่ดิสก์และพื้นที่ว่าง หากสามารถทำได้
 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดในบันทึกตัวควบคุมคลัสเตอร์
 3. รีสตาร์ทโหนด

สถานะ: ไม่ว่าง ข้อความ: "กำลังซิงโครไนซ์"

ระบบกำลังซิงโครไนซ์ที่เก็บ ยกตัวอย่างเช่น หลังการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด

สถานะ: หยุดทำงาน ข้อความ: ไม่มีข้อความ

เมื่อที่เก็บแสดงสถานะหยุดทำงานแต่ไม่มีข้อความ หมายความว่าที่เก็บอาจอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้

 • หากกำหนดค่าการติดตั้งเป็นความพร้อมใช้งานสูง การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดของที่เก็บจะเกิดขึ้น
 • กระบวนการจะรีสตาร์ทการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่อัปเดตหลังการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด
 • หากไม่มีที่เก็บอื่นที่กำลังทำงาน Tableau Server จะหยุดทำงาน

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

 1. รอจนกว่าตัวควบคุมคลัสเตอร์จะรีสตาร์ท ซึ่งอาจนานหลายนาที
 2. รีสตาร์ท Tableau Server (tsm restart)
 3. ตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ หากพื้นที่ดิสก์มีจำกัด ให้บันทึกไฟล์บันทึก (ใช้ tsm maintenance ziplogs) เพื่อเก็บไว้ในกรณีที่คุณต้องการนำไปใช้เพื่อขอรับการสนับสนุน จากนั้นจึงลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น
 4. รีสตาร์ท Tableau Server
 5. หากที่เก็บยังคงแสดงข้อความว่าหยุดทำงาน ให้บันทึกไฟล์บันทึก (tsm maintenance ziplogs) แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สถานะ: รอคำสั่ง ข้อความ: ไม่มีข้อความ

สถานะรอคำสั่งที่ไม่มีข้อความจะระบุว่าโหนดกำลังทำงานตามที่คาดเอาไว้และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด หากจำเป็น

VizQL Server

สถานะ: ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต ข้อความ: ไม่มีข้อความ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตสำหรับกระบวนการ VizQL Server โปรดดูจัดการกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาต

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ