ดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ

คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสำรองข้อมูลการปรับใช้ Tableau Server ได้ โดยเฉพาะขั้นตอนต่อไปนี้ที่อธิบายถึงวิธีกู้คืนโคลนของเซิร์ฟเวอร์จากคอลเล็กชันข้อมูลและเนื้อหาสำรอง

หมายเหตุ: กระบวนการสำรองข้อมูลอาจดำเนินการเป็นเวลานาน เราแนะนำให้เรียกใช้การสำรองข้อมูลในช่วงนอกเวลาทำการ เนื่องจากเมื่อมีการเรียกใช้การสำรองข้อมูลจะทำให้ไม่สามารถเรียกใช้งานอื่นๆ ได้

ประเภทข้อมูลสำรอง

ข้อมูลสำรองที่ Tableau Server สามารถสร้างได้มีอยู่ด้วยกันสองประเภท เราแนะนำให้ดำเนินการสำรองข้อมูลแต่ละประเภทเป็นประจำ ในกรณีที่คุณต้องกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์กู้คืนต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่จัดการโดย Tableau Server: ประกอบด้วยฐานข้อมูลหรือที่เก็บของ Tableau PostgreSQL และที่เก็บไฟล์ซึ่งมีเวิร์กบุ๊กและเมตาดาต้าของผู้ใช้ ไฟล์การแยกข้อมูล และข้อมูลการกำหนดค่าไซต์ เมื่อคุณใช้ TSM เพื่อสร้างข้อมูลสำรอง ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์เดียวที่มีนามสกุล .tsbak ข้อมูลนี้ได้รับการสำรองข้อมูลด้วยคำสั่ง tsm maintenance backup

  หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance backup เพื่อสำรองข้อมูล Tableau Server ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลนี้ โปรดดูการสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

  • คุณสามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่มีที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ภายในสามารถกู้คืนไปยัง Tableau Server ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน แต่ข้อมูลสำรองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory จะไม่สามารถกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายในได้

  • คุณสามารถกู้คืนไฟล์สำรองข้อมูลไปยังเวอร์ชัน Tableau Server ที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือใหม่กว่าเวอร์ชันที่สร้างการสำรองข้อมูลไว้เท่านั้น คุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลไปยัง Tableau เวอร์ชันเก่ากว่า
  • สำคัญ: หากคุณทำการอัปเกรด Blue/Green หรืออัปเกรด Tableau Server 2021.4 (หรือเก่ากว่า) ด้วยตนเองโดยใช้วิธี tsm maintenance (สำรองข้อมูลและกู้คืน) คุณต้องเปิดใช้ legacy-identity-mode ก่อนจึงจะกู้คืนไปยัง Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแก้ปัญหาการย้ายข้อมูลประจำตัว

  • ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3 เป็นต้นไปจะไม่รองรับการสำรองข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ tabadmin ("การสำรองข้อมูลก่อน TSM") คุณไม่สามารถกู้คืนการสำรองข้อมูลก่อน TSM เป็น Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 หรือใหม่กว่าได้

 • ข้อมูลการกำหนดค่าและโทโพโลยี: ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ต้องใช้การกู้คืนเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มรูปแบบ SMTP การแจ้งเตือน และเนื้อหาการตรวจสอบสิทธิบางรายการคือตัวอย่างทั้งหมดของข้อมูลการกำหนดค่าที่สามารถส่งออกเพื่อสำรองข้อมูลได้ ข้อมูลโทโพโลยีจะกำหนดว่ากระบวนการต่างๆ ใน Tableau Server มีการกำหนดค่าทั้งในการปรับใช้แบบเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวและการปรับใช้แบบหลายโหนดอย่างไร การกำหนดค่าและข้อมูลโทโพโลยีจะสำรองข้อมูลด้วยคำสั่ง ส่งออกการตั้งค่า TSM

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนพาธไฟล์ที่ใช้ได้ด้วยคำสั่ง tsm maintenance backup จากค่าเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพาธไฟล์ tsm

เนื้อหาสำรองที่ต้องใช้กระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

ข้อมูลการกำหนดค่าบางรายการไม่ได้อยู่ในคำสั่ง tsm settings export ดังนั้นจึงต้องบันทึกและกู้คืนด้วยตนเอง ข้อมูลการกำหนดค่าต่อไปนี้จะถูกยกเว้นจากการดำเนินการ tsm settings export กระบวนการบำรุงรักษาข้อมูลสำรองควรมีการบันทึกข้อมูลการกำหนดค่า Tableau Server ต่อไปนี้ด้วย

 • บัญชีผู้ใช้ระบบ การตั้งค่า Tableau Server ที่สร้างบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ tableau. มีการใช้บัญชีนี้เพื่อเข้าถึงทรัพยากร Tableau Server บัญชีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการตั้งค่า หากคุณไม่ได้เปลี่ยนบัญชีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจัดทำเอกสารของบัญชี

 • การเป็นสมาชิกกลุ่ม TSM กลุ่มที่ Tableau Server สร้างนั้นมีอยู่ด้วยกันสองกลุ่มคือ: tableau และ tsmadmin หากคุณกำหนดค่ากลุ่มทางเลือกเมื่อติดตั้ง Tableau Server คุณจำเป็นต้องบันทึกชื่อกลุ่มด้วย

  คุณควรบันทึกบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ในทุกกรณี หากต้องการดูการเป็นสมาชิกแบบกลุ่ม ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ grep <group_name> /etc/group

 • การกำหนดค่าการปรับใช้บริการวม หากคุณกำลังเรียกใช้คลัสเตอร์แบบหลายโหนด ให้บันทึกว่าโหนดใดกำลังเรียกใช้กระบวนการบริการรวม หากต้องการดูการกำหนดค่ากระบวนการบนโหนด ให้เรียกใช้ tsm topology list-nodes -v

 • การตั้งค่าแบบกำหนดเอง หากองค์กรของคุณใช้ส่วนหัวหรือโลโก้การเข้าสู่ระบบสำหรับหน้าเว็บ Tableau Server แบบกำหนดเอง คุณควรรวมสำเนาของเนื้อหาดังกล่าวไว้กับพอร์ตโฟลิโอของการสำรองข้อมูลด้วย ดู tsm customize

 • เนื้อหาที่มีการตรวจสอบสิทธิมากที่สุด แม้ว่าตำแหน่งของไฟล์อาจรวมอยู่ในไฟล์ settings.json ที่ส่งออก ไฟล์ใบรับรอง ไฟล์คีย์ ไฟล์ Keytab หรือแอสเซทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการสำรองข้อมูลโดย TSM ตรวจสอบว่าแอสเซทใดๆ เหล่านี้ที่คุณพยายามย้ายจะไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่

  มีข้อยกเว้นอยู่สามประการด้วยกัน

  • ใบรับรองสาธารณะและคีย์ส่วนตัวสำหรับฐานข้อมูล PostgreSQL ภายใน (หากเปิดใช้งาน) จะได้รับการสำรองข้อมูล
  • ใบรับรองและคีย์สำหรับ SSL ภายนอกจะได้รับการสำรองข้อมูลและรวมไว้ในข้อมูลการกำหนดค่า
  • ใบรับรองที่กำหนดเองซึ่งติดตั้งโดย tsm security custom-cert add (หากเพิ่ม) จะได้รับการสำรองข้อมูล

  แต่เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิจะไม่ได้รับการสำรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วยคำสั่ง tsm data-access repository-access enable โปรดบันทึกคู่ชื่อ/รหัสผ่านสำหรับบัญชีที่คุณกำหนดค่าไว้ด้วย เนื่องจากข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ไม่ได้รับการสำรองข้อมูล ใบรับรองและคีย์สำหรับ SSL ที่มีร่วมกันจะไม่ได้รวมไว้ในการสำรองข้อมูล

 • เนื้อหา LDAP TSM จะไม่สำรองข้อมูลให้กับไฟล์คีย์แท็บ ไฟล์การกำหนดค่า และหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ LDAP อื่นๆ

ข้อมูลลับของเซิร์ฟเวอร์และรหัสผ่านที่เก็บภายในคือการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับรหัสลับจึงไม่มีการส่งออก แต่คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกค่าของการกำหนดค่า ระบบจะสร้างข้อมูลลับใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกู้คืนเมื่อคุณเริ่มอินสแตนซ์ใหม่

การสำรองข้อมูล Tableau Server เพื่อการกู้คืน

Tableau Server มีคำสั่งที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อสร้างข้อมูลสำรองสำหรับ Tableau Server ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณสำรองข้อมูล Tableau Server บน Linux ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการเขียนในเครือข่ายที่แชร์ซึ่งเขียนไฟล์สำรองไว้ มิฉะนั้นการสำรองข้อมูลจะล้มเหลว

หากต้องการสำรองข้อมูลโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการกำหนดค่า ให้ใช้คำสั่ง tsm settings

 1. ระบบจะรวมโทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการกำหนดค่าไว้ให้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง ส่งออกการตั้งค่า TSM ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ json ระบุชื่อและตำแหน่งของไฟล์ json ได้ด้วยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm settings export -f <filename>.json

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลสำรองมีข้อมูลลับอยู่ เราจึงแนะนำให้คุณเข้ารหัสข้อมูลสำรองแล้วจึงเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลับของ Tableau Server ให้ดูที่ จัดการข้อมูลลับของเซิร์ฟเวอร์

 2. สำรองข้อมูลที่เก็บไฟล์และที่เก็บ สามารถสำรองข้อมูลที่เก็บได้ด้วยคำสั่ง tsm maintenance backup ระบุชื่อและตำแหน่งขอไฟล์สำรองได้ด้วยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  tsm maintenance backup -f <filename>.tsbak -d

  ไฟล์สำรองข้อมูลรวมอยู่ในตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูล และเขียนไปยังไดเรกทอรีที่กำหนดไว้ในตัวแปร TSM basefilepath.backuprestore :

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/backups/<filename>.tsbak

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ระบบเขียนไฟล์สำรองข้อมูลไว้และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง โปรดดูพาธไฟล์ tsm หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนตำแหน่งการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลจะใช้ตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูลเพื่อรวมไฟล์สำรองข้อมูล

  หมายเหตุ: เมื่อที่เก็บไฟล์ได้รับการกำหนดค่าให้อยู่ภายนอก Tableau Server คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่งสำรองข้อมูลการบำรุงรักษา tsm เพื่อสำรองข้อมูล Tableau Server ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลนี้ โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

การกู้คืนฟังก์ชันการทำงานหลักของ Tableau Server

ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้เนื้อหาจากสองส่วนก่อนหน้าเพื่อสร้าง Tableau Server ขึ้นใหม่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืน

หมายเหตุ: หากคุณต้องการกู้คืนเฉพาะที่เก็บบน Tableau Server ที่ใช้งานได้ ให้ดูกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล หากคุณเรียกใช้การปรับใช้ที่มีการกระจาย และโหนดเริ่มต้นของคุณเกิดล้มเหลว ให้ดูที่ กู้คืนจากโหนดเริ่มต้นที่ล้มเหลว

ข้อมูลสำรองของการกำหนดค่าและโทโพโลยีต้องมาจาก Tableau Server บน Linux เท่านั้น คุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลการกำหนดค่าจากไฟล์ข้อมูลสำรองที่สร้างจาก Tableau Server บน Windows ได้ หากต้องการกู้คืนข้อมูลสำรองที่สร้างจาก Tableau Server บน Windows ไปสู่ Tableau Server บน Linux ให้ดูที่ ย้าย Tableau Server จาก Windows ไปยัง Linux

คุณต้องเตรียมเนื้อหาต่อไปนี้ให้พร้อม

 • ข้อมูลการกำหนดค่าและโทโพโลยี: นี่คือไฟล์ json ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่ง tsm settings export

 • ไฟล์ข้อมูลสำรองของที่เก็บ: นี่คือไฟล์ที่มีส่วนขยาย .tsbak ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่ง tsm maintenance backup

  คุณสามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่มีที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ภายในสามารถกู้คืนไปยัง Tableau Server ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน แต่ข้อมูลสำรองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory จะไม่สามารถกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายในได้

  เมื่อคุณใช้ tsm maintenance restore เพื่อกู้คืนการสำรองข้อมูล Tableau ไฟล์การแยกข้อมูลและเนื้อหาของฐานข้อมูล PostgreSQL จะถูกเขียนทับด้วยเนื้อหาในไฟล์สำรองข้อมูล (.tsbak) หากคุณกำลังเรียกใช้การติดตั้งแบบกระจายของ Tableau Server ให้ดำเนินการกู้คืนข้อมูลบนโหนดที่ใช้ตัวควบคุม TSM (ซึ่งปกติเป็นโหนดเริ่มต้นอยู่แล้ว)

 • เนื้อหาของข้อมูลสำรอง: เนื้อหาเหล่านี้จะประกอบด้วยรายการการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ตามที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า

หากต้องการกู้คืน Tableau Server แบบสแตนด์อโลน
 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการกู้คืน Tableau Server ติดตั้งและเริ่มต้น TSM หากองค์กรของคุณใช้บัญชีผู้ใช้ระบบที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต้นของหัวข้อนี้ คุณต้องระบุผู้ใช้ในระหว่างขั้นตอนนี้

 2. เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server

 3. (ไม่บังคับ) กำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 4. (ไม่บังคับ) ตรวจสอบยืนยัน LDAP

 5. เริ่มต้น Tableau Server โปรดดูกำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น

 6. นำเข้าข้อมูลการกำหนดค่าและโทโพโลยี คัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลโทโพโลยีและการกำหนดค่าในรูปแบบ json ไปยังคอมพิวเตอร์ อิมพอร์ตไฟล์ json โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm settings import -f <filename>.json

 7. (ไม่บังคับ) ใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้:

  tsm pending-changes apply

 8. รีสตาร์ท Tableau Server ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้:

  tsm restart

 9. กู้คืนข้อมูลของที่เก็บ โปรดดูกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล

 10. (ไม่บังคับ) ทำซ้ำการเป็นสมาชิกกลุ่ม TSM เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มด้วยคำสั่งนี้:

  sudo usermod -G <group_name> -a <username>

หากต้องการกู้คืนคลัสเตอร์ Tableau Server
 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้ติดตั้งและเริ่มต้น TSM หากองค์กรของคุณใช้บัญชีผู้ใช้ระบบที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต้นของหัวข้อนี้ คุณต้องระบุผู้ใช้ในระหว่างขั้นตอนนี้

 2. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server

 3. (ไม่บังคับ) ในโหนดเริ่มต้น ให้กำหนดค่าไฟร์วอลล์ในเครื่อง

 4. ในโหนดเริ่มต้นให้ตรวจสอบยืนยัน LDAP (ไม่บังคับ) แล้วเริ่มต้น Tableau Server โปรดดูกำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น

 5. ในโหนดเริ่มต้น ให้เรียกใช้ tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json.

 6. คัดลอกไฟล์ bootstrap.json ไปยังโหนดเพิ่มเติมทุกรายการในคลัสเตอร์

 7. สำหรับโหนดเพิ่มเติมแต่ละรายการในคลัสเตอร์ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ติดตั้งแพ็คเกจ Tableau Server

  2. ไปยังไดเรกทอรีสคริปต์

  3. เริ่มต้นการสื่อสารระหว่างโหนดเริ่มต้นและโหนดเพิ่มเติมดังนี้

   sudo ./initialize-tsm -b <path-to-bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

 8. ในโหนดเริ่มต้น ให้เรียกใช้ tsm topology list-nodes -v แล้วตรวจสอบว่าชื่อโหนดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งค่าโทโพโลยีที่ส่งออก หากชื่อโหนดเปลี่ยนไป คุณควรต้องอัปเดตชื่อใหม่ให้กับการตั้งค่าโทโพโลยี หรือควรกำหนดค่ากระบวนการด้วยตนเอง

 9. จำเป็นต้องมีกระบวนการของตัวควบคุมคลัสเตอร์ในทุกๆ โหนด และต้องเพิ่มเข้าไปให้ชัดเจน จากโหนดเริ่มต้น ให้เพิ่มอินสแตนซ์ของตัวควบคุมคลัสเตอร์ให้กับโหนดเพิ่มเติมแต่ละรายการ โดย <nodeID> คือ ID ของหนึ่งในโหนดเพิ่มเติม เพิ่มกระบวนการให้กับแต่ละโหนดต่างหาก ในตัวอย่างนี้เราจะเพิ่มตัวควบคุมคลัสเตอร์ให้กับโหนด 2 และ 3 ดังนี้

  tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c 1
  tsm topology set-process -n node3 -pr clustercontroller -c 1
  tsm pending-changes apply
 10. จากโหนดเริ่มต้น ให้ปรับใช้ชุดบริการรวม การกำหนดค่าการรวมต้องตรงกับการกำหนดค่าก่อนหน้า

 11. ในโหนดเริ่มต้น ให้นำเข้าข้อมูลการกำหนดค่าและโทโพโลยี คัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลโทโพโลยีและการกำหนดค่าในรูปแบบ json ไปยังคอมพิวเตอร์ อิมพอร์ตไฟล์ json โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm settings import -f <filename>.json

 12. ในโหนดเริ่มต้น ให้ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้:

  tsm pending-changes apply

 13. ในโหนดเริ่มต้น ให้รีสตาร์ท Tableau Server ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้:

  tsm restart

 14. ในโหนดเริ่มต้น ให้กู้คืนข้อมูลที่เก็บ โปรดดูกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล

 15. ในโหนดเริ่มต้น ให้ทำซ้ำการเป็นสมาชิกกลุ่ม TSM เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มด้วยคำสั่งนี้:

  sudo usermod -G <group_name> -a <username>

กู้คืนฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ

หากเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้ เช่นนั้นคุณต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่กู้คืนใหม่อีกครั้งดังนี้

 • โซลูชันการตรวจสอบสิทธิ: OpenID, SSL ภายนอก และการตรวจสอบสิทธิที่เชื่อถือได้ โปรดดูการตรวจสอบสิทธิ์

 • การปรับแต่งไซต์: ให้ดูที่ tsm customize

 • เปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บ PostgreSQL: ให้ดูที่ tsm data-access repository-access enable

เข้ารหัสการแยกข้อมูลหลังการกู้คืนอีกครั้ง

อีกหนึ่งตัวหากคุณใช้ฟีเจอร์การเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อไม่ได้ใช้งาน หลังกู้คืนข้อมูลสำรองแล้ว คุณจะสามารถเข้ารหัสการแยกข้อมูลอีกครั้งได้โดยใช้คีย์การเข้ารหัสอื่นๆ โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

เรียกใช้ tabcmd reencryptextracts <site-name> เพื่อเข้ารหัสการแยกข้อมูลในไซต์ที่กำหนดอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูreencryptextracts เรียกใช้คำสั่งนี้ในทุกไซต์ที่คุณจัดเก็บข้อมูลที่แยกที่เข้ารหัสไว้ การดำเนินการนี้อาจใช้ปริมาณโหลดการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่แยกที่เข้ารหัสไว้บนไซต์ โปรดพิจารณาดำเนินการนี้นอกเวลาทำการ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ