การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

เมื่อคุณเปิดใช้งานที่เก็บไฟล์ภายนอกบน Tableau Server คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance backup เพื่อทำการสำรองข้อมูลของที่เก็บของ Tableau Server และข้อมูลของที่เก็บไฟล์ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้ขั้นตอนสำรองข้อมูลด้วย “สแนปช็อต” เพื่อสร้างสแนปช็อตที่ระบุเวลาของการแชร์เครือข่าย

กลยุทธ์การสำรองข้อมูล:

กลยุทธ์การสำรองข้อมูลที่คุณใช้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการกู้คืนของคุณ กระบวนการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตอาจไม่เพียงพอเนื่องจากสร้างข้อมูลสำรองของที่เก็บไฟล์เท่านั้น (และข้อมูลที่เก็บหากมีการร้องขอ) และยังมีการกำหนดค่าและการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใช้เพื่อทำการกู้คืนอย่างสมบูรณ์อีกด้วย

สำคัญ: เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปิดทาสก์ที่กำหนดเวลาก่อนทำการอัปเกรด ซึ่งรวมถึงการอัปเดตเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด และควรทำก่อนที่คุณจะสร้างการสำรองข้อมูลก่อนการอัปเกรด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปิดการใช้งานที่ถูกทริกเกอร์ภายนอก Tableau Server เช่นงานที่เริ่มต้นผ่านการรีเฟรชการแยกข้อมูลที่ใช้ REST API หรือใช้ tabcmd

ต่อไปนี้คือบางสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตอาจเพียงพอหรือไม่เพียงพอ

 • Tableau Server ที่สแตนด์บาย — หากคุณรักษา Tableau Server ที่สแตนด์บายอยู่เพื่อใช้ในกรณีที่ Server ที่ใช้งานจริงของคุณหยุดทำงาน การสร้างสแนปช็อตสำรองและกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สแตนด์บายอยู่ตามตารางกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมออาจเพียงพอแล้ว ตารางกำหนดการสำรองข้อมูลของคุณควรเป็นไปตาม Recovery Point Objective

 • Tableau Server ใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าเดิม — หากคุณวางแผนที่จะใช้การติดตั้ง Tableau Server ใหม่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าและการตั้งค่าจากการติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่เดิม คุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ใหม่ของ Tableau Server และใช้สแนปช็อตเพื่อกู้คืนข้อมูลของคุณได้
 • Tableau Server ใหม่ จำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าเดิม — หากคุณวางแผนที่จะใช้การติดตั้ง Tableau Server ใหม่ที่มีการกำหนดค่าและการตั้งค่าที่มีอยู่เดิม ตลอดจนวันที่สำรองข้อมูลไว้ คุณต้องมีไฟล์เพิ่มเติมพร้อมกับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต หากต้องการสำรองข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงการกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:

  1. ส่งออกข้อมูลโทโพโลยีและการกำหนดค่า ซึ่งจะส่งออกการกำหนดค่าของ Tableau Server และโทโพโลยีส่วนใหญ่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ
  2. สร้างสแนปช็อตการแชร์เครือข่ายของที่เก็บไฟล์ (และข้อมูลที่เก็บ หากต้องการ) ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในส่วนการสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอกในหัวข้อนี้
  3. บันทึกการตั้งค่าที่ไม่รวมอยู่ในการส่งออก ซึ่งรวมถึงค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ระบบ การกำหนดค่าการปรับใช้บริการการประสานงาน และการตั้งค่าแบบกำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ

Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

เมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกแล้ว กระบวนการสำรองข้อมูลของคุณจะต้องมีการสร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของการแชร์เครือข่ายกับที่เก็บไฟล์ภายนอก กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ: หากคุณมีทั้งที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก โปรดดูที่ Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก

การสร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

 1. เตรียมความพร้อมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของที่เก็บ และคัดลอกไปยังการแชร์เครือข่ายชั่วคราว Tableau Server จะยังคงทำงานตามปกติในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมสแนปช็อต เพื่อให้แน่ใจว่าสแนปช็อตสอดคล้องกัน กระบวนการภายในที่ลบการแยกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกหยุดชั่วคราว กระบวนการนี้จะดำเนินการต่อเมื่อคุณดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

  tsm maintenance snapshot-backup prepare

  คุณควรเห็นข้อความต่อไปนี้เมื่อขั้นตอนการจัดเตรียมเสร็จสมบูรณ์: การจัดเตรียมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตสำเร็จแล้ว

  ยืนยันว่าคุณได้สร้างไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บไว้ในการแชร์เครือข่ายแล้ว

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมจะสร้างไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บ รวมถึงคีย์ KMS และคีย์เนื้อหา หากคุณกำลังใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส คุณจะต้องเข้าถึง CMK ที่ใช้ในการถอดรหัสคีย์ที่จำเป็นต่อการกู้คืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ AWS โปรดดู ระบบการจัดการคีย์ AWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ Azure โปรดดู Azure Key Vault

 2. สร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ

  ใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ สแนปช็อตเป็นเวอร์ชันอ่านอย่างเดียวของการแชร์ ซึ่งถ่ายไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณ พร้อมด้วยไฟล์สำรองของที่เก็บซึ่งทำสำเนาชั่วคราวไปยังการแชร์ในขั้นตอนก่อนหน้า ขั้นตอนที่คุณใช้ในการสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายนี้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของคุณ

 3. ดำเนินกระบวนการข้อมูลสำรองสแนปช็อตให้เสร็จสิ้น

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น และรีสตาร์ทกระบวนการภายในที่หยุดชั่วคราวไว้ การทำเช่นนี้จะลบไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บชั่วคราวที่ทำสำเนาไปยังการแชร์เครือข่ายของคุณด้วย

  tsm maintenance snapshot-backup complete

  ยืนยันว่าคุณได้ลบไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บชั่วคราวออกจากการแชร์เครือข่ายแล้ว

การกู้คืนข้อมูลสำรองสแนปช็อต

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียวและแบบหลายโหนด

 1. หยุดการทำงาน Tableau Server

  ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm stop

 2. กู้คืนข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณโดยกู้คืนสแนปช็อตการแชร์เครือข่ายของคุณไปยังเครือข่ายของคุณ ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ

 3. กู้คืนข้อมูลของที่เก็บ

  ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกู้คืนข้อมูลที่เก็บ

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  หมายเหตุ: หากคุณใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการกู้คืนข้อมูลสำรองมีการเข้าถึงการถอดรหัสไปยังอินสแตนซ์คลาวด์ที่ปรับใช้ CMK

 4. รีสตาร์ท Tableau Server

  ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

  tsm start

Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก

เมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server ด้วยทั้งที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก จะมีขั้นตอนพิเศษที่คุณต้องดำเนินการเพื่อสร้างข้อมูลสำรอง ซึ่งรวมถึงการสร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของการแชร๋เครือข่ายกับที่เก็บไฟล์ภายนอก และอาจรวมถึงการสำรองข้อมูลที่เก็บภายนอกของคุณแยกต่างหาก กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ: หากคุณมีที่เก็บไฟล์ภายนอก แต่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้น โปรดดู Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

การสำรองข้อมูลที่เก็บ

เมื่อคุณมีทั้งที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก คุณมี 2 ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลที่เก็บ มีเหตุผลมากมายที่คุณอาจเลือกสิ่งเหล่านี้ ได้แก่

 • มีการสำรองข้อมูลที่เก็บกับสแนปช็อตการแชร์เครือข่าย:

  ความสะดวกในการจัดการ คุณไม่จำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูลที่เก็บแยกต่างหาก และข้อมูลสำรองจะซิงค์กับข้อมูลที่เก็บไฟล์

 • สำรองที่เก็บโดยอิสระ:

  การสำรองข้อมูลที่เก็บภายนอกแยกต่างหากอาจทำได้เร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณใช้โซลูชันระบบคลาวด์ที่อนุญาตให้ทำการสำรองข้อมูลของอินสแตนซ์ด้วยสแนปช็อตได้ ขนาดของไฟล์สำรองข้อมูลอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเวลาที่ใช้ในการเตรียมสแนปช็อตการแชร์เครือข่าย

ตัวเลือกที่ 1: รวมการสำรองข้อมูลของที่เก็บข้อมูลด้วยสแนปช็อตการแชร์เครือข่าย

สร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

 1. เตรียมความพร้อมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของที่เก็บ และคัดลอกไปยังการแชร์เครือข่ายชั่วคราว Tableau Server จะยังคงทำงานตามปกติในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมสแนปช็อต เพื่อให้แน่ใจว่าสแนปช็อตสอดคล้องกัน กระบวนการภายในที่ลบการแยกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกหยุดชั่วคราว กระบวนการนี้จะดำเนินการต่อเมื่อคุณดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

  tsm maintenance snapshot-backup prepare --include-pg-backup

  หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.1 หากคุณเปิดใช้งานทั้งที่เก็บไฟล์ภายนอกและที่เก็บภายนอก คุณต้องใช้ตัวเลือก --include-pg-backup เพื่อสร้างการสำรองข้อมูลที่เก็บ หากคุณกำลังอัปเกรดจากเวอร์ชันที่เก่ากว่า 2021.1 และคุณมีสคริปต์ที่จะเรียกใช้หรือกำหนดเวลาให้กับการสำรองข้อมูลของคุณ และต้องการที่จะรวมการสำรองข้อมูลที่เก็บต่อไป ให้เพิ่มตัวเลือก --include-pg-backup ในคำสั่ง prepare ตามที่แสดงด้านล่าง สำหรับเวอร์ชันก่อน 2021.1 คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะรวมการสำรองข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติ

  คุณควรเห็นข้อความต่อไปนี้เมื่อขั้นตอนการจัดเตรียมเสร็จสมบูรณ์: การจัดเตรียมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตสำเร็จแล้ว

  ยืนยันว่าคุณได้สร้างไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บไว้ในการแชร์เครือข่ายแล้ว

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมจะสร้างการสำรองข้อมูลของที่เก็บ รวมถึงคีย์ KMS และคีย์เนื้อหา หากคุณกำลังใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส คุณจะต้องเข้าถึง CMK ที่ใช้ในการถอดรหัสคีย์ที่จำเป็นต่อการกู้คืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ AWS โปรดดู ระบบการจัดการคีย์ AWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ Azure โปรดดู Azure Key Vault

 2. สร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ

  ใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ สแนปช็อตเป็นเวอร์ชันอ่านอย่างเดียวของการแชร์ ซึ่งถ่ายไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณ พร้อมด้วยไฟล์สำรองของที่เก็บซึ่งทำสำเนาชั่วคราวไปยังการแชร์ในขั้นตอนก่อนหน้า ขั้นตอนที่คุณใช้ในการสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายนี้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของคุณ

 3. ดำเนินกระบวนการข้อมูลสำรองสแนปช็อตให้เสร็จสิ้น

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น และรีสตาร์ทกระบวนการภายในที่หยุดชั่วคราวไว้ การทำเช่นนี้จะลบไฟล์สำรองข้อมูลของที่เก็บชั่วคราวที่ทำสำเนาไปยังการแชร์เครือข่ายของคุณด้วย

  tsm maintenance snapshot-backup complete

การกู้คืนข้อมูลสำรองสแนปช็อต

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียวและแบบหลายโหนด

สำคัญ: หากคุณทำการอัปเกรด Blue/Green หรืออัปเกรด Tableau Server 2021.4 (หรือเก่ากว่า) ด้วยตนเองโดยใช้วิธี tsm maintenance (สำรองข้อมูลและกู้คืน) คุณต้องเปิดใช้ legacy-identity-mode ก่อนจึงจะกู้คืนไปยัง Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแก้ปัญหาการย้ายข้อมูลประจำตัว

 1. หยุดการทำงาน Tableau Server

  ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm stop

 2. กู้คืนข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณโดยกู้คืนสแนปช็อตการแชร์เครือข่ายของคุณไปยังเครือข่ายของคุณ ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ

 3. กู้คืนข้อมูลของที่เก็บ

  ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกู้คืนข้อมูลที่เก็บ

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  หมายเหตุ: หากคุณใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการกู้คืนข้อมูลสำรองมีการเข้าถึงการถอดรหัสไปยังอินสแตนซ์คลาวด์ที่ปรับใช้ CMK

 4. รีสตาร์ท Tableau Server

  ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

  tsm start

ตัวเลือกที่ 2: สำรองข้อมูลของที่เก็บแยกต่างหาก

ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อแพลตฟอร์มโฮสต์สำหรับที่เก็บภายนอกอนุญาตให้คุณสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตเท่านั้น หากคุณใช้ Azure เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกที่ 1

สร้างการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

 1. เตรียมความพร้อมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อต

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของที่เก็บ และคัดลอกไปยังการแชร์เครือข่ายชั่วคราว Tableau Server จะยังคงทำงานตามปกติในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมสแนปช็อต เพื่อให้แน่ใจว่าสแนปช็อตสอดคล้องกัน กระบวนการภายในที่ลบการแยกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกหยุดชั่วคราว กระบวนการนี้จะดำเนินการต่อเมื่อคุณดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

  tsm maintenance snapshot-backup prepare

  คุณควรเห็นข้อความต่อไปนี้เมื่อขั้นตอนการจัดเตรียมเสร็จสมบูรณ์: การจัดเตรียมสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยสแนปช็อตสำเร็จแล้ว

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเตรียมจะสร้างการสำรองข้อมูลของคีย์ KMS และคีย์เนื้อหา หากคุณกำลังใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส คุณจะต้องเข้าถึง CMK ที่ใช้ในการถอดรหัสคีย์ที่จำเป็นต่อการกู้คืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ AWS โปรดดู ระบบการจัดการคีย์ AWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคีย์การเข้ารหัสกับ Azure โปรดดู Azure Key Vault

 2. สร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ

  ใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายของคุณ สแนปช็อตเป็นเวอร์ชันอ่านอย่างเดียวของการแชร์ ซึ่งถ่ายไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณด้วย ขั้นตอนที่คุณใช้ในการสร้างสแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายนี้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของคุณ

 3. สร้างข้อมูลสำรองของที่เก็บ: ใช้เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลของแพลตฟอร์มที่คุณโฮสต์ที่เก็บภายนอกเพื่อสร้างข้อมูลสำรอง

  สำคัญ: สแนปช็อตของการแชร์เครือข่ายและการสำรองข้อมูลของที่เก็บจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียม (ขั้นตอนที่ 1) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรองของที่เก็บไฟล์และที่เก็บนั้นซิงค์กันและเพื่อให้การกู้คืนทำงานได้อย่างถูกต้อง

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสแนปช็อตของอินสแตนซ์ AWS DB โปรดดู การสร้างสแนปช็อต DB

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลสำรองของอินสแตนซ์ Azure DB โปรดดูที่การสำรองข้อมูลและกู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ยืดหยุ่น (PostgreSQL 12 ขึ้นไป) การสำรองข้อมูลและกู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว (PostgreSQL 11 หรือเก่ากว่า)

  หมายเหตุ: หากคุณใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการกู้คืนข้อมูลสำรองมีการเข้าถึงการถอดรหัสไปยังอินสแตนซ์คลาวด์ที่ปรับใช้ CMK

 4. ดำเนินกระบวนการข้อมูลสำรองสแนปช็อตให้เสร็จสิ้น

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดำเนินกระบวนการสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น และรีสตาร์ทกระบวนการภายในที่หยุดชั่วคราวไว้

  tsm maintenance snapshot-backup complete

การกู้คืนข้อมูลสำรองสแนปช็อต

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียวและแบบหลายโหนด

 1. ใช้การสำรองฐานข้อมูลของที่เก็บภายนอกของคุณ หากคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มระบบคลาวด์เพื่อโฮสต์ที่เก็บของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะต้องสร้างอินสแตนซ์ ฐานข้อมูลใหม่เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนมา

  หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างอินสแตนซ์ใหม่ โปรดดูตัวเลือกสำหรับโซลูชันการโฮสต์ของคุณในหัวข้อติดตั้งที่เก็บภายนอก

 2. ใช้คำแนะนำในขั้นตอนที่ 1 ของหัวข้อติดตั้ง Tableau Server กับที่เก็บ PostgreSQL ภายนอก เพื่อสร้างไฟล์การกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ใหม่
 3. หยุดการทำงาน Tableau Server

  ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm stop

 4. หากการกู้คืนที่เก็บภายนอกจำเป็นต้องสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใหม่ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อนำทาง Tableau Server ไปยังอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใหม่

  tsm topology external-services repository replace-host -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

  ไฟล์ .json เป็นไฟล์การกำหนดค่าที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 ไฟล์ใบรับรองคือใบรับรอง SSL ที่คุณดาวน์โหลดจากอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใหม่

 5. กู้คืนข้อมูลที่เก็บไฟล์ของคุณโดยกู้คืนสแนปช็อตการแชร์เครือข่ายของคุณไปยังเครือข่ายของคุณ ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ

  หมายเหตุ: บางเทคโนโลยีต้องการให้คุณสร้างการแชร์เครือข่ายใหม่เมื่อทำการกู้คืน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับที่เก็บข้อมูลบนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถกู้คืนได้ก่อนที่จะหยุด Tableau Server หากคุณจะกู้คืนข้อมูลที่เก็บไฟล์ไปที่การแชร์เครือข่ายใหม่ คุณต้องกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้การแชร์เครือข่ายใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกอื่น

 6. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกู้คืนคีย์ KMS และ Asset:

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  หมายเหตุ: หากคุณใช้โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับโซลูชันคีย์การเข้ารหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการกู้คืนข้อมูลสำรองมีการเข้าถึงการถอดรหัสไปยังอินสแตนซ์คลาวด์ที่ปรับใช้ CMK

 7. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ท Tableau Server

  tsm start

 

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถสำรองและกู้คืน Tableau Server ได้ นอกเหนือจากนั้น คุณต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและทำการสำรองข้อมูลสแนปช็อตบนที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ