กู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล

ใช้คำสั่ง tsm maintenance restore เพื่อกู้คืนข้อมูล Tableau Server ของคุณ คุณอาจใช้วิธีนี้หากระบบล้มเหลวและต้องกู้คืนข้อมูล หากคุณต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ Tableau Server เวอร์ชันก่อน (เช่น หากมีปัญหาในการอัปเกรด) หรือหากคุณย้าย Tableau Server ไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่ คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance restore เพื่อคืนค่าข้อมูลสำรองของ Tableau Server ที่สร้างโดยใช้ tabadmin backup และ tsm maintenance backup ได้

ข้อจำกัดเมื่อกู้คืน Tableau Server

 • หากคุณทำการอัปเกรด Blue/Green หรืออัปเกรด Tableau Server 2021.4 (หรือเก่ากว่า) ด้วยตนเองโดยใช้วิธี tsm maintenance (สำรองข้อมูลและกู้คืน) คุณต้องเปิดใช้ legacy-identity-mode ก่อนจึงจะกู้คืนไปยัง Tableau Server 2022.1 (หรือใหม่กว่า) ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแก้ปัญหาการย้ายข้อมูลประจำตัว

 • การสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ และสแนปช็อตของเครื่องระบบเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถใช้กู้คืน Tableau Server ได้

 • เมื่อคุณใช้ tsm maintenance restore เพื่อกู้คืนการสำรองข้อมูล Tableau ไฟล์การแยกข้อมูลและเนื้อหาของฐานข้อมูล PostgreSQL จะถูกเขียนทับด้วยเนื้อหาในไฟล์สำรองข้อมูล (.tsbak) หากคุณกำลังเรียกใช้การติดตั้งแบบกระจายของ Tableau Server ให้ดำเนินการกู้คืนข้อมูลบนโหนดที่ใช้ตัวควบคุม TSM (ซึ่งปกติเป็นโหนดเริ่มต้นอยู่แล้ว)

 • คุณสามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่มีที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ภายในสามารถกู้คืนไปยัง Tableau Server ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน แต่ข้อมูลสำรองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory จะไม่สามารถกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายในได้

 • คุณสามารถกู้คืนไฟล์สำรองข้อมูลไปยังเวอร์ชัน Tableau Server ที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือใหม่กว่าเวอร์ชันที่สร้างการสำรองข้อมูลไว้เท่านั้น คุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลไปยัง Tableau เวอร์ชันเก่ากว่า

 • ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3 เป็นต้นไปจะไม่รองรับการสำรองข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ tabadmin ("การสำรองข้อมูลก่อน TSM") คุณไม่สามารถกู้คืนการสำรองข้อมูลก่อน TSM เป็น Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 หรือใหม่กว่าได้

 • ในระหว่างการกู้คืน กระบวนการกู้คืนจะเริ่มต้นการจัดทำดัชนีเนื้อหาและเนื้อหาภายนอกที่จัดการโดย Tableau Server ขึ้นมาใหม่แบบเต็มรูปแบบ กระบวนการนี้ใช้ทรัพยากร CPU ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ในระหว่างการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

กู้คืน Tableau Server จากไฟล์สำรองข้อมูล

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้รวมขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการโดยใช้บรรทัดคำสั่ง TSM

 1. (ไม่บังคับ) คัดลอกไฟล์ .tsbak ไปยังตำแหน่งไฟล์เริ่มต้น

  คำสั่ง restore ต้องการไฟล์สำรองในไดเร็กทอรีที่กำหนดไว้ในตัวแปร basefilepath.backuprestore ของ TSM ตามค่าเริ่มต้น:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/backups/

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาธของไฟล์และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู พาธไฟล์ tsm

  หมายเหตุ: หากคุณกู้คืนไฟล์สำรองข้อมูลที่คัดลอกไปยังโฟลเดอร์การสำรองข้อมูล ตรวจสอบว่าบัญชีบริการ “เรียกใช้เป็น” มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์สำรองข้อมูลในระดับ “อ่าน” เป็นอย่างน้อย โดยบัญชีดังกล่าวอยู่ใน UI เว็บของ TSM ในส่วนความปลอดภัย มิฉะนั้น กระบวนการกู้คืนอาจไม่สามารถแตกไฟล์ Zip ของไฟล์สำรองข้อมูลได้ และการกู้คืนจะล้มเหลว

 2. หยุดเซิร์ฟเวอร์ ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้พิมพ์:

  tsm stop

 3. กู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง ให้พิมพ์:

  tsm maintenance restore --file <file_name>

  ในบรรทัดด้านบน แทนที่ <file_name> ด้วยชื่อไฟล์สำรองข้อมูลที่คุณต้องการใช้กู้คืน

  หมายเหตุ: หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะพยายามกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล ดูแก้ปัญหา Tableau Server ใน Linux(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 4. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:

  tsm start

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ