ทำงานกับไฟล์บันทึก

Tableau Server สร้างไฟล์บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน คุณอาจต้องใช้ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Tableau Server หรือเมื่อฝ่ายสนับสนุน Tableau ขอไฟล์บันทึกจากคุณเพื่อช่วยแก้ปัญหา

คุณสามารถสร้างไฟล์บันทึกเป็นไฟล์บีบอัดได้โดยใช้คำสั่ง tsm maintenance ziplogs ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดจะมีสำเนาบันทึกที่คุณสามารถคลายบีบอัดเพื่อตรวจสอบ หรือส่งไปยังฝ่ายสนับสนุน Tableau ได้ เมื่อคุณมีสำเนาไฟล์เก็บถาวรของคุณ คุณสามารถลบไฟล์เก็บถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันทึกเก็บถาวร โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

หัวข้อดังต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างไฟล์บันทึกเก็บถาวร เนื้อหาของไฟล์บันทึกรายการเฉพาะ และรายละเอียดว่าคุณอาจต้องตรวจสอบไฟล์บันทึกเมื่อไหร่และอย่างไร

เนื้อหาของบันทึก Tableau Server

กระบวนการทำงาน Tableau Server ทุกกระบวนการจะมีการเขียนข้อมูลเพื่อบันทึกว่าทำอะไรลงในไฟล์บันทึก ไฟล์บันทึกเมื่ออยู่เดี่ยวๆ แต่ละไฟล์จะให้ข้อมูลว่าแต่ละกระบวนการมีการทำงานอะไรแบบละเอียด เมื่อตรวจสอบรวมกัน ไฟล์บันทึกเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารภายในอย่างละเอียด ระหว่างองค์ประกอบของ Tableau Server ในขณะที่ประมวลผลคำขอของผู้ใช้ หรือทำงานอัตโนมัติ บันทึก Tableau Server ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาเท่านั้น ได้แก่ข้อมูลสถานะขององค์ประกอบต่างๆ กัน, การดำเนินการที่ทำโดยแต่ละกระบวนการ, ความพยายามสื่อสาร, คิวรีไปยังฐานข้อมูล (ไม่รวมผลลัพธ์) และระยะเวลาของคำขอ เป็นต้น

ไฟล์บันทึกอาจมีข้อมูลเฉพาะบางอย่าง ได้แก่ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่นเดียวกับที่อยู่ IP และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์, ชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ Tableau Server และ URL และชื่อของเวิร์กบุ๊กและมุมมองที่ผู้ใช้ใช้งาน

ไฟล์บันทึกไม่มีข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ เช่น รหัสผ่าน, ผลลัพธ์ของคิวรี หรือข้อมูลที่แสดงบนหน้ามุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกที่ระดับ DEBUG ระบบจะรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งหมดเมื่อเปิด Tableau หมายความว่าหากคุณมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในตัวแปรสภาพแวดล้อม ข้อมูลนั้นอาจรวมอยู่ในบันทึกด้วย บันทึกในระดับ INFO ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

คำสั่ง tsm maintenance ziplogs ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างไฟล์บันทึกบีบอัดเก็บถาวร แต่ยังรวมข้อมูลที่เก็บของ Tableau Server หากมีการระบุตัวเลือก -d ที่เก็บจะมีข้อมูลเมตาจาก Tableau Server (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้, กลุ่ม, โปรเจค, สิทธิ์อนุญาตบน Tableau Server, กำหนดการรีเฟรชการแยกข้อมูล) ที่เก็บยังมีข้อมูลเค้าโครงและการเชื่อมต่อสำหรับเวิร์กบุ๊ก แต่ไม่มีข้อมูลจริง เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล หรือข้อมูลที่แสดงบนหน้ามุมมอง

ข้อมูลที่แสดงในหน้ามุมมองมาจากไฟล์การแยกข้อมูลหรือฐานข้อมูล และมีการเก็บแคชในหน่วยความจำ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในไฟล์บันทึก หรือไม่ได้เก็บไว้ในไฟล์แยกบนคอมพิวเตอร์ Tableau Server ในกรณีที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสด ไฟล์การแยกข้อมูลจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ Tableau Server เป็นไฟล์ .hyper ในโฟลเดอร์ dataengine แต่จะไม่รวมอยู่ในไฟล์บันทึกบีบอัดเก็บถาวรในทุกกรณี

การตรวจสอบปัญหา Tableau Server

ปัญหาที่อาจเกิดกับ Tableau Server ได้มีความหลากหลายและซับซ้อน จึงไม่มีขั้นตอนแบบสำเร็จรูปง่ายๆ ที่ใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาทั้งหมดได้ แต่แนวทางแบบพื้นฐานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

 1. ล้างข้อมูล ไฟล์บันทึกที่มีอยู่เพื่อลดขนาดไฟล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

  สำคัญ: หากคุณมีแนวโน้มที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุน Tableau Support เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา จะต้องสร้างไฟล์บันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเก็บถาวรไว้ก่อนล้างข้อมูลออก การล้างข้อมูลอาจเป็นการลบข้อมูลสำคัญที่ฝ่ายสนับสนุนจำเป็นต้องใช้ สำหรับรายละเอียดวิธีสร้างไฟล์บันทึกเก็บถาวร โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

 2. กำหนดระดับการเก็บบันทึกที่เหมาะสม ฝ่ายสนับสนุน Tableau จะแนะนำคุณตามนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของระดับการเก็บบันทึกที่แตกต่างกัน โปรดดู เปลี่ยนระดับการบันทึก
 3. จำลองปัญหาขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้บันทึกเก็บเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไว้ได้
 4. สร้างไฟล์เก็บถาวร ของบันทึก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

  สำคัญ: ใช้ไฟล์เก็บถาวรนี้เมื่อตรวจสอบไฟล์บันทึก คุณไม่ควรแก้ไข ย้ายหรือลบไฟล์ใดๆ โดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์

 5. ตรวจสอบบันทึกของตัวควบคุมการดูแลระบบ TSM (/tabadmincontroller/tabadmincontroller_node<n>-<n>.log) เพื่อทำความเข้าใจการกำหนดค่าหรือการปรับใช้ใดๆ ที่ TSM ทำด้วยบรรทัดคำสั่ง, UI เว็บหรือ API รวมถึงงานที่เริ่มต้นโดย TSM เริ่มต้นจากบันทึกตัวควบคุม คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่นี่

  หมายเหตุ: ไฟล์ tsm.log มีข้อความน้อยกว่า tabadmincontroller_*.log แต่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเสริมการแก้ปัญหา

 6. ตรวจสอบบันทึก Apache (/httpd/access.####_##_##_##_##_##.log และ /httpd/error.log) เพื่อดูคำขอที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณกำลังตรวจสอบ

  บันทึก Apache จะมีข้อมูล “สัญญาณรบกวน” ปริมาณมากที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณพบ

  • หากคุณพบคำขอที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ให้ค้นหาไดเรกทอรี vizqlserver สำหรับรายการที่มี ID คำขอตรงกันจากบันทึก Apache
  • มองหารหัสการตอบสนองและข้อความที่เกี่ยวข้องกับ ID คำขอนั้น
  • ค้นหาชื่อของเวิร์กบุ๊ก มุมมอง แดชบอร์ด หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ตรวจสอบเวลาประทับที่สัมพันธ์กันด้วย
  • หากคุณพบคำขอที่ดูเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ให้ดูรหัสการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้น (รหัสกลุ่มเลข 200 ดี แต่รหัสกลุ่ม 500 แสดงถึงปัญหา)
  • ค้นหา ID คำขอที่เกี่ยวข้องกับคำขอที่คุณพบ (ID คำที่ไม่ซ้ำกันคือสตริงตัวอักษรและตัวเลข 24 ตัวที่ส่วนท้ายสุดของคำขอ)
 7. ตรวจสอบไฟล์เก็บถาวรบันทึก เพิ่มเติมเพื่อค้นหาข้อความและปัญหาที่อาจเป็นไปได้อื่น ๆ

  • ใช้ ID คำขอจากบันทึก Apache เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ vizqlserver ของไฟล์เก็บถาวรบันทึกเพื่อดูไฟล์ที่มีรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องนั้น ตรวจดูตัวบ่งชี้ปัญหา (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือคิวรีขนาดยาวที่ใช้งานอยู่)
  • Logshark เครื่องมือโอเพนซอร์สที่ใช้งานฟรีเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบไฟล์เก็บถาวรบันทึก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ปัญหา Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน Tableau Blueprint
 8. ตรวจสอบการบันทึกสคริปต์

  Tableau Server เก็บบันทึกแบชสคริปต์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในไดเรกทอรีสคริปต์ใน /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/ บันทึกเหล่านี้จะถูกบันทึกไปยังไดเรกทอรี /var/tmp แต่ละครั้งที่สคริปต์ทำงาน

  ตามค่าเริ่มต้น: /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/

 9. ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

  หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง หรือหากได้รับคำขอจากฝ่ายสนับสนุน Tableau โปรดส่งไฟล์บีบอัดเก็บถาวรมายัง Tableau

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ