Installera Tableau Server med extern fillagring

Detta avsnitt leder dig genom processen att konfigurera nätverksresurs som din Tableau Server-fillagring för en ny installation. Om du försöker göra detta på en befintlig installation av Tableau Server som har fillagring som körs lokalt, se Konfigurera om fillager.

Förutsättningar

 • Du måste använda Tableau Server 2020.1 eller senare.
 • Du måste ha nätverksresurs som du kan använda som lagringsalternativ. För rekommendationer om lagringslösningen, se Prestandaöverväganden för extern fillagring.

  Använd NFS för Linux-installationer.

  Beräkna lagringsutrymme: Du måste ta hänsyn till mängden lagringsutrymme som krävs för att publicera och uppdatera extrakt. Dessutom måste du ta hänsyn till storleken på lagringsplatsens säkerhetskopia, om du inte uttryckligen väljer att köra säkerhetskopieringen separat enligt beskrivningen i avsnittet Alternativ 2: Säkerhetskopiera lagringsplatsen separat.

  • Extrakt:
   • Tänk på antalet extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server och storleken på varje extrakt. Testa behovet genom att publicera flera extrakt till Tableau Server och sedan kontrollera hur mycket diskutrymme som används. Du kan använda denna mängd diskutrymme för att enklare räkna ut hur många extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server med tiden samt hur varje befintligt extrakt kommer att öka i storlek.
   • Tänk på utrymmet som krävs av temp-mappen när extrakten uppdateras. Temp-mappen, där ett extrakt lagras under uppdatering, kan kräva upp till tre gånger mer utrymme än extraktets slutliga storlek.

  • Lagringsplatsens säkerhetskopia:
   • För att få en uppskattning av datastorleken på lagringsplatsen kan du kontrollera storleken på katalogen <data directory>/pgsql/data/base.

   • Om du vill veta den exakta storleken på lagringsplatsens data öppnar du säkerhetskopian och använder storleken på filen workgroup.pg_dump.
 • Du måste ha en giltig Advanced Management-licens aktiverad på din server. Ta reda på mer om Advanced Management, genom att läsa Om Tableau Advanced Management på Tableau Server.

Installera Tableau Server med extern fillagring

Du kan installera Tableau Server med fillagring med hjälp av en nätverksresurs för att lagra Tableau Server-data. Denna lösning ersätter behovet av att köra fillagringsprocessen lokalt. För mer information om denna lösning och dess fördelar, se Extern fillagring på Tableau Server.

Använd följande steg för att installera din Tableau Server med extern fillagring under installationen:

Steg 1: Konfigurera en nätverksresurs

På din filserver:

 1. Skapa och dela en katalog att använda som den externa fillagringen för Tableau Server.
 2. Se till att nätverksresursen är tillgänglig som en katalog på samma plats på alla Tableau Server-noder.
 3. Skapa Tableau-katalogen i din nätverksresurs och ge full åtkomst till Tableau-användare och Tableau-grupp. Tableau-användaren måste ha läs- och skrivbehörighet till katalogen på nätverksresursen. Vi rekommenderar att du kallar mappen ”tableau”.

  /mnt/<network share>/tableau/

 4. Validera att nätverksresursen är korrekt konfigurerad: Kör ett kommando från Tableau Server för att skriva till en nätverksresurs och bekräfta att du kan skriva till den.

   

Steg 2: Hämta och installera TSM

 1. Ladda ner rätt installationsprogram baserat på distributionen av Linux som du använder.
 2. Logga in som en användare med sudo-åtkomst till den dator där du vill installera Tableau Server.
 3. Ladda ner installationspaketet för .rpm eller .deb.
 4. Gå till katalogen dit du kopierade .rpm- eller .deb-paketet.
 5. Använd pakethanteraren för att installera Tableau Server.
 • RHEL-liknande distributioner, inklusive CentOS, har du möjlighet att installera Tableau Server på en icke-standard plats.
 • Standardplats – För att installera på standardplatsen (/opt/tableau/tableau_server), kör följande kommandon:

  sudo yum update

  sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

 • Icke-standardplats – för att installera på en icke-standardplats måste du använda rpm -i. Du måste också installera alla beroende paket. Se anteckningen nedan.

  Kör följande kommando:

  sudo rpm -i--prefix/preferred/install/path tableau-server.rpm

  Obs! När du använder yum för att installera Tableau Server laddas alla beroende paket ned och installeras automatiskt. Detta är den föredragna installationsmetoden för Tableau Server. Om du vill installera på en icke-standardplats eller om din organisation inte tillåter dig att använda yum och du måste installera med hjälp av rpm -i, måste du också installera alla beroende paket separat. Information om att installera beroende paket hittar du på Installera Tableau Server på en frånkopplad dator som kör Linux.

 • Kör följande kommandon på Ubuntu och Debian:

  sudo apt-get update

  sudo apt-get -y install gdebi-core

  sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb

Steg 3: Initialisera TSM

 1. Kör följande skript för att starta TSM:

  sudo ./initialize-tsm --accepteula --<optional_parameters>

  Den enda parametern som behövs för skriptet initialize-tsm är --accepteula. Du måste inkludera den här parametern för att godkänna slutanvändaravtalet för Tableau Server (EULA). Slutanvändaravtalet finns på följande plats:

  /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/Commercial_EULA.txt

 2. Logga ut och logga in igen på terminalen innan du konfigurerar Tableau Server.

  När du loggar in igen skapar du en ny session där ändringar av gruppmedlemskap har trätt i kraft. Den nya sessionen har även tillgång till de miljövariabler som lagts till av skriptet initialize-tsm.

  Alternativt kan du köra följande kommando för att uppdatera din sökväg för den aktuella sessionen (men inte för att uppdatera ditt gruppmedlemskap):

  source /etc/profile.d/tableau_server.sh

Steg 4: Aktivera och registrera Tableau Server

Ange Tableau Server-nyckeln och Advanced Management-nyckeln i aktiveringssteget. Du måste köra följande kommando två gånger, först med Tableau Servers produktnyckel och sedan med Advanced Management-produktnyckeln:

tsm licenses activate -k <product key>

Steg 5. Aktivera extern fillagring

Konfiguration av Tableau Server med extern databas kan endast utföras med TSM CLI.

 1. Aktivera nätverkslagringsfunktionen med följande tsm-kommandon:

  tsm topology external-services storage enable --network-share /mnt/<network share name>/tableau

  Installationsprogrammet skapar automatiskt följande katalogstruktur på resursen:

  PostgreSQL-säkerhetskopiering av data:

  tableau_data/tabsvc/pg_backups

  Obs! Den här katalogen skapas första gången du skapar en säkerhetskopia.

  Granskning av extrakt och arbetsböcker:

  tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

  tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

Steg 6: Konfigurera de ursprungliga nodinställningarna

Följ instruktionerna i avsnittet Konfigurera initiala nodinställningar.

Steg 7: Slutför installationen

Du måste skapa det första administratörskontot för Tableau Server.

 • Om du har konfigurerat ett lokalt identitetsarkiv under installationen ska du ange ett namn och lösenord som du vill använda.
 • Om du konfigurerade ett LDAP- eller Active Directory-identitetsarkiv under installationen måste du ange ett användarkonto som är medlem i katalogen.

Skapa den första användaren genom att köra följande tabcmd-kommando:

tabcmd initialuser --server localhost:80 --username '<new-admin-username>'

När du har kört kommandot uppmanas du att ange ett administratörslösenord.

Steg 8: uppgifter efter installation

När du har skapat administratörskontot för Tableau Server fortsätter du distributionen genom att gå igenom konfigurationsstegen som beskrivs i avsnittet Efter installationer.

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan installera och konfigurera Tableau Server och extern fillagring. Du måste dessutom ha behörigheter och åtkomst för att konfigurera nätverksresursen som du ska använda med Tableau Server.

Nästa

Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!