เลือกแผนที่พื้นหลัง

Tableau มาพร้อมกับชุดแผนที่พื้นหลังออนไลน์และออฟไลน์ที่คุณสามารถเข้าถึงเพื่อสร้างมุมมองแผนที่ได้

ตามค่าเริ่มต้น Tableau จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแผนที่ออนไลน์

แผนที่พื้นหลังสามรายการที่มาพร้อมกับ Tableau จะอธิบายไว้ด้านล่าง เราจะพบแผนที่ดังกล่าวได้ในเมนูแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง หากผู้เขียนเวิร์กบุ๊กได้เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ WMS หรือแผนที่ Mapbox ลงในเวิร์กบุ๊ก รายการดังกล่าวจะแสดงขึ้นโดยใช้ชื่อที่ผู้เขียนตั้งไว้ในเมนูแผนที่> แผนที่พื้นหลังเช่นกัน

ไม่มีแสดงข้อมูลระหว่างแกนละติจูดและลองจิจูด
ออฟไลน์แผนที่พื้นหลังนี้จะเก็บภาพที่ประกอบเป็นแผนที่ไว้ในแคชบนเครื่องของคุณเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนแผนที่ออฟไลน์ด้านล่าง
Tableauเชื่อมต่อกับแผนที่พื้นหลังของ Tableau ตามค่าเริ่มต้น มุมมองแผนที่ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับแผนที่พื้นหลังนี้ เว้นแต่คุณจะระบุเป็นอย่างอื่น

หากต้องการเลือกแผนที่พื้นหลังใหม่:

 • ใน Tableau Desktop, Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง จากนั้นเลือกแผนที่พื้นหลังที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ใน Tableau Server ผู้ดูแลระบบของคุณจะสามารถจำกัดให้คุณใช้เฉพาะแผนที่ออฟไลน์ได้ คำสั่งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าลักษณะการทำงานนี้สามารถพบได้ที่นี่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตั้งค่าแผนที่พื้นหลังเริ่มต้นใน Tableau Desktop

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองแผนที่ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับแผนที่พื้นหลังของ Tableau ใน Tableau Desktop หากคุณไม่ต้องการให้สร้างมุมมองแผนที่โดยอัตโนมัติด้วยแผนที่พื้นหลังของ Tableau คุณสามารถระบุแผนที่พื้นหลังอื่นเป็นค่าเริ่มต้นได้

หากต้องการระบุแผนที่พื้นหลังเริ่มต้น:

 1. ใน Tableau Desktop ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง แล้วเลือกแผนที่พื้นหลังที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง > ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อตั้งค่าแผนที่พื้นหลังที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น

  แผนที่พื้นหลังจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเป็น “แหล่งที่มาของแผนที่ Tableau” (.tms) และวางไว้ในโฟลเดอร์ “แหล่งที่มาของแผนที่” ของ “ที่เก็บใน Tableau ของฉัน” ตอนนี้แผนที่ดังกล่าวจะเป็นแผนที่พื้นหลังเริ่มต้นสำหรับเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมด

ใช้แผนที่พื้นหลังออฟไลน์ใน Tableau Desktop, Tableau Cloud หรือ Tableau Server

คุณสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลในมุมมองแผนที่แบบออฟไลน์ได้โดยใช้แผนที่พื้นหลังออฟไลน์ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop

หากต้องการใช้แผนที่พื้นหลังออฟไลน์:

 • ใน Tableau ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง > ออฟไลน์

หมายเหตุ: แผนที่พื้นหลังออฟไลน์จะใช้ภาพแผนที่ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณสามารถค้นหาภาพเหล่านี้ได้ในตำแหน่งต่อไปนี้:

 • บน Windows: C:\Program Files\Tableau\<Tableau Version>\Local\Maps
 • บน Mac: //Applications/<Tableau Version>.app/Contents/install/local/maps

อย่างไรก็ตาม มีการดำเนินการหลายอย่างที่กำหนดให้ Tableau ดึงภาพแผนที่ที่อาจไม่ได้จัดเก็บไว้มาใช้ หากภาพแผนที่ใหม่ไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณจะไม่สามารถโหลดแผนที่ได้จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับแผนที่ออนไลน์ที่มาพร้อมกับ Tableau อีกครั้ง

คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับแผนที่ออนไลน์อีกครั้งหากต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปิดหรือปิดเลเยอร์ - หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดเลเยอร์ที่ไม่ได้เก็บไว้ในแคช Tableau จะต้องเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็น

 • ซูมเข้าหรือออก - การซูมเข้าหรือออกบนแผนที่ต้องใช้ภาพแผนที่ต่างกัน หากไม่มีภาพที่ระดับการซูมที่ระบุในแคช Tableau จะต้องดึงข้อมูลแผนที่ที่อัปเดตมาใช้

 • เลื่อน - บางครั้งการเลื่อนต้องใช้ภาพแผนที่ใหม่ หากคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์และไม่มีภาพแผนที่ที่จำเป็นและคำอธิบายแผนที่ที่เก็บไว้ในแคช รูปภาพและคำอธิบายใหม่จะไม่โหลด

หากต้องการเชื่อมต่อกับแผนที่ Tableau อีกครั้ง:

 • ใน Tableau Desktop ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง > Tableau

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าแผนที่เป็นแบบออฟไลน์แล้วเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่จะยังคงใช้แผนที่ออฟไลน์ที่เก็บไว้ โดยมีจะฟังก์ชันและข้อจำกัดทั้งหมดของแผนที่ออฟไลน์ที่ระบุไว้ข้างต้น

เกี่ยวกับแผนที่พื้นหลังของ Tableau

แผนที่พื้นหลังของ Tableau ประกอบด้วยแผนที่ที่อัปเดตและข้อมูลประชากร ตลอดจนการปรับปรุงเกี่ยวกับรูปแบบ ซึ่งมาแทนที่แผนที่พื้นหลังแบบดั้งเดิมของ Tableau มุมมองแผนที่ใดๆ ที่สร้างด้วย Tableau Desktop รุ่นก่อนหน้า และการเชื่อมต่อกับแผนที่พื้นหลังแบบดั้งเดิมของ Tableau จะเชื่อมต่อกับแผนที่พื้นหลังของ Tableau โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใน Tableau Desktop เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า

หมายเหตุ: หากคุณสร้างมุมมองแผนที่ด้วยเลเยอร์ข้อมูลใน Tableau Desktop เวอร์ชัน 8.3 หรือเก่ากว่าโดยใช้แผนที่พื้นหลังแบบดั้งเดิมของ Tableau จากนั้นเปิดมุมมองนั้นใน Tableau Desktop 9.0 หรือใหม่กว่า สีของเลเยอร์ข้อมูลอาจปรากฏแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงด้านการจัดเลเยอร์ข้อมูลและแถบสี (ชุดสี) ที่เกิดขึ้นกับแผนที่พื้นหลังของ Tableau

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ