tsm customize

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm customize เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์เพื่อประสบการณ์ของไคลเอ็นต์เบราว์เซอร์ Tableau Server ได้

โลโก้แฟล็กตัวเลือกขนาดต่ำสุด/ขนาดสูงสุดเป็นพิกเซลขนาดที่แนะนำเป็นพิกเซล
โลโก้แท็บหน้าต่างไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้
ชื่อเซิร์ฟเวอร์--server-nameใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
โลโก้ส่วนหัว--header-logoต่ำสุด 32 คูณ 32, สูงสุด 160 คูณ 16048 คูณ 48
ไม่ได้แสดงไว้ โลโก้เข้าสู่ระบบ--signin-logoสูงสุด 3000 คูณ 3000 
โลโก้ส่วนหัว/โลโก้เข้าสู่ระบบ--logoต่ำสุด 32 คูณ 32, สูงสุด 160 คูณ 16048 คูณ 48
ไม่ได้แสดงไว้ โลโก้ที่แสดงเมื่อแผงนำทางย่ออยู่--compact-logoสูงสุด 32 คูณ 3232 คูณ 32

ไฟล์ภาพที่คุณใช้ควรเป็นรูปแบบ GIF, JPEG, หรือ PNG

สีพื้นหลังของส่วนหัวและหน้าเข้าสู่ระบบแตกต่างกัน หากคุณใช้ภาพเดียวกันทั้งสองที่ (เช่น หากคุณใช้ตัวเลือก --logo) โลโก้ของคุณอาจดูแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปรากฏบนอินเทอร์เฟซของเซิร์ฟเวอร์

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนกู้ข้อมูลของคุณ เราแนะนำใช้สำรองไฟล์ภาพที่ใช้ในการปรับแต่งไว้ในที่ที่ปลอดภัยนอก Tableau Server ไฟล์ภาพที่คุณเพิ่มไว้ใน Tableau Server จะได้รับการจัดเก็บและกระจายไปยังโหนดอื่นๆ โดยTableau Server อย่างไรก็ตาม ไฟล์จะไม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถกู้คืนได้ โปรดดู บริการไฟล์ไคลเอ็นต์ของ Tableau Server

สรุป

tsm customize [options] [global options]

หลังจากที่คุณใช้คำสั่ง customize คุณต้องใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลง

tsm pending-changes apply

ตัวเลือก

หมายเหตุ: ใช้พาธและชื่อไฟล์ภาพจะต้องไม่มีการเว้นวรรค

--compact-logo "<path-to-logo>"

ไม่บังคับ

เลือกเส้นทางไปยังไฟล์รูปภาพที่จะแสดงเมื่อแผงนำทางมีขนาดต่ำสุด ขนาดสูงสุด (และดีที่สุด) คือ 32 คูณ 32 พิกเซล

--header-logo "<path-to-logo>"

ไม่บังคับ

เลือกเส้นทางไปยังไฟล์รูปภาพที่จะแสดงที่ส่วนหัวเท่านั้น

--logo "<path-to-logo>"

ไม่บังคับ

เส้นทางไปยังไฟล์ภาพไฟล์เดียวที่จะแสดงทั้งในส่วนหัวและหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

--restore-defaults

ไม่บังคับ

รีเซ็ตตัวเลือกปรับแต่งทั้งหมดสู่สถานะค่าเริ่มต้นเมื่อติดตั้ง

--server-name <server_name>

ไม่บังคับ

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์ เคล็ดลับเครื่องมือ และข้อความ

--signin-logo "<path-to-logo>"

ไม่บังคับ

เลือกเส้นทางไปยังไฟล์รูปภาพที่จะแสดงที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบเท่านั้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password 'my password'

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ