สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

Tableau Server มีฟังก์ชันการทำงานในการสร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึกสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวร หากคุณวางแผนที่จะล้างและลบไฟล์บันทึกเก่าระหว่างการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป คุณอาจพิจารณาเก็บไฟล์บันทึกถาวรที่ตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกเซิร์ฟเวอร์ก่อนลบ

หรือหากคุณกำลังแก้ไขกรณีร่วมกับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau วิศวกรฝ่ายสนับสนุนอาจขอสแนปช็อตไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

หัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับ

 • วิธีสร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึก
 • วิธีส่งสแนปช็อตไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau โดยตรงจากเครื่องมือการดูแล Tableau Server
 • วิธีดาวน์โหลดสแนปช็อต
 • วิธีลบบันทึกแบบเก็บถาวร
 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกการบำรุงรักษา

 3. สร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึก

  1. บนหน้าการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ที่ใต้ส่วนไฟล์บันทึก ให้คลิกสร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึก

   กล่องโต้ตอบตัวเลือกจะแสดง:

  2. บนหน้าตัวเลือก ให้ป้อนหรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ซึ่งรวมถึงคำอธิบาย ช่วงเวลาของไฟล์บันทึกที่ต้องการระบุ และประเภทของบันทึกแบบไม่บังคับที่ต้องการระบุ (รวมถึงข้อมูล Postgres รวมถึงไฟล์ดัมพ์ที่ล้มเหลวล่าสุด) จากนั้นคลิกสร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึก

  สแน็ปช็อตของไฟล์บันทึกจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่แน่นอนบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง TSM และ Tableau Server หากคุณมีการติดตั้งแบบหลายโหนด สแน็ปช็อตจะถูกบันทึกลงในโหนดเริ่มต้นของคลัสเตอร์ ตำแหน่งดังกล่าวจะระบุโดยใช้ตัวแปร basefilepath_log_archives

  ระบบจะบันทึกสแนปช็อตไว้ตามค่าเริ่มต้นที่:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/log-archives

  คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันได้โดยค้นหาการตั้งค่า basefilepath.log_archives และเปลี่ยนตำแหน่งโดยระบุค่าใหม่สำหรับ basefilepath.log_archive หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพาธไฟล์ tsm

 4. หลังจากที่คุณสร้างสแนปช็อต คุณสามารถเลือกและอัปโหลดสแนปช็อตไปยังฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ดาวน์โหลดไปยังเครื่อง หรือลบสแนปช็อตได้

 5. หากต้องการดาวน์โหลดหรือลบสำเนาภายในของสแนปช็อต ให้เลือกสแนปช็อตที่ใต้ส่วนไฟล์บันทึก แล้วจากนั้นเลือกการดำเนินการที่เหมาะสม

การอัปโหลดสแนปช็อตบันทึกสำหรับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau

 1. คลิกแท็บการบำรุงรักษา

 2. เลือกสแนปช็อตที่คุณต้องการส่ง

 3. คลิกอัปโหลดไปยังกรณีสนับสนุนทางเทคนิค

 4. ในกล่องโต้ตอบที่แสดง ให้ป้อนหมายเลขกรณีสนับสนุนและที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อ แล้วคลิกอัปโหลดสแนปช็อต

คุณสร้างไฟล์เก็บสแนปช็อตถาวรของไฟล์บันทึก Tableau Server โดยใช้คำสั่ง tsm maintenance ziplogs

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งนี้จะสร้างไฟล์ Zip ที่มีไฟล์บันทึกทั้งหมด หากคุณกำลังเรียกใช้การติดตั้งแบบกระจายของ Tableau Server ให้ทำตามขั้นตอนนี้จากโหนดตั้งต้น บันทึกจากโหนดทั้งหมดจะถูกรวมไว้ในไฟล์ Zip

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเรียกใช้คำสั่ง Ziplogs ได้สำเร็จ คุณสามารถซิปบันทึก Tableau Server ด้วยตนเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ปัญหา Tableau Server ใน Linux

หากต้องการสร้างสแนปช็อตไฟล์บันทึก

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

  tsm maintenance ziplogs -l -f <filename>

  ซึ่ง <filename> คือชื่อของไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดที่คุณต้องการสร้าง เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกันโดยไม่เว้นวรรค หาก Ziplogs ที่มีอยู่มีชื่อไฟล์เหมือนกันอยู่แล้ว การสร้างไฟล์จะล้มเหลว เว้นแต่คุณจะระบุตัวเลือก -o เพื่อบังคับให้เขียนทับ ลบไฟล์ที่มีอยู่ หรือระบุชื่ออื่นในคำสั่ง

  คุณสามารถระบุช่วงเวลาสำหรับสแนปช็อต และยังสามารถระบุว่าจะรวมบันทึกประเภทใดได้อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm maintenance ziplogs

  สแน็ปช็อตของไฟล์บันทึกจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่แน่นอนบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง TSM และ Tableau Server หากคุณมีการติดตั้งแบบหลายโหนด สแน็ปช็อตจะถูกบันทึกลงในโหนดเริ่มต้นของคลัสเตอร์ ตำแหน่งดังกล่าวจะระบุโดยใช้ตัวแปร basefilepath_log_archives

  ระบบจะบันทึกสแนปช็อตไฟล์บันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นที่:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/log-archives

  คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันได้โดยค้นหาการตั้งค่า basefilepath.log_archives ดังนี้

  tsm configuration get -k basefilepath.log_archive

  และเปลี่ยนตำแหน่งโดยระบุค่าใหม่สำหรับ basefilepath.log_archive ดังนี้

  tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v "<drive>:/new/directory/path"

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพาธไฟล์ tsm

การส่งไฟล์บันทึกที่เก็บถาวรไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau

คุณสามารถส่งไฟล์บันทึกไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau ในกรณีสนับสนุนลูกค้าได้ (จำเป็นต้องมีหมายเลขกรณีสนับสนุนลูกค้า) ก่อนส่งไฟล์บันทึก ให้ใช้คำสั่ง tsm maintenance ziplogs เพื่อรวมไฟล์บันทึกเป็นไฟล์ Zip แบบเก็บถาวรไฟล์เดียว หากคุณกำลังสร้างไฟล์เก็บถาวรเพื่อส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Tableau โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่ฐานความรู้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • ในเซสชันสุดท้าย ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm maintenance send-logs -f <zip file name> -c <case number> -e <email address>

  ซึ่ง <case number> คือหมายเลขกรณีสนับสนุนของคุณ <email address> คืออีเมลติดต่อของคุณสำหรับกรณีสนับสนุนนี้ และ <zip file name> คือชื่อไฟล์ของไฟล์เก็บถาวรที่เป็นนามสกุลไฟล์ .zip ของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ