เพิ่มรูปภาพของ Google Maps และ OpenStreetMap เป็นภาพพื้นหลังใน Tableau

คุณสามารถเพิ่มภาพของ Google Maps หรือ OpenStreetMap เป็นภาพนิ่งเบื้องหลังใน Tableau ได้แล้วจึงพล็อตจุดข้อมูลลงบนภาพได้ หากต้องการพล็อตจุดข้อมูลลงบนภาพพื้นหลังจาก GoogleMaps หรือ OpenStreetMap คุณต้องใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูดของข้อมูล

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการหาพิกัดละติจูดและลองจิจูดจาก Google Maps และ OpenStreetMap รวมถึงการพล็อตข้อมูลลงบนภาพพื้นหลังใน Tableau

ขั้นที่ 1: ค้นหาพิกัดแผนที่

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหาพิกัดแผนที่จาก Google Maps หรือ OpenStreetMaps

ทางเลือกที่ 1: แมปจุดข้อมูลลงบน Google Maps

 1. ไปที่ http://www.gorissen.info/Pierre/maps/googleMapLocation.php(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) แล้วระบุพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่คุณต้องการพล็อตจุดข้อมูล

 2. เมื่อคุณระบุพื้นที่ที่คุณต้องการแล้ว ให้วางเมาส์เหนือขอบเขตทิศตะวันออกของพื้นที่ แล้วจดพิกัดลองจิจูด (ที่แสดงทางมุมล่างขวาของแผนที่) ทำเช่นเดียวกันกับขอบเขตทิศตะวันตกของพื้นที่

 3. วางเมาส์เหนือขอบเขตทิศเหนือของพื้นที่แล้วจดพิกัดละติจูด ทำเช่นเดียวกันกับขอบเขตทิศใต้ของพื้นที่

  ตอนนี้คุณจะมีพิกัดละติจูดสองพิกัด (บนและล่างอย่างละหนึ่ง) และลองจิจูดสองพิกัด (ตะวันออกและตะวันตกอย่างละหนึ่ง)

  คุณจะใช้พิกัดเหล่านี้เพื่อกำหนดขนาดของภาพพื้นหลังใน Tableau และเพื่อรับรองว่าคุณสามารถพล็อตข้อมูลลงบนภาพโดยใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูดได้

 4. จับภาพหน้าจอของแผนที่ แล้วบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์

 5. ทำตามขั้นตอนใน "ขั้นที่ 2: เพิ่มภาพแผนที่เป็นภาพพื้นหลัง" เพื่อเพิ่มภาพเป็นภาพพื้นหลังใน Tableau

ทางเลือกที่ 2: แมปจุดข้อมูลลงบนแผนที่ใน OpenStreetMap

 1. ไปที่ http://www.openstreetmap.org(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) แล้วซูมเข้าไปที่พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่คุณต้องการพล็อตจุดข้อมูล

 2. ที่แถบเมนูด้านบน คลิกส่งออก

  แผง “ส่งออก” จะระบุเส้นรุ้งและลองจิจูดในพื้นที่คุณกำลังดู คุณสามารถแก้ไขเส้นรุ้งและเส้นแวงนี้ได้เพื่อเลือกพื้นที่อื่น

 3. จดพิกัดที่แสดงในช่อง

 4. ทางด้านขวาของหน้า ให้คลิกไอคอนแชร์ แล้วคลิกปุ่มดาวน์โหลด

 5. ทำตามขั้นตอนที่ระบุใน "ขั้นที่ 2: เพิ่มภาพแผนที่เป็นภาพพื้นหลัง" เพื่อเพิ่มภาพเป็นภาพพื้นหลังใน Tableau

ขั้นที่ 2: เพิ่มภาพแผนที่เป็นภาพพื้นหลัง

 1. เปิด Tableau Desktop แล้วเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการพล็อตลงบนภาพแผนที่

 2. เลือก แผนที่> ภาพพื้นหลัง แล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้พล็อตข้อมูลบนภาพพื้นหลัง

 3. ในกล่องโต้ตอบ “ภาพพื้นหลัง” ให้คลิกเพิ่มภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ “เพิ่มภาพพื้นหลัง” ให้คลิก เลือกดู แล้วค้นหาภาพแผนที่ที่คุณสร้างเอาไว้ในขั้นตอนที่ 1: ค้นหาพิกัดแผนที่

 5. ในกล่องโต้ตอบ “เพิ่มภาพพื้นหลัง” ให้เลือกทำดังนี้

  • สำหรับรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ X ให้เลือกลองจิจูด (สร้าง)

  • ในกล่องซ้าย ให้พิมพ์พิกัดลองจิจูดทิศตะวันออกในภาพแผนที่

  • ในกล่องขวา ให้พิมพ์พิกัดลองจิจูดทิศตะวันตกในภาพแผนที่

  • สำหรับรายการดรอปดาวน์ฟิลด์ Y ให้เลือกละติจูด (สร้าง)

  • ในกล่องล่าง ให้พิมพ์พิกัดละติจูดทิศใต้ในภาพแผนที่

  • ในกล่องบน ให้พิมพ์พิกัดละติจูดทิศเหนือในภาพแผนที่

 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตกลง ทั้งกล่องโต้ตอบ “เพิ่มภาพพื้นหลัง” และ “ภาพพื้นหลัง”

 7. เลือก แผนที่>แผนที่พื้นหลัง>ไม่มี

  ภาพพื้นหลังจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีแผนที่เบื้องหลังเท่านั้น

 8. จากแผนการวัดผล ให้ลากละติจูด (สร้าง) ไปที่แถบแถวและลองจิจูด (สร้าง) ไปที่แถบคอลัมน์

  ภาพพื้นหลังของคุณจะปรากฏในมุมมอง หากไม่ปรากฏ หรือปรากฏผิดขนาด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขแกน

 9. ดับเบิลคลิกแกน Y ในมุมมอง

 10. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขแกน” ใต้ “ระยะ” ให้เลือกคงที่

 11. ในกล่องข้อความเริ่มต้นแบบคงที่ ให้ป้อนลองจิจูดด้านล่างสุดในภาพแผนที่

 12. ในกล่องข้อความสิ้นสุดแบบคงที่ ให้ป้อนลองจิจูดด้านบนสุดในภาพแผนที่

 13. คลิกตกลง

 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 9 - 13 สำหรับแกนอื่นๆ

หากต้องการเรียนรู้วิธีการพล็อตข้อมูลลงบนภาพพื้นหลัง โปรดดูขั้นตอนที่ 1, 2 และ 4 ใน ค้นหาพิกัดภาพพื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดูเพิ่มเติม:

ใช้ภาพพื้นหลังในมุมมองของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ค้นหาพิกัดภาพพื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้แผนที่ Mapbox(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้เซิร์ฟเวอร์ Web Map Service (WMS)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เลือกแผนที่พื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ