tsm status

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm status เพื่อแสดงสถานะของ Tableau Server และบริการแต่ละอย่าง (กระบวนการ) ที่เรียกใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Server

สรุป

tsm status [global options]

ตัวเลือก

-v, --verbose

ไม่บังคับ

แสดงสถานะของโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ Tableau Server

tsm status จะแสดงสถานะที่เป็นไปได้เหล่านี้สำหรับโหนด Tableau Server

 • RUNNING: โหนดกำลังทำงานโดยไม่มีสถานะข้อผิดพลาดสำหรับบริการหรือกระบวนการใด

 • DEGRADED: โหนดกำลังทำงานโดยที่บริการหลักอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น ที่เก็บ อยู่ในสถานะที่มีข้อผิดพลาด หากบริการส่งข้อความของคุณมีอินสแตนซ์เดียวและทำงานล้มเหลว

 • ERROR: บริการหรือกระบวนการหลักทั้งหมดอยู่ในสถานะที่มีข้อผิดพลาดในโหนด

 • STOPPED: โหนดหยุดทำงานแล้วโดยไม่มีสถานะข้อผิดพลาด

เมื่อเรียกใช้ tsm status ด้วยตัวเลือก --verbose TSM จะแสดงสถานะของบริการ (กระบวนการ) แต่ละรายการ ข้อความสถานะที่คุณอาจเห็นมีดังนี้

 • is running: บริการกำลังทำงาน

 • status is unavailable: ระบุสถานะไม่ได้ เช่น เมื่อบริการกำลังเริ่มทำงาน

 • is in a degraded state: บริการกำลังทำงานอยู่ แต่แสดงข้อผิดพลาด สถานะนี้บ่งบอกว่าบริการไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม ยังไม่ได้ทำการกำหนดค่า หรือทำงานล้มเหลวในทางใดทางหนึ่ง

 • is in an error state: บริการกำลังทำงานอยู่ แต่แสดงข้อผิดพลาด สถานะนี้บ่งบอกว่าบริการไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือยังไม่ได้ทำการกำหนดค่า

 • is synchronizing: กระบวนการของที่เก็บไฟล์กำลังซิงโครไนซ์กับอินสแตนซ์อื่นของที่เก็บไฟล์

 • is decommissioning: กระบวนการของที่เก็บไฟล์กำลังถูกยกเลิกการใช้งาน

 • is running (Active Repository): ที่เก็บที่ใช้งานอยู่กำลังทำงาน ซึ่งเป็นสถานะที่คาดไว้

 • is running (Passive Repository): ที่เก็บแบบแพสซีฟกำลังทำงาน ซึ่งเป็นสถานะที่คาดไว้เมื่อมีการกำหนดที่เก็บสองรายการ

 • is stopped: บริการหยุดทำงานแล้ว สถานะนี้ไม่ได้หมายความว่าบริการมีสถานะข้อผิดพลาดหรือปัญหา เนื่องจากบริการบางอย่างจะทำงานเมื่อจำเป็นเท่านั้น (เช่น บริการบำรุงรักษาฐานข้อมูล)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password 'my password'

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ