สำรวจข้อมูลในแผนที่

แผนที่ Tableau สามารถช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสำรวจและโต้ตอบกับมุมมองแผนที่ได้หลายวิธี คุณสามารถซูมเข้าและออก เลื่อนและเลือกเครื่องหมายด้วยแถบเครื่องมือของมุมมอง และแม้แต่ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งทั่วโลกด้วยการค้นหาแผนที่ได้

หากคุณมองไม่เห็นแถบเครื่องมือของมุมมองหรือไอคอนค้นหาแผนที่ หรือคุณไม่สามารถเลื่อนหรือซูมได้ อาจเป็นเพราะผู้เขียนเวิร์กบุ๊กได้เลือกปรับแต่งว่าผู้อื่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมุมมองได้อย่างไรไว้

ผู้เขียนเวิร์กบุ๊กสามารถเลือกที่จะซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมองและไอคอนค้นหาแผนที่ไม่ให้ปรากฏบนมุมมองได้ เช่นเดียวกัน ผู้เขียนเวิร์กบุ๊กสามารถเลือกที่จะปิดการเลื่อนและการซูมเพื่อควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับมุมมองได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูปรับแต่งวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เลือกสัญลักษณ์ เลื่อน และซูม

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือของมุมมองที่มุมซ้ายบนของมุมมองในการเลือกสัญลักษณ์ เลื่อน และซูมเข้าและออกมุมมองแผนที่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูซูมและเลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมาย

ค้นหาตำแหน่ง

คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาแผนที่ ในการค้นหาตำแหน่งในมุมมองแผนที่ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่าตัวเลือกการค้นหาในแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

หากคุณกำลังสำรวจมมุมองแผนที่บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณสามารถใช้ปุ่มค้นหาตำแหน่งของฉันเพื่อเลื่อนและซูมไปยังตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกที่ไอคอนค้นหาแผนที่ที่มุมซ้ายบนของมุมมอง และจากนั้น ถัดจากกล่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่มค้นหาตำแหน่งของฉัน

หมายเหตุ: การค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณนั้นไม่สามารถใช้ได้บน Tableau Desktop

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มค้นหาตำแหน่งของฉัน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนโดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อขออนุญาตให้ Tableau เข้าถึงเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากคุณบล็อกการเข้าถึง Tableau จะไม่สามารถซูมไปยังตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้

กลับไปยังมุมมองเริ่มต้น

หลังจากที่ซูมเข้าและออกที่มุมมอง หรือเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่แล้ว คุณสามารถกลับไปยังมุมมองเริ่มต้นของแผนที่ได้ ในการทำเช่นนั้น

บน Tableau Desktop ให้คลิกที่ปุ่มรีเซ็ตแกน ที่แถบเครื่องมือของมุมมอง

บน Tableau Desktop ให้คลิกที่ปุ่มซูมไปที่บ้าน ที่แถบเครื่องมือของมุมมอง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ