วิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ขั้นสูงใน Tableau ได้ อ่านบทความต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างฟิลด์ที่คำนวณ ค้นหาคลัสเตอร์ในข้อมูล คำนวณเปอร์เซ็นต์ และใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสำรวจและตรวจสอบข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ