ลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำเตือน: ขั้นตอนด้านล่างจะลบ Tableau Server บน Linux อย่างสมบูรณ์ และลบผู้ใช้และกลุ่มที่สร้างโดย initialize-tsm, ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงไฟล์ใด ๆ ใน /tmp หรือ /var/tmp ที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่กำหนดค่าใน /etc/opt/tableau/tableau_server/environment.bash เป็นผู้ใช้ที่มีอภิสิทธิ์และผู้ใช้ที่ไม่มีอภิสิทธิ์ (ตามค่าเริ่มต้นคือ tsmagent และ tableau) ใบอนุญาต Tableau Server จะถูกปิดใช้งานด้วย เว้นแต่คุณจะละเว้นตัวเลือก -l เมื่อเรียกใช้คำสั่งที่แสดงด้านล่างและคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หากคุณต้องการถอนการติดตั้งเฉพาะแพ็กเกจ Tableau Server เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ (เช่น หลังจากการอัปเกรด) โปรดดู ถอนการติดตั้ง Tableau Server

ในฐานะส่วนหนึ่งของการติดตั้งปกติของ Tableau Server จะมีการติดตั้งสคริปต์ที่ให้วิธีการลบ Tableau และไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ นี่เป็นสิ่งที่คุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่สนใจเกี่ยวกับข้อมูล Tableau การกำหนดค่า หรือไฟล์บันทึก หรือหากคุณกำลังทำงานกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Tableau และจำเป็นต้องติดตั้ง Tableau Server ใหม่หลังจากความพยายามในการติดตั้งหรืออัปเกรดล้มเหลว สคริปต์การลบล้างจะไม่ลบไดรเวอร์ใดๆ ที่คุณติดตั้งแยกต่างหาก แม้แต่ไดรเวอร์ที่คุณติดตั้งเพื่อใช้กับ Tableau Server

สคริปต์ tableau-server-obliterate มีไว้สำหรับกรณีที่คุณต้องการลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ด้วยเหตุผลสองสามประการ:

 • คุณไม่ต้องการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate เพื่อลบ Tableau Server อย่างสมบูรณ์ หากเป็นกรณีนี้ และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ คุณสามารถรวมตัวเลือก -l ไว้ เพื่อปิดใช้งานใบอนุญาต Tableau Server ได้

 • การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Tableau Server—หากคุณพบปัญหาในการติดตั้ง Tableau คุณอาจต้องสคริปต์ tableau-server-obliterate เพื่อลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ก่อนทำการติดตั้งใหม่ การทำเช่นนี้จะล้างการตั้งค่าหรือสถานะที่เก่ากว่า (เช่น ไฟล์ /etc/opt/tableau/tableau_server/environment.bash ) และทำให้คุณสามารถติดตั้งใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ "สะอาด" ได้ หากคุณกำลังทำเช่นนี้ คุณสามารหยุดใช้ตัวเลือก -l เพื่อรักษาข้อมูลใบอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ไว้ได้ เมื่อคุณละเว้นตัวเลือก -l คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตของคุณเมื่อติดตั้ง Tableau Server ใหม่

tableau-server-obliterate ทำอะไร

จุดประสงค์ของสคริปต์ tableau-server-obliterate คือการลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงไฟล์ การตั้งค่าระบบและการกำหนดค่า รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาต หากคุณระบุ

เมื่อคุณเรียกใช้ tableau-server-obliterate จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • มีการเรียกใช้การถอนการติดตั้งสำหรับ Tableau Server เวอร์ชันที่ติดตั้งทั้งหมด (yum erase or apt-get remove)
 • เนื้อหาส่วนใหญ่ของไดเรกทอรีข้อมูลจะถูกลบออก (โดยค่าเริ่มต้น /var/opt/tableau/tableau_server) ไฟล์สำรองและบันทึกจะถูกเก็บไว้ตามค่าเริ่มต้น ดูส่วนด้านล่าง "การรักษาข้อมูลสำรองและไฟล์บันทึกของ Tableau Server"
 • เซมาฟอร์และเซกเมนต์หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดจะถูกลบออก
 • ไฟล์ชั่วคราวทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ "tableau” จะถูกลบออกจาก /tmp และ /var/tmp
 • ผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดที่สร้างระหว่างการติดตั้งจะถูกลบ
 • /etc/opt/tableau จะถูกลบ
 • ใบรับรองที่เชื่อถือได้จะถูกลบออกจาก /etc/pki/ca-trust/source/anchors/TableauServer และ /usr/share/ca-certificates/tableau
 • ไฟล์การกำหนดค่าจะถูกลบออกจาก:
  • /etc/sysctl.d/99-tableau-server.conf
  • /etc/profile.d/tableau_server*
  • /etc/security/limits.d/99-tableau_server*
  • /etc/systemd/logind.conf.d/tableau_server*
  • /usr/share/bash-completion/completions/tsm
  • etc/bash_completion.d/tsm
  • /usr/share/bash-completion/completions/tabcmd
  • /etc/bash_completion.d/tabcmd
  • /run/tableau
  • /usr/lib/tmpfiles.d/tableau-server.conf
 • ใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานหากคุณใช้ตัวเลือก -l และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ออฟไลน์

การรักษาข้อมูลสำรอง Tableau Server และไฟล์บันทึก

ก่อนหน้า Tableau Server เวอร์ชัน 2020.1 การเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate จะเป็นการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากไดเรกทอรีข้อมูล ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.1 ลักษณะการทำงานเริ่มต้นของสคริปต์ tableau-server-obliterate ได้เปลี่ยนแปลง: สคริปต์จะคัดลอกและบันทึกไฟล์สำรองและไฟล์บันทึกของ Tableau Server ลงในไดเรกทอรี logs-temp ตำแหน่งเริ่มต้นของไดเรกทอรี logs-temp อยู่ที่ /var/opt/tableau/logs-temp คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกในสคริปต์เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันใหม่นี้ได้

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นและลบข้อมูลสำรองหรือไฟล์บันทึก ให้รวมตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate:

 • -k อย่าคัดลอกข้อมูลสำรองไปยังไดเรกทอรี logs-temp
 • -g อย่าคัดลอกบันทึกไปยังไดเรกทอรี logs-temp
 • -a อย่าคัดลอกสิ่งใดไปยังไดเรกทอรี logs-temp

การเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate

คุณสามารถลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเพื่อรักษาข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาต หรือลบข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตพร้อมกับส่วนอื่นๆ ของ Tableau Server คุณอาจต้องการรักษาการให้สิทธิ์อนุญาตไว้ หากคุณกำลังจะติดตั้ง Tableau Server ใหม่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

เวอร์ชันเก่าของ tableau-server-obliterate อาจไม่สามารถลบบางไฟล์จาก Tableau Server เวอร์ชันใหม่ได้ ให้เรียกใช้สคริปต์การลบล้างสำหรับเวอร์ชันของ Tableau Server ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมอ

หากต้องการลบ Tableau Server อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องลบการให้สิทธิ์อนุญาตของเซิร์ฟเวอร์

สคริปต์ตัวอย่างในโพรซีเยอร์นี้ยังรวมถึงตัวเลือก -a เพื่อลบไฟล์สำรองและไฟล์บันทึกของ Tableau Server ด้วย

หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะติดตั้ง Tableau Server ใหม่และเปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยบริการให้สิทธิ์การใช้งาน (Authorization-To-Run (ATR)) เราขอแนะนำให้คุณลบข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตก่อนที่จะติดตั้งใหม่และเปิดใช้งาน Tableau Server โดยใช้ Server ATR

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. เรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate :

  sudo /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/tableau-server-obliterate -a -y -y -y

  หมายเหตุ: หากคุณได้ถอนการติดตั้ง Tableau Server แล้ว และตอนนี้คุณต้องการลบออก ให้เรียกใช้สำเนาของสคริปต์ tableau-server-obliterate ที่อยู่ในไดเรกทอรี /var/tmp หากสคริปต์ไม่อยู่ในไดเรกทอรีนั้น ให้ติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server ใหม่ จากนั้นเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate

  หากคุณมีการติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด (แบบกระจาย) ให้เรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate บนแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate

หากต้องการลบ Tableau Server และการให้สิทธิ์อนุญาตโดยสมบูรณ์

สคริปต์ตัวอย่างในโพรซีเยอร์นี้ยังรวมถึงตัวเลือก -a เพื่อลบไฟล์สำรองและไฟล์บันทึกของ Tableau Server ด้วย

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่

  ปิดใช้งาน tsm licenses -k <product_key>

 3. เรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate :

  sudo /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/tableau-server-obliterate -a -y -y -y -l

  ตัวเลือก -l จะลบไฟล์การให้สิทธิ์อนุญาตทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์หากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สคริปต์จะพยายามปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตที่ใช้งานอยู่ก่อน แต่จะลบข้อมูลการออกใบอนุญาตทั้งหมดไม่ว่าการปิดใช้งานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณเรียกใช้คำสั่ง tsm licenses deactivate ก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์การลบ

  หมายเหตุ: หากคุณได้ถอนการติดตั้ง Tableau Server แล้ว และตอนนี้คุณต้องการลบออก ให้เรียกใช้สำเนาของสคริปต์ tableau-server-obliterate ที่อยู่ในไดเรกทอรี /var/tmp หากสคริปต์ไม่อยู่ในไดเรกทอรีนั้น ให้ติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server ใหม่ จากนั้นเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate

  หากคุณมีการติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด (แบบกระจาย) ให้เรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate บนแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งานใบอนุญาตในโหนดเพิ่มเติมใดๆ

 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณเรียกใช้สคริปต์ tableau-server-obliterate

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ