ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณควรตรวจสอบการใช้พื้นที่ดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นประจำ หากคอมพิวเตอร์ Tableau Server มีพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย อาจทำให้เกิดผลกระทบได้ ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดในท้ายที่สุด หากคุณพบว่าพื้นที่ว่างเหลือน้อย คุณสามารถเก็บไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกอย่างถาวร และล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับ Tableau ได้

การตรวจสอบการใช้พื้นที่ดิสก์

คุณสามารถตรวจสอบการใช้พื้นที่ดิสก์ได้จากหลายวิธี ดังนี้

  • การแจ้งเตือน: คุณสามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์
  • มุมมองสำหรับการดูแลระบบ: คุณสามารถใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยตรวจสอบการใช้พื้นที่ดิสก์ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์

การลดการใช้งานพื้นที่ดิสก์

หากต้องการเพิ่มพื้นที่ดิสก์ให้มากขึ้น คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เก็บไฟล์บันทึกอย่างถาวร: Tableau Server จะสร้างไฟล์บันทึกขณะที่ทำงาน ไฟล์เหล่านี้มีประโยชน์ในการแก้ปัญหา และเมื่อคุณทำงานกับความช่วยเหลือของ Tableau แต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้ตลอดไป คุณสามารถจัดเก็บไฟล์เหล่านี้อย่างถาวรได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์โดยไม่ต้องลบไฟล์โดยใช้คำสั่ง tsm maintenance ziplogs แล้วจึงคัดลอกไฟล์บันทึกที่อยู่ในรูปแบบซิปไปเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

  • ล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการ: หลังจากเก็บบันทึกที่คุณต้องการบันทึกแล้ว ให้ใช้คำสั่ง tsm maintenance cleanup เพื่อลบไฟล์บันทึกที่เก่ากว่าเจ็ดวัน ไฟล์ชั่วคราว และสามารถเลือกล้างแถวจากตาราง http_requests ในที่เก็บของ Tableau Server ได้เช่นกัน คุณควรใช้คำสั่งล้างเป็นประจำ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรลบไฟล์อะไรบ้าง โปรดดู tsm maintenance cleanup

  • ลบไฟล์อื่นๆ: เมื่อเวลาผ่านไป Tableau Server อาจสร้างไฟล์ที่ไม่จำเป็นทิ้งเอาไว้ นอกจากไฟล์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ระวังไฟล์เช่น ข้อมูลสำรองเก่าจากเวอร์ชันก่อนหน้า ไฟล์การสำรองข้อมูลของ Tableau Server จะมีนามสกุลไฟล์คือ .tsbak เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้สำรองข้อมูล Tableau เป็นประจำ และบันทึกไฟล์สำรองข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Tableau Server เพื่อความปลอดภัย แต่เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไว้ในที่อื่นแล้ว คุณสามารถลบไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ Tableau ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไฟล์ รวมถึงวิธีสร้างการสำรองข้อมูลและตำแหน่งที่จะบันทึก ให้ดูสำรองข้อมูล Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ