Konfigurera om fillager

Din Tableau Server kan vara konfigurerad med en lokalt fungerande fillager eller ett externt fillager. Detta ämne beskriver stegen som krävs för att konfigurera om din befintliga Tableau Server:

Konfigurera om Tableau Server med extern fillagring

Förutsättningar

 • Tableau Server bör vara version 2020.1 eller senare.
 • Du måste använda en nätverksresurs som extern lagring.

  Använd NFS för Linux-installationer.

  Att tänka på när det gäller lager och nätverk: Se Prestandaöverväganden för extern fillagring.

  Beräkna lagringsutrymme: Du måste ta hänsyn till mängden lagringsutrymme som krävs för att publicera och uppdatera extrakt. Dessutom måste du ta hänsyn till storleken på lagringsplatsens säkerhetskopia, om du inte uttryckligen väljer att köra säkerhetskopieringen separat enligt beskrivningen i avsnittet Alternativ 2: Säkerhetskopiera lagringsplatsen separat.

  • Extrakt:
   • Tänk på antalet extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server och storleken på varje extrakt. Testa behovet genom att publicera flera extrakt till Tableau Server och sedan kontrollera hur mycket diskutrymme som används. Du kan använda denna mängd diskutrymme för att enklare räkna ut hur många extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server med tiden samt hur varje befintligt extrakt kommer att öka i storlek.
   • Tänk på utrymmet som krävs av temp-mappen när extrakten uppdateras. Temp-mappen, där ett extrakt lagras under uppdatering, kan kräva upp till tre gånger mer utrymme än extraktets slutliga storlek.

  • Lagringsplatsens säkerhetskopia:
   • För att få en uppskattning av datastorleken på lagringsplatsen kan du kontrollera storleken på katalogen <data directory>/pgsql/data/base.

   • Om du vill veta den exakta storleken på lagringsplatsens data öppnar du säkerhetskopian och använder storleken på filen workgroup.pg_dump.
 • Tableau Server måste ha en giltig och aktiverad Advanced Management-licens.

Steg 1: Uppgradera Tableau Server

Uppgradera din Tableau Server till 2020.1 eller senare: Uppgradera från 2018.1 och senare (Linux). Om din Tableau Server redan är version 2020.1 eller senare kan du hoppa över det här steget.

Steg 2: Aktivera Advanced Management-licensen

 1. Visa serverlicenser för att se till att du har en Advanced Management-licens aktiverad på din Tableau Server.

 2. Om du inte har en Advanced Management på din Tableau Server använder du följande tsm-kommando för att aktivera licensen. Ange Advanced Management-nyckeln som din produktnyckel:

  tsm licenses activate -k <product key>

Steg 3: Konfigurera Fillagring till att använda en extern lagring

När du har slutfört uppgraderingen och verifierat licenserna konfigurerar du Tableau Server med extern fillagring. Detta flyttar all befintlig data från din lokala fillagring till den externa lagring du väljer.

 1. Konfigurera en nätverksresurs. På filservern:
  • Skapa och dela en katalog som ska värdlagra filerna
  • Mappa nätverksresursen eller använd en UNC-sökväg På alla Tableau Server-noder.
 2. Skapa en tableau-katalog i din nätverksresurs och ge fullständig åtkomst till tableau-användare och tableau-grupp. Tableau-användaren måste ha läs- och skrivbehörighet till katalogen på nätverksresursen. Vi rekommenderar att du kallar mappen tableau.

 3. Aktivera nätverksresursfunktionen med följande tsm-kommandon:

  tsm topology external-services storage enable --network-share /mnt/<network share name>/tableau

  Installationsprogrammet skapar automatiskt följande katalogstruktur och flyttar data från den lokala fillagringen till den externa lagringsplatsen. De lokala fillagringarna tas automatiskt ur drift under denna process.

  Granskning av extrakt och arbetsböcker:

  tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

  tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

  PostgreSQL-säkerhetskopiering av data:

  tableau_data/tabsvc/pg_backups

  Obs! Den här katalogen skapas första gången du skapar en säkerhetskopia.

Konfigurera om din Tableau Server till att använda lokal fillagring

 1. Stoppa Tableau Server genom att köra följande kommando:

  tsm stop

 2. Kör följande kommando för att flytta data i fillagringen från det externa lagret till Tableau Server:

  tsm topology external-services storage disable –fsn <node1, node2>

 3. Starta Tableau Server genom att köra följande kommando:

  tsm start

För ett Tableau Server-kluster anger du noderna där Fillagring ska installeras. Data kopieras till den första noden som anges i kommandot och replikeras sedan till de andra noderna.

Obs! När du flyttar Fillagring från extern till lokal ska du säkerställa att datamotorprocessen inte installerar sig själv på en separat nod och tillsammans med en av kärntjänsterna som omfattar Fillagring, Programserver (VizPortal), VizQL-server, Dataserver och Bakgrundsprocessor.

Vanligtvis när du installerar Tableau Server datamotor görs installationen automatiskt och på de noder som har en eller flera av kärntjänsterna. Men när du konfigurerar Tableau Server till att använda extern lagring kan du manuellt installera datamotorn på en nod utan att samlokalisera den med kärnprocesserna.

Om du för närvarande har en datamotorprocess installerad på en separat nod kan du antingen välja att installera Fillagring på den noden eller ta bort datamotorn från den noden innan du kör kommandot Inaktivera. Om du installerar Fillagring på en nod som för närvarande inte har datamotorn installerad kommer datamotorn att läggas till automatiskt.

Om du bara har en datamotornod när du kör kommandot Inaktivera kommer det att resultera i ett fel.

Konfigurera Tableau Server till att använda ett annat externt lager

 1. Anpassa den nya nätverksresursen. På filservern:

  1. Skapa och dela en katalog som ska värdlagra filerna.
  2. Mappa nätverksresursen eller använd en UNC-sökväg På alla Tableau Server-noder.

 2. Skapa en tableau-katalog i din nätverksresurs och ge fullständig åtkomst till tableau-användare och tableau-grupp. Tableau-användaren måste ha läs- och skrivbehörighet till katalogen på nätverksresursen. Vi rekommenderar att du kallar mappen tableau.

 3. Stoppa Tableau Server genom att köra följande kommando:

  tsm stop

 4. Kör följande kommando för att konfigurera Tableau Server till att använda den nya nätverksresursen:

  tsm topology external-services storage switch-share --network-share /mnt/<newshare>/tableau
 5. Starta Tableau Server genom att köra följande kommando:

  tsm start

 

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan flytta fillagringsplatser. Dessutom måste du ha åtkomst till det externa lager som används för den externa fillagringen.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!