เปลี่ยนระดับการบันทึก

โดยค่าเริ่มต้น Tableau Services Manager (TSM) และTableau Server บันทึกเหตุการณ์ในระดับ ข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการเก็บข้อมูลมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau)

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณไม่ควรเพิ่มระดับการบันทึกเหตุการณ์ ยกเว้นเมื่อมีปัญหาในแก้ปัญหา ตามที่แนะนำโดย “ฝ่ายสนับสนุน” เมื่อตรวจสอบปัญหาที่เจาะจง คุณควรตั้งค่าระดับการบันทึกที่ระดับ แก้ไขข้อบกพร่อง การเปลี่ยนระดับบันทึกอาจมีผลกระทบ ดังนี้

 • เพิ่มระดับบันทึกที่ระดับ debug หรือ trace เพิ่มปริมาณข้อมูลที่บันทึก และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพที่สำคัญได้ ถอดแบบปัญหา แล้วรีเซ็ตระดับบันทึกไปที่ระดับข้อมูล
 • ตั้งค่าระดันบันทึกที่ระดับ warn or error สามารถลดปริมาณข้อมูลได้มาก จนอาจไม่มีประโยชน์สำหรับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกที่ระดับ DEBUG ระบบจะรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งหมดเมื่อเปิด Tableau หมายความว่าหากคุณมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในตัวแปรสภาพแวดล้อม ข้อมูลนั้นอาจรวมอยู่ในบันทึกด้วย บันทึกในระดับ INFO ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

เปลี่ยนระดับการบันทึก

ระดับการบันทึกต่อไปนี้ระบุรายการไว้ตามลำดับการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลที่บันทึก

 • ปิด
 • ร้ายแรง
 • ข้อผิดพลาด
 • คำเตือน
 • ข้อมูล (ค่าเริ่มต้น)
 • แก้ไขข้อบกพร่อง
 • ติดตาม

เปลี่ยนระดับการบันทึก

ตั้งค่าระดับการบันทึกสำหรับกระบวนการ TSM และ Tableau Server โดยใช้คีย์การกำหนดค่า เซตการกำหนดค่า tsm คีย์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ TSM หรือ Tableau Server ที่คุณต้องการเปลี่ยนระดับการบันทึก

การกำหนดค่าระดับบันทึกแบบไดนามิก

ในเวอร์ชัน 2020.2 เราได้นำเสนอการกำหนดค่าแบบไดนามิก มีการปรับปรุงความสามารถในการเปิดตัวครั้งถัดมา หากคุณจะเปลี่ยนเฉพาะระดับการบันทึกสำหรับอย่างน้อยหนึ่งในองค์ประกอบเหล่านี้ และเรียกใช้เวอร์ชันของ Tableau ที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนระดับการบันทึกได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ท Tableau Server

ระดับการบันทึกนี้เป็นแบบไดนามิกที่กำหนดค่าได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน ดังต่อไปนี้

 • 2020.2 - บริการ tsm (tsm.log.level) และควบคุมบริการแอปพลิเคชัน (tsm.controllerapp.log.level)
 • 2020.3 - แบ็กกราวเดอร์ (backgrounder.log.level) ตัวควบคุมคลัสเตอร์ (clustercontroller.log.level) เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (dataserver.log.level) จัดเก็บไฟล์ (filestore.log.level) พร็อพเพอร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (tdsservice.log.level) และ VizQL server (vizqlserver.log.level)
 • 2020.4 - เพิ่มที่เก็บ Microservice แบบโต้ตอบ (tomcatcontainer.log.level) และเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (vizportal.log.level)

 

คีย์การกำหนดค่าสำหรับการเปลี่ยนระดับการบันทึก

ตารางนี้มีทั้งคีย์ที่กำหนดค่าได้แบบไดนามิกและที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้แบบไดนามิก

คีย์การกำหนดค่าตำแหน่งของบันทึกที่ได้รับผลกระทบ

(พาธจะเริ่มต้นด้วย /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/)

tsm.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกของ TSM สำหรับ clientfileservice, licenseservice, tabadminagent, tabadmincontroller, tabsvc

/<service>/<service>_node<n>-<instance>.log

ตัวอย่าง: /clientfileservice/clientservice_node1-0.log

tsm.controlapp.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกของ TSM สำหรับแอปพลิเคชันการควบคุม

/<service>/control_<service>_node<n>-<instance>.log

ตัวอย่าง: /clientfileservice/control_clientservice_node1-0.log

/filestore/control_filestore_node1-0.log

<process>.native_api.log.level

ชื่อกระบวนการที่ถูกต้องคือ แบ็กกราวเดอร์, vizportal, vizqlserver, เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล

หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่คีย์ที่กำหนดค่าได้แบบไดนามิก

/vizqlserver/*.txt

backgrounder.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับแบ็กกราวเดอร์

/backgrounder/*.log

clustercontroller.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับตัวควบคุมคลัสเตอร์

/clustercontroller/*.log

dataserver.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล

/dataserver/*.log

filestore.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับจัดเก็บไฟล์

/filestore/*.log

gateway.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับกระบวนการควบคุมเกตเวย์

/gateway/*.log

gateway.httpd.loglevel

หมายเหตุ: เพิ่มในเวอร์ชัน 2021.3.0

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับแบ็กกราวเดอร์

/gateway/*.log

hyper.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับ: Hyper

/hyper/*.log

tdsservice.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล

/tdsservice/*.log

tomcatcontainer.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับ Microservice ในที่เก็บ Microservice แบบโต้ตอบและที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ

/tomcatcontainer/*.log

vizportal.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

/vizportal/*.log

vizqlserver.log.level

เปลี่ยนระดับการบันทึกสำหรับ VizQL Server

/vizqlserver/*.log

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

หากคุณจะเปลี่ยนเฉพาะระดับการบันทึกที่กำหนดค่าได้แบบไดนามิก คุณไม่จำเป็นต้องหยุดหรือเริ่มต้นการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดค่าระดับบันทึกแบบไดนามิก ด้านบน) หากคุณจะเปลี่ยนระดับการบันทึกอื่นๆ คุณต้องหยุดการทำงานของ Tableau Server ก่อนที่จะเปลี่ยนระดับการบันทึก หลังจากนั้นจึงรีสตาร์ท หากเป็นกรณีเช่นนี้ คุณจะได้รับแจ้ง

การติดตั้งในหลายโหนดของ Tableau Server ให้ตั้งค่าระดับการบันทึกจากโหนดตั้งต้น

การเปลี่ยนระดับการบันทึก:

 1. (ไม่บังคับสำหรับระดับการบันทึกที่กำหนดค่าได้แบบไดนามิก 2020.2.0 และใหม่กว่า) ให้หยุดการทำงานของ Tableau Server โดยการเปิดข้อความแจ้งคำสั่งและพิมพ์:

  tsm stop

 2. ตั้งค่าระดับการบันทึกโดยพิมพ์ tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

  ที่ <config.key> เป็นหนึ่งในคีย์ในตารางด้านบน และ <config_value>เป็นระดับการบันทึกที่ถูกต้อง

  ตัวอย่าง:

  • tsm configuration set -k backgrounder.native_api.log.level -v debug          
  • tsm configuration set -k tsm.log.level -v debug
  • tsm configuration set -k tsm.controlapp.log.level -v debug
 3. ใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการโดยเรียกใช้คำสั่ง tsm pending-changes apply
 4. (ไม่บังคับ เฉพาะในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน) ให้เริ่มต้น Tableau Server โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm start

รีเซ็ตระดับการบันทึก

หลังจากที่คุณถอดแบบปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้ว ให้รีเซ็ตระดับการบันทึกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบด้านประสิทธิภาพที่ค้างและไม่มีการใช้พื้นที่ดิสก์เพิ่มเติม

รีเซ็ตระดับการบันทึกกลับไปที่ค่าเริ่มต้น (ข้อมูล) โดยใช้คำสั่งที่เหมาะสมด้วยตัวเลือก -d คุณต้องปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการหลังจาการรีเซ็ตระดับ และหากคุณจะรีเซ็ตระดับการบันทึกสำหรับกระบวนการ Tableau Server คุณอาจต้องหยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ก่อนการเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นการทำงานหลังจากปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการแล้ว

ตัวอย่าง:

 • tsm configuration set -k backgrounder.native_api.log.level -d
 • tsm configuration set -k tsm.log.level -d
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ