เริ่มต้นใช้งาน อธิบายข้อมูล

ใช้ “อธิบายข้อมูล” ในขั้นตอนการวิเคราะห์ของคุณในขณะที่คุณสำรวจเครื่องหมายในการแสดงเป็นภาพ โดย “อธิบายข้อมูล” จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแผงคู่มือข้อมูลเปิดอยู่และอัปเดตตามการเลือกปัจจุบัน (แดชบอร์ด ชีต หรือเครื่องหมาย)

ใช้งานอธิบายข้อมูล

สมุดงานผู้เขียนและการควบคุมการเข้าถึง

เรียกใช้งาน “อธิบายข้อมูล” บนแดชบอร์ด ชีต หรือเครื่องหมาย

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล” ใน Tableau Desktop, Tableau Cloud และ Tableau Server:

 1. เปิดแดชบอร์ดหรือชีตในเวิร์กบุ๊ก
 2. ในแถบเครื่องมือมุมมอง เลือกคู่มือข้อมูล ไอคอนคู่มือข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่างคู่มือข้อมูล
 3. หากคุณเปิดแดชบอร์ด “อธิบายข้อมูล” จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าผิดปกติ

  ค่าผิดปกติที่ตรวจพบที่แสดงในคู่มือข้อมูลสำหรับแดชบอร์ด

  หากคุณเลือกชีตในแดชบอร์ด “อธิบายข้อมูล” จะวิเคราะห์เครื่องหมายในชีตนั้นเพื่อหาค่าผิดปกติ  หากคุณเลือกเครื่องหมายในแดชบอร์ด “อธิบายข้อมูล” จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำเครื่องหมายสำหรับคำอธิบายโดยเฉพาะ  เครื่องหมายที่ได้รับการอธิบายจะมีการไฮไลต์ในการแสดงเป็นภาพดังกล่าวเมื่อคุณเลือกคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเลือกเครื่องหมายในการแสดงเป็นภาพ โดยวางเมาส์เหนือเครื่องหมาย ในเมนูเคล็ดลับเครื่องมือ เลือกคู่มือข้อมูล ไอคอนคู่มือข้อมูล

รูปภาพของเคล็ดลับเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีการเลือกไอคอนตู่มือข้อมูล

ใน Tableau Public เลือกหลอดไฟในเมนูเคล็ดลับเครื่องมือเพื่อเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล”

คลิกไอคอนหลอดไฟในเมนูเคล็ดลับเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องหมายเพื่อเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล”

คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับค่าของเครื่องหมายที่วิเคราะห์จะแสดงใแผงคู่มือข้อมูล เลือกชื่อคำอธิบายต่างๆ เพื่อขยายรายละเอียดและเริ่มสำรวจ

สิทธิของ “อธิบายข้อมูล” ที่จำเป็นสำหรับการดูคำอธิบาย

หากคุณเห็นค่าผิดปกติที่ตรวจพบที่มีบันทึกให้ติดต่อเจ้าของการแสดงเป็นภาพ นั่นเป็นเพราะคุณต้องได้รับสิทธิอนุญาตเพื่อดูคำอธิบายประเภทนี้ เลือกชื่อเจ้าของเพื่อไปที่หน้าเนื้อหาของ Tableau ที่มีที่อยู่อีเมล ติดต่อเจ้าของเพื่อขอให้สิทธิอนุญาตของ “อธิบายข้อมูล” สำหรับเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง

ในกรณที่คุณเป็นเจ้าของเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ โปรดดูที่ควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถใช้ “อธิบายข้อมูล” และสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นได้

เคล็ดลับในการใช้ อธิบายข้อมูล

 • ไม่สามารถเลือกหลายเครื่องหมายเพื่อเปรียบเทียบกันได้
 • มุมมองต้องมีเครื่องหมายที่รวมไว้ โดยใช้ SUM, AVG, COUNT, COUNTD หรือ AGG (ฟิลด์การคำนวณ)
 • เมื่อ “อธิบายข้อมูล” ไม่สามารถวิเคราะห์ประเภทของเครื่องหมายที่เลือกได้ ข้อความเพื่อระบุสาเหตุจะปรากฏขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สถานการณ์ที่ใช้งาน อธิบายข้อมูล ไม่ได้
 • ข้อมูลที่คุณวิเคราะห์ต้องดึงมาจากแหล่งข้อมูลหลักเพียงแหล่งเดียว คุณสมบัติอธิบายข้อมูลไม่สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งข้อมูลแบบผสมผสานหรือคิวบ์ได้
 • หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ทำให้แหล่งข้อมูลมีความน่าใช้งานมากขึ้นด้วยการอธิบายข้อมูล โปรดดู ข้อกำหนดและข้อพิจารณาสำหรับการใช้งานคุณสมบัติ “อธิบายข้อมูล”

เจาะลึกคำอธิบาย

 1. ในแผงคู่มือข้อมูล ให้เลือกชื่อคำอธิบายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  เลือกคำอธิบายเพื่อขยายหรือย่อรายละเอียด

 2. เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดคำอธิบายเพิ่มเติม

 3. วางเมาส์เหนือแผนภูมิในคำอธิบายเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับจุดข้อมูลต่างๆ เลือกไอคอนเปิด เพื่อดูการแสดงเป็นภาพเวอร์ชันใหญ่ขึ้น

  Creator หรือ Explorer ที่เปิดมุมมองเพื่อแก้ไขสามารถเลือกไอคอน เปิด เพื่อเปิดการแสดงภาพเป็นเวิร์กชีตใหม่และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: Creator และ Explorer ที่มีสิทธิ์แก้ไข จะสามารถควบคุมการตั้งค่า “อธิบายข้อมูล” ได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมการเข้าถึง “อธิบายข้อมูล”

 4. วางเมาส์เหนือไอคอนช่วยเหลือ เพื่อดูคำอธิบายคำแนะนำเครื่องมือ เลือกไอคอนความช่วยเหลือ เพื่อเปิดเคล็ดลับเครื่องมือไว้ คลิกลิงก์เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเปิดหัวข้อความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

ดูฟิลด์ที่วิเคราะห์

 1. เรียกใช้งาน “อธิบายข้อมูล” บนแดชบอร์ด ชีต หรือเครื่องหมาย
 2. ในแผงคู่มือข้อมูล ใต้สำรวจค่าพื้นฐานสำหรับ ให้เลือกชื่อหน่วยวัดผลเป้าหมาย
 3. เลือกลิงก์ number-of-fields ที่ด้านล่างของแผง


ผู้เขียนมีตัวเลือกในการเปิดการตั้งค่า “อธิบายข้อมูล” เพื่อควบคุมว่าจะรวมฟิลด์ใดบ้างในการวิเคราะห์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนฟิลด์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อกำหนดและแนวคิดในการอธิบาย

คำศัพท์และแนวคิดต่อไปนี้มักปรากฏในคำอธิบาย คุณอาจพบว่าการทำความคุ้นเคยกับความหมายในบริบทของการใช้ข้อมูลอธิบายเป็นประโยชน์

เครื่องหมายคืออะไร?

เครื่องหมายคือจุดข้อมูลที่เลือกได้ซึ่งสรุปค่าบันทึกพื้นฐานบางอย่างในข้อมูลของคุณ เครื่องหมายสามารถทำจากระเบียนเดียวหรือหลายระเบียนที่รวมเข้าด้วยกัน เครื่องหมายใน Tableau สามารถแสดงได้หลายวิธี เช่น เส้น รูปร่าง แถบ และข้อความในเซลล์

Tableau รับระเบียนที่ประกอบเป็นเครื่องหมายตามจุดตัดของเขตข้อมูลในมุมมอง

เครื่องหมายที่วิเคราะห์แล้ว หมายถึงเครื่องหมายในแดชบอร์ดหรือชีตที่ได้รับการวิเคราะห์โดย “อธิบายข้อมูล”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมาย โปรดดู เครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คาดการณ์ หมายความว่าอย่างไร

ค่าที่คาดหวังของเครื่องหมายคือค่ามัธยฐานในช่วงค่าที่คาดหวังในข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ในการแสดงผลของคุณ ช่วงค่าที่คาดหวังคือระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15 ถึง 85 ซึ่งแบบจำลองทางสถิติคาดการณ์สำหรับเครื่องหมายที่วิเคราะห์ Tableau กำหนดช่วงที่คาดการณ์ในแต่ละครั้งที่เรียกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติกับเครื่องหมายที่เลือก

หากสรุปค่าที่คาดหวังระบุว่าเครื่องหมาย ต่ำกว่าที่คาด หรือ สูงกว่าที่คาด แสดงว่าค่าเครื่องหมายรวมอยู่นอกช่วงค่าที่แบบจำลองทางสถิติคาดการณ์ไว้สำหรับเครื่องหมายนั้น หากสรุปมูลค่าที่คาดไว้ระบุว่าเครื่องหมาย ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย หรือ อยู่ในช่วงของความแปรผันตามธรรชาติ หมายความว่าค่าเครื่องหมายรวมอยู่ภายในช่วงของค่าเครื่องหมายที่คาดการณ์ไว้ แต่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่ามัธยฐาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ช่วงที่คาดไว้คืออะไร?(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

มิติข้อมูลและการวัดผลคืออะไร

ชื่อคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในฐานข้อมูลคือหนึ่งฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ และ การขาย เป็นแต่ละฟิลด์ ใน Tableau ฟิลด์ต่าง ๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่จัดหมวดหมู่ข้อมูลเรียกว่ามิติ ( Dimension ) ฟิลด์ที่มีข้อมูลเชิงปริมาณเช่น การขาย เรียกว่าหน่วยวัด ( Measure ) Tableau รวมการวัดตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณลากไปยังมุมมอง

คำอธิบายบางอย่าง อธิบายว่าค่าของค่าบันทึกที่อยู่ภายใต้และการรวมของค่าเหล่านั้น อาจจะส่งผลต่อค่าของเครื่องหมายที่วิเคราะห์ได้อย่างไร คำอธิบายอื่น ๆ อาจกล่าวถึงการกระจายของค่าข้ามมิติสำหรับเครื่องหมายที่วิเคราะห์

เมื่อคุณเรียกใช้ อธิบายข้อมูล บนเครื่องหมาย การวิเคราะห์จะพิจารณามิติและการวัดในแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้แสดงในมุมมอง ฟิลด์เหล่านี้เรียกว่ามิติที่มองไม่เห็นและการวัดที่มองไม่เห็น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติและหน่วยวัด โปรดดู มิติและหน่วยวัด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ผลรวมหรือการรวมคืออะไร?

ผลรวมคือค่าที่เป็นข้อมูลสรุปหรือผลรวมทั้งหมด Tableau ใช้การรวมโดยอัตโนมัติ เช่น SUM หรือ AVG ทุกครั้งที่คุณลากหน่วยวัดไปยังแถว คอลัมน์ ตัวเลือกการ์ดเครื่องหมาย หรือมุมมอง ตัวอย่างเช่น การวัดจะแสดงเป็น SUM( การขาย ) หรือ AVG( การขาย ) เพื่อระบุว่ามีการรวมการวัดอย่างไร

ในการใช้อธิบายข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลของคุณต้องใช้การวัดที่รวมกับ SUM, AVG, COUNT, COUNTD หรือ AGG

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม โปรดดู การรวมข้อมูลใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ค่าบันทึกคืออะไร?

ค่าบันทึกคือแถวในตารางฐานข้อมูล แถวประกอบด้วยค่าบันทึกที่สอดคล้องกับแต่ละฟิลด์ ในตัวอย่างนี้ หมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ และการขาย คือฟิลด์ ( หรือคอลัมน์ ) เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟตั้งพื้น และ $96 คือค่าบันทึก

หมวดหมู่ชื่อผลิตภัณฑ์การขาย
เฟอร์นิเจอร์โคมไฟตั้งพื้น$96.00
การกระจายคืออะไร?

การกระจายเป็นรายการของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด ( หรือช่วงเวลา ) ของข้อมูล นอกจากนี้ยังระบุว่าแต่ละค่าเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด ( ความถี่ของการเกิด )

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ