วัดระยะทางระหว่างจุดข้อมูลและสถานที่ในแผนที่

ขณะสำรวจข้อมูลในมุมมองแผนที่ คุณอาจมีคำถามว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ สถานที่ หรือแลนด์มาร์คโดยรอบอย่างไร ในการตอบคำถามประเภทนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสำหรับรัศมีเพื่อวัดระยะทางโดยประมาณในมุมมองแผนที่ของคุณ

มุมมองต่อไปนี้แสดงจำนวนแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกระหว่างเดือนมกราคม 1994 ถึงกุมภาพันธ์ 2014

ในระดับโลก มุมมองนี้ทรงพลังมาก แต่คุณหรือผู้ชมของคุณอาจต้องการขยายและสำรวจบางพื้นที่ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูจำนวนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 100 ไมล์จากกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศ

ในการทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือสำหรับรัศมีเพื่อค้นหาแผ่นดินไหวทั้งหมดภายในระยะทางประมาณ 100 ไมล์จากเมืองหลวง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการวัดระยะทางด้วยเครื่องมือสำหรับรัศมี

ขั้นตอนที่ 1: ซูมเข้าไปยังพื้นที่หรือสถานที่

ขั้นตอนแรกในการวัดระยะทางในแผนที่ด้วยเครื่องมือสำหรับรัศมีคือการซูมเข้าไปยังพื้นที่หรือตำแหน่งในมุมมองแผนที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซูมเข้าและออกจากมุมมอง โปรดดู ซูมและเลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณยังสามารถใช้การค้นหาแผนที่เพื่อนำทางไปยังตำแหน่งในแผนที่ของคุณได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การค้นหาแผนที่ โปรดดู ค้นหาตำแหน่งในแผนที่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องซูมเข้าแผนที่หลายๆ ครั้งก่อนจึงจะสามารถวัดระยะทางด้วยเครื่องมือสำหรับรัศมีได้ ระยะทางที่วัดได้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณซูมออกจากแผนที่มากเกินไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความแม่นยำในการวัด

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือสำหรับรัศมี

หลังจากที่คุณซูมเข้าไปยังพื้นที่เฉพาะหรือตำแหน่งในมุมมองของคุณแล้ว ให้เลือกเครื่องมือสำหรับรัศมีบนแถบเครื่องมือของมุมมอง จากนั้นคลิกและลากผ่านมุมมอง ระยะทางที่วัดได้จะปรากฏทางด้านขวาของวงกลมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากผ่านมุมมอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือสำหรับรัศมี โปรดดู เลือกเครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นระยะทางที่วัดได้ คุณต้องขยายเพิ่มเติมไปยังตำแหน่งหรือพื้นที่ในมุมมอง

หมายเหตุ: หากแถบเครื่องมือของมุมมองซ่อนอยู่ ให้กด S บนแป้นพิมพ์เพื่อใช้เครื่องมือสำหรับรัศมี

ในขณะที่คุณลาก เครื่องมือสำหรับรัศมีจะเลือกเครื่องหมายที่อยู่ภายในรัศมีของวงกลม ในตัวอย่างนี้ รัศมีคือ 100 ไมล์ และศูนย์กลางอยู่ที่จาการ์ตา ซึ่งหมายความว่า ตามข้อมูลนี้ แผ่นดินไหวที่เลือกทั้งหมด (25) เกิดขึ้นภายในระยะประมาณ 100 ไมล์จากจาการ์ตาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ความแม่นยำในการวัด

ตามค่าเริ่มต้น การวัดเครื่องมือสำหรับรัศมีจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เนื่องจากในการฉายแผนที่ ระยะทางจะเกินจริงและยืดออกเมื่อคุณเคลื่อนออกจากเส้นศูนย์สูตร ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือสำหรับรัศมีสามารถวัดระยะทางโดยประมาณเท่านั้น

เครื่องมือสำหรับรัศมีสามารถวัดระยะทางได้แม่นยำยิ่งขึ้น ยิ่งคุณอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้นเท่านั้น คุณยิ่งซูมเข้าในมุมมองมากขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ: ตามการออกแบบ เครื่องมือสำหรับรัศมีจะไม่แสดงระยะทางที่วัดได้เมื่อคุณซูมออกจากมุมมองมากเกินไป เนื่องจากการวัดอาจไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนหน่วยวัด

ตามค่าเริ่มต้น ตำแหน่งตั้งเวิร์กบุ๊กของคุณจะกำหนดหน่วยที่เครื่องมือสำหรับรัศมีเพื่อใช้ในการวัดระยะทาง หากตำแหน่งของเวิร์กบุ๊กของคุณได้รับการตั้งค่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบ Imperial เครื่องมือสำหรับรัศมีจะวัดระยะทางเป็นฟุตและไมล์ ถ้าตำแหน่งของเวิร์กบุ๊กของคุณได้รับการตั้งค่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบเมตริก เครื่องมือสำหรับรัศมีจะวัดระยะทางเป็นเมตรและกิโลเมตร

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยที่เครื่องมือสำหรับรัศมีใช้เพื่อวัดระยะทางสำหรับมุมมองแผนที่ต่างๆ ในเวิร์กบุ๊กของคุณ

ในการทำเช่นนั้น เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่ ถัดไป ภายใต้หน่วย ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • หากคุณต้องการวัดระยะทางเป็นเมตรและกิโลเมตร ให้เลือกเมตริก

  • หากคุณต้องการวัดระยะทางเป็นฟุตและไมล์ ให้เลือกสหรัฐฯ

  • หากคุณต้องการกำหนดหน่วยวัดตามตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้เลือกอัตโนมัติ

หน่วยที่คุณเลือกจะได้รับการบันทึกไว้ในเวิร์กบุ๊กและจะยังคงอยู่หากคุณเผยแพร่มุมมองแผนที่ไปยัง Tableau Server, Tableau Cloud หรือ Tableau Public

ดูเพิ่มเติม:

แสดงการวัดขนาดแผนที่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ