ปรับแต่งวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับแผนที่ของคุณ

เมื่อคุณสร้างมุมมองแผนที่ คุณสามารถสำรวจและโต้ตอบกับมุมมองได้หลายวิธีเริ่มต้น คุณสามารถซูมเข้าและออกมุมมอง เลื่อน และเลือกเครื่องหมาย หรือแม้แต่ค้นหาตำแหน่งทั่วโลกด้วยการค้นหาแผนที่

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณก็ต้องการจำกัดวิธีที่กลุ่มเป้าหมายโต้ตอบกับแผนที่ของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งวิธีที่กลุ่มเป้าหมายโต้ตอบกับมุมมองของคุณดังนี้ โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกแผนที่

แสดงการวัดขนาดแผนที่

คุณสามารถแสดงมาตราส่วนบนแผนที่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลของคุณ มาตราส่วนนี้จะปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของมุมมอง และอัปเดตตามที่คุณซูมเข้าและออกแผนที่

หมายเหตุ: มาตราส่วนแผนที่จะไม่แสดงบนเส้นโครงที่ไม่ใช่ของ Web Mercator เช่น WMS ที่ใช้ Plate Carrée

หากต้องการแสดงมาตราส่วนแผนที่บนแผนที่ของคุณ:

 1. เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่
 2. ในกล่องโต้ตอบ "ตัวเลือกแผนที่" ที่ปรากฏในมุมมอง ให้เลือกแสดงมาตราส่วนแผนที่
 3. ในส่วน "หน่วย" คลิกดรอปดาวน์และเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการ
  • หากคุณต้องการให้มาตราส่วนแสดงหน่วยวัดเป็นเมตรและกิโลเมตร ให้เลือกเมตริก

  • หากคุณต้องการให้มาตราส่วนแสดงหน่วยวัดเป็นฟุตและไมล์ ให้เลือก U.S.

  • หากคุณต้องการกำหนดหน่วยวัดตามตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้เลือกอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ยังกำหนดหน่วยของเครื่องมือสำหรับรัศมีที่ใช้ในการวัดระยะห่างอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนหน่วยวัด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในหัวข้อ "การวัดระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลและตำแหน่งบนมุมมองแผนที่"

ซ่อนการค้นหาในแผนที่

คุณสามารถซ่อนไอคอนค้นหาแผนที่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของคุณไม่สามารถค้นหาตำแหน่งในมุมมองแผนที่ของคุณได้

หากต้องการซ่อนไอคอนค้นหาแผนที่:

 1. เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ "ตัวเลือกแผนที่" ที่ปรากฏในมุมมอง ให้ยกเลิกแสดงมาตราส่วนแผนที่

หมายเหตุ: เมื่อคุณซ่อนไอคอนค้นหาแผนที่ คุณยังซ่อนปุ่มค้นหาฉันสำหรับมุมมองที่เผยแพร่บนไซต์อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มค้นหาฉัน โปรดดู สำรวจข้อมูลในแผนที่

ซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมอง

คุณสามารถซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมองในมุมมองแผนที่ เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณล็อกแผนที่หรือซูมแผนที่ไปยังข้อมูลทั้งหมดของคุณได้

หากต้องการซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมอง:

 1. เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ "ตัวเลือกแผนที่" ที่ปรากฏในมุมมอง ให้ยกเลิกแสดงแถบเครื่องมือของมุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมอง คุณยังคงใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อซูมเข้าและออกมุมมอง เลื่อน และเลือกเครื่องหมายได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทางลัดสำหรับการเลือกและการนำทางเครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ปิดการเลื่อนและซูม

คุณสามารถปิดการเลื่อนและซูมในมุมมองแผนที่ของคุณ ตลอดจนภาพพื้นหลัง เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเลื่อน หรือซูมเข้าหรือออกมุมมองได้

หากต้องการปิดการเลื่อนและซูม:

 1. เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ "ตัวเลือกแผนที่" ที่ปรากฏในมุมมอง ให้ยกเลิกอนุญาตการเลื่อนและซูม

เมื่อคุณปิดการเลื่อนและซูม เครื่องมือเลื่อนและการควบคุมการซูมทั้งหมดจะถูกลบออกจากแถบเครื่องมือมุมมอง และเครื่องมือสี่เหลี่ยมมุมฉากจะกลายเป็นเครื่องมือเริ่มต้น แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการซูมเข้าและออกมุมมอง หรือการเลื่อนใช้งานไม่ได้อีกต่อไป หากไม่ซ่อนไอคอนค้นหาแผนที่ คุณยังสามารถนำทางมุมมองโดยค้นหาตำแหน่งด้วยกล่องค้นหาแผนที่ได้

ดูเพิ่มเติม:

ค้นหาตำแหน่งในแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ซูมและเลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ