Extern fillagring på Tableau Server

Det här ämnet erbjuder en översikt över extern fillagring på Tableau Server.

Fillagring på Tableau Server lagrar extrakt och revisioner av arbetsböcker. Vanligtvis är fillagring på Tableau Server en inbyggd Tableau Server-process som installeras lokalt på Tableau Server. Från och med Tableau Server 2020.1 kan du konfigurera Tableau Server till att använda en extern lagring för att hålla fillagringen. Den externa lagringen måste vara en nätverksresurs, en dedikerad fillagring som gör det möjligt för flera användare och heterogena klientenheter att hämta data från en centraliserad disk. Detta kan vara ett Server Message Block (SMB) för Windows eller ett Network File System (NAFS) för Linux-installationer. Användare på ett lokalt nätverk (LAN) får tillgång till den delade lagringen via en standardiserad Ethernet-anslutning.

Den här nya funktionen låter Tableau Server konfigureras på två olika sätt:

 • Installera fillagring lokalt, vilket innebär att fillagring installeras på Tableau Server-noderna.
 • Använda en extern fillagring (från 2020.1).

Varför använda en extern fillagring?

Att använda en extern lagring har följande viktiga fördelar jämfört med att installera fillagring lokalt:

 • Centraliserad plats: När fillagring installeras lokalt måste data replikeras över flera fillagringsnoder. Detta förbruka i sig nätverksbandbredd. Att flytta data till en centraliserad plats eliminerar behovet av att köra fillagring på flera noder i ett Tableau-kluster och replikering mellan noderna. Detta reducerar även kraven på diskutrymme på en enskild nod och nätverkets bandbreddsanvändning då data inte replikeras över flera noder.
 • Förbättra tiden det tar att säkerhetskopiera: Tekniker med säkerhetskopiering av ögonblicksbilder är effektiva och att använda dem med Tableau Data låter dig avsevärt minimera den tid det tar att göra en Tableau-säkerhetskopia.

Hantera en extern fillagring

Licenshantering

För att konfigurera en extern fillagring måste du först aktivera funktionen med produktnycklar för Advanced Management. Läs mer i Om Tableau Advanced Management på Tableau Server. Om du inte har en aktiverad Advanced Management-nyckel eller om licenserna har gått ut kommer du att se följande beteende:

 • Om du försöker konfigurera Tableau Server med en extern fillagring under installationen visas ett felmeddelande. Du kan dock fortsätta installationen och fillagringen installeras lokalt på Tableau Server.
 • Om du redan använder en extern fillagring och Advanced Management-licensen löper ut uppstår följande beteende:
  • Servern slutar att fungera vid omstart.
  • Säkerhetskopiering slutar att fungera.
  • Om du inte längre har en giltig Advanced Management-licens, men har en giltig licens för Tableau Server, kan du migrera en extern fillagring till en lokal fillagring för att starta om servern. Se Konfigurera om fillager för mer information om hur du migrerar från en extern till en lokal lagringsplats.

Migreringsscenarion som stöds

 • Flytta fillagring som har installerats lokalt på Tableau Server till en extern hanterad lagring (nätverksansluten lagring).
 • Flytta fillagring från en extern hanterad lagring till Tableau Server.

Säkerhetskopiering och återställning

Att skapa säkerhetskopior på Tableau Server med en extern fillagring är annorlunda jämfört med hur du skapar dem när fillagringen är installerad lokalt. Se Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring för mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer på Tableau Server med en extern fillagring.

Överväganden om uppgradering

Det krävs inga speciella steg när Tableau Server uppgraderas konfigurerad med en extern fillagring. Den normala uppgraderingsprocessen kan följas.

Överväganden om hög tillgänglighet

Tableau Server hanterar eller konfigurerar inte hög tillgänglighet för den externa fillagringen. Din hanterade lagring kan ha lösningar som har stöd för redundans och hög tillgänglighet.

Topologi

När du konfigurerar Tableau Server med en extern fillagring upphör fillagringen att kunna köras lokalt. Sidan med serverstatus indikerar att fillagringsprocessen befinner sig på en extern nod.

När fillagringen konfigureras externt till Tableau Server, är datamotorn och fillagringen inte längre samlokaliserade. Under konfigurationen fortsätter datamotorn att installeras automatiskt med andra processer såsom beskrivs i Tableau Server datamotor, förutom fillagringen. När Tableau Server är konfigurerad med en extern fillagring kommer du att kunna installera datamotorn på en separat nod utan några andra processer.

När fillagringen konfigureras externt får datamotorn åtkomst till data i fillagringen (extrakt) på lagringssystemet över nätverket. För att garantera att det övergripande systemet uppfyller dina krav finns det några saker du måste tänka på för ditt nätverk och lagringssystem. Se Prestandaöverväganden för extern fillagring.

Diagrammet nedan visar en sammanfattad version av Tableau Server-topologin med en extern fillagring.

Diagrammet nedan visar en detaljerad version av Tableau Server-topologin med en extern fillagring och alla processer installerade på varje nod.

Nästa

Installera Tableau Server med extern fillagring

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!