กำหนดค่า Tableau Server เพื่อความพร้อมใช้งานสูงกับโหนดบริการรวมเท่านั้น

บริการรวมสร้างขึ้นบน Apache ZooKeeper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์ส และประสานงานกิจกรรมต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับประกันควอรัมในกรณีที่เกิดความล้มเหลวและแสดงเป็นแหล่งข้อมูลที่ "ถูกต้อง” เกี่ยวกับโทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่า และสถานะ ระบบจะติดตั้งบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติบนโหนด Tableau Server เริ่มต้น แต่จะไม่มีการติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มโหนดเพิ่มเติม เนื่องจากการทำงานที่สำเร็จของ Tableau Server จะขึ้นอยู่กับบริการรวมที่ทำงานตามปกติ เราจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของโหนดมากกว่าสามโหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการสำรองพื้นที่ไว้และความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้นในกรณีที่อินสแตนซ์หนึ่งของบริการรวมมีปัญหา

บริการรวมสามารถสร้าง I/O จำนวนมากในขณะที่สื่อสารกับส่วนประกอบอื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นหากคุณใช้งาน Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามหรือเกินข้อกำหนดขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์ คุณอาจต้องติดตั้ง Tableau Server ในการกำหนดค่าที่ใช้โหนดบริการรวมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการติดตั้งบริการรวมบนโหนดที่ไม่ได้ใช้การประมวลผลอื่นๆ บนเซิร์ฟเวอร์ และจะลบบริการรวมจากทุกโหนดที่ใช้งานการประมวลผลอื่นๆ บนเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการนั้น คุณยังสามารถเรียกใช้ชุดบริการรวมบนโหนดเดียวกันที่เรียกใช้กระบวนการอื่นๆ บน Tableau Server ได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูปรับใช้ชุดบริการรวม

สำคัญ: กระบวนการปรับใช้ชุดบริการประสานงานทั้งหมดเปลี่ยน ณ เวอร์ชัน 2020.1.0 หากคุณใช้งาน Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้า โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับเวอร์ชันนั้น คุณสามารถหาเอกสารประกอบสำหรับทุกเวอร์ชันได้ที่นี่ความช่วยเหลือของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ ให้ทำตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM

ปรับใช้ชุดรวมบนโหนดบริการรวมเท่านั้น

วิธีหนึ่งในการรองรับผลกระทบ I/O ระดับสูงของบริการรวมคือการปรับใช้ชุดรวมบนโหนดที่เรียกใช้บริการรวมและตัวควบคุมคลัสเตอร์เท่านั้น ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการปรับใช้ชุดบริการรวมบนคลัสเตอร์หลายโหนด Tableau Server ที่มี

หมายเหตุ: สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Tableau Server ตามคอร์ ระบบจะไม่นับรวมโหนดของบริการรวมเท่านั้นกับจำนวนคอร์ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตทั้งหมด

 1. เพิ่มโหนดเพิ่มเติมให้กับคลัสเตอร์ของคุณ

  ดูติดตั้งและกำหนดค่าโหนดเพิ่มเติม

 2. หากคุณเพิ่มโหนดใหม่โดยใช้ TSM CLI คุณจะต้องกำหนดค่าโหนดด้วยตัวควบคุมคลัสเตอร์ (ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้หากคุณเพิ่มโหนดโดยใช้ TSM Web UI เพราะระบบจะเพิ่มตัวควบคุมคลัสเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มโหนดโดยใช้ Web UI)

  ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 3. จากโหนดแรกของคลัสเตอร์ ให้กำหนดค่าโหนดใหม่โดยใช้อินสแตนซ์ของตัวควบคุมคลัสเตอร์ ดังนี้

  tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node4> -c 1

  tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node5> -c 1

  tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node6> -c 1

  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ TSM

 4. ใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

  tsm pending-changes apply

  คำเตือนเกี่ยวกับการปรับใช้ชุดบริการรวมจะปรากฏขึ้น เพราะคุณได้ปรับใช้คลัสเตอร์แบบหลายโหนด หากนี่เป็นเพียงคำเตือนเดียว คุณสามารถลบล้างคำเตือนอย่างปลอดภัยได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-warnings เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าแม้จะมีคำเตือนก็ตาม

  tsm pending-changes apply --ignore-warnings
 5. ยืนยันว่าโหนดทั้งหมดกำลังทำงาน

  tsm status -v

 6. บนโหนดแรกของคลัสเตอร์ ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัลแล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหยุด Tableau Server:

  tsm stop

 7. รับ ID โหนดสำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

  tsm topology list-nodes -v

 8. ใช้คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service เพื่อเพิ่มชุดบริการรวมใหม่โดยการเพิ่มบริการรวมไปยังโหนดที่ระบุ คุณต้องระบุโหนดที่ควรเพิ่มบริการรวม คำสั่งยังทำให้ชุดรวมใหม่เป็นชุดรวม "การใช้งานจริง" (ชุดรวมที่กำลังใช้งาน) และจะลบชุดรวมเก่าออก

  หมายเหตุ: ข้อความแจ้ง "y/n” ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งโดยไม่มีอินพุต ให้ใส่ตัวเลือก --ignore-prompt

  ตัวอย่างเช่น ปรับใช้บริการรวมกับสามโหนดของคลัสเตอร์แบบหกโหนด:

  tsm topology deploy-coordination-service -n <node4,node5,node6>

  รอจนกว่าคำสั่งจะสมบูรณ์ และระบบจะส่งคุณกลับไปยังข้อความแจ้งของระบบ

 9. เริ่มต้น Tableau Server

  tsm start

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ