ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าลำดับงานสำหรับ Tableau Server

หัวข้อนี้อธิบายการตั้งค่าลำดับงานต่างๆ ที่คุณสามารถกำหนดค่าสำหรับ Tableau Server ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการเปิดใช้งานการเขียนเว็บสำหรับลำดับงาน โปรดดู สร้างและโต้ตอบกับโฟลว์บนเว็บ

การเผยแพร่ การกำหนดเวลา และการตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์การจัดการข้อมูล Tableau Prep Conductor จะเปิดใช้งานสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ทั้งหมด คุณยังสามารถแก้ไขและปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับไซต์ได้อีกด้วย

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลำดับงานสำหรับไซต์ทั้งหมดของคุณหรือสำหรับแต่ละไซต์:

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบในหน้าผู้ดูแลระบบ Tableau Server:

กำหนดค่าว่าควรอนุญาตให้เผยแพร่และกำหนดเวลาลำดับงานสำหรับไซต์หรือไม่:

 1. อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่และกำหนดเวลาลำดับงาน: การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor หากคุณมีหลายไซต์ คุณสามารถเลือกปิด Tableau Prep สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละไซต์ได้ หากคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับไซต์ที่เคยอนุญาตลำดับงาน โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผลกระทบของการปิดการใช้งาน Tableau Prep Conductor

  ในหน้าทั่วไปใต้การตั้งค่า ให้เลื่อนไปที่ส่วน Tableau Prep Conductor และล้างกล่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเวลาและตรวจสอบลำดับงาน

 2. อนุญาตผู้ใช้ลิงก์ลำดับงานที่ทำงานพร้อมกันโดยใช้งานที่ลิงก์ (เวอร์ชัน 2021.3 ขึ้นไป): ให้ผู้ใช้จัดกำหนดการงานในลำดับงานเพื่อเรียกใช้ทีละรายการ ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2022.1 ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ในเวอร์ชันก่อนหน้า ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก่อน

  หากคุณมีหลายไซต์ คุณสามารถเลือกปิดงานที่ลิงก์สำหรับแต่ละไซต์ได้ แต่ต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ที่ระดับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ก่อน

  หากการตั้งค่าถูกปิดหลังจากกำหนดเวลางานที่ลิงก์แล้ว งานใดๆ ที่กำลังทำงานอยู่จะสิ้นสุดลง และงานที่ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้จะถูกซ่อนไว้ และจะไม่แสดงในแท็บ งานที่กำหนดเวลาไว้ อีกต่อไป

 3. ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง

  -อนุญาตให้ผู้เผยแพร่ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบในแหล่งข้อมูล ลำดับงาน หรือเวิร์กบุ๊ก: การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้เผยแพร่สามารถเชื่อมโยงรหัสผ่านกับลำดับงานที่เผยแพร่ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิผู้ใช้เว็บโดยอัตโนมัติ

  -อนุญาตให้ผู้เผยแพร่กำหนดการเรียกใช้ลำดับงานและการรีเฟรชการแยกข้อมูล: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าข้างต้นเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้เผยแพร่จะเห็นตัวเลือกการจัดกำหนดการในกล่องโต้ตอบเผยแพร่

ผลกระทบของการปิดการใช้งาน Tableau Prep Conductor

หากคุณปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง คุณจะไม่สามารถดูลำดับงาน กำหนดการ งาน และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำดับงานได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถและไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อคุณปิดใช้งาน Tableau Prep สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดหรือเฉพาะบางไซต์ซ

 ไม่ได้เปิดใช้งาน Prep ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งาน Prep ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ แต่ปิดใช้งานสำหรับไซต์เปิดใช้งาน Prep สำหรับทั้งเซิร์ฟเวอร์และไซต์
แสดงลำดับงานใช่ใช่ใช่
แสดงงาน/กำหนดการในมุมมองเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ใช่
แสดงงาน/กำหนดการในมุมมองไซต์ไม่ไม่ใช่
แสดงการตั้งค่าไซต์ (สำหรับผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)ใช่ (ปิดใช้งาน)ใช่ใช่
แสดงสถานะ TSMใช่ (ไม่แสดง Tableau Prep Conductor)ใช่ใช่
แสดงการตั้งค่า TSMใช่ (ปิดใช้งาน)ใช่ใช่

สำคัญ: งานที่กำหนดเวลาไว้จะยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าจะมีการปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor สำหรับไซต์ดังกล่าว แต่จะล้มเหลว

กำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับลำดับงานที่ล้มเหลว

คุณสามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเรียกใช้ลำดับงานที่ล้มเหลว ระบบจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้ลำดับงานผ่านงานที่กำหนดเวลาไว้ งานที่ลิงก์ หรือการเรียกใช้ด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือกเมนูเรียกใช้ตอนนี้ คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ก่อน แล้วจากนั้นค่อยกำหนดค่าที่ระดับไซต์

หากต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้เว็บอินเทอร์เฟซของ Tableau Services Manager (TSM) หรือ TSM CLI ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ใช้เว็บอินเทอร์เฟซของ TSM
 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850.

 2. คลิกที่การแจ้งเตือนที่แท็บการกำหนดค่า และคลิ เซิร์ฟเวอร์อีเมล

 3. ป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อีเมล

 4. คลิกแท็บเหตุการณ์

 5. ภายใต้อัปเดตเนื้อหา ให้เลือกส่งอีเมลเมื่อลำดับงานทำงาน งานการเข้ารหัส หรือการรีเฟรชตามกำหนดการล้มเหลวหากไม่ได้เปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น

 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลการกำหนดค่าแล้ว

 7. คลิกปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ท

ใช้ TSM CLI

ค่าการแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าทีละรายการได้โดยใช้ใช้คำสั่ง tsm configuration set:

Windows: tsm configuration(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Linux: tsm configuration

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ใช้คำสั่ง tsm configuration set ที่มีไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อ

หากต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนความล้มเหลวของลำดับงาน ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v true

หมายเหตุ: คำสั่งนี้จะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับทั้งการรีเฟรชการแยกข้อมูลและลำดับงานล้มเหลว

หลังจากที่กำหนดค่าเสร็จแล้ว คุณต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

tsm pending-changes apply

คำสั่งใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการดำเนินการนี้จะรีสตาร์ท Tableau Server หากเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งนี้ได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท

หากต้องการกำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับไซต์:

ในหน้าทั่วไปภายใต้การตั้งค่า ให้เลื่อนไปที่การตั้งค่าจัดการการแจ้งเตือน และเลือกประเภทการแจ้งเตือนที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ไซต์ได้รับ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมล บนไซต์ Tableau หรือในพื้นที่ทำงานของ Slack ของคุณได้ หากผู้ดูแลระบบของคุณเชื่อมต่อไซต์ของคุณเข้ากับ Slack หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อ้างอิงการตั้งค่าไซต์

ศูนย์แจ้งเตือนการกำหนดค่าไซต์

หมายเหตุ: สร้างการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณอีกครั้งเมื่ออัปเกรดจาก 2020.4 หรือเก่ากว่าเป็น 2021.1 และใหม่กว่า การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เก่ากว่าจะไม่ย้ายไปที่การตั้งค่าจัดการการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกำหนดการสำหรับงานในลำดับงาน

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Server Tableau สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าระดับเซิร์ฟเวอร์และระดับไซต์ได้ ผู้ดูแลไซต์ Tableau สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าระดับไซต์ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ