ค้นหาพิกัดภาพพื้นหลัง

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่คุณอาจต้องการแมปข้อมูลของคุณไปยังภาพพื้นหลังแทนแผนที่ Tableau บทความนี้จะอธิบายวิธีพล็อตจุดข้อมูลลงบนภาพพื้นหลัง

โดยกระบวนการนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างตารางในแหล่งข้อมูลของคุณเป็นพิกัด X และ Y

 2. เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณใน Tableau Desktop แล้วรวมตารางพิกัดกับข้อมูลส่วนที่เหลือ

 3. นำเข้ารูปภาพพื้นหลังแล้วจึงสร้างมุมมอง

 4. ใส่คำอธิบายประกอบจุดลงในภาพพื้นหลัง

 5. เพิ่มพิกัดให้กับตารางพิกัดในแหล่งข้อมูลของคุณ

 6. รีเฟรชแหล่งข้อมูลใน Tableau

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตารางพิกัด

สร้างตารางในแหล่งข้อมูลของคุณที่มีคอลัมน์เพื่อระบุเครื่องหมายที่ไม่ซ้ำกัน ในตัวอย่างนี้จะมีคอลัมน์อยู่ด้วยกันทั้งหมดสามคอลัมน์ดังนี้

 • คอลัมน์แรกมีไว้สำหรับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของเครื่องหมายแต่ละรายการ

 • อีกสองคอลัมที่เหลือคือพิกัด X และ Y

หลักจากที่คุณสร้างคอลัมน์แล้ว คุณจะได้รวมตารางพิกัดใหม่เข้ากับแหล่งข้อมูลดั้งเดิม การรวมจะอ้างอิงจากตัวระบุที่ไม่ซ้ำซึ่งใช้กับทั้งแหล่งข้อมูลดั้งเดิมและตารางพิกัด (ตัวระบุที่แสดงเครื่องหมายเดียว)

 1. เลือกขนาดที่เหมาะกับภาพพื้นหลังของคุณ หากภาพมีความกว้างมากกว่าความสูง ให้ใช้ X: 0-100 and Y: 0-50

 2. ตัวอย่างเช่น ให้เปิดไฟล์ Excel ตัวอย่าง Superstore จากที่เก็บของ Tableau ใน Excel แล้วเลือกแท็บชีตใหม่

 3. ตรงแท็บใหม่ให้ใส่แถวเพียงหนึ่งแถวในตารางที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันและจุดปลายทาง X และ Y ที่คุณเลือกสำหรับการวัดขนาดทั้งสองรายการ

  ในกรณีนี้หมวดหมู่ย่อยของผลิตภัณฑ์คือคอลัมน์ในตัวอย่าง Superstore และสมาชิกของหมวดหมู่คือตาราง จุดปลายทาง X คือ 100 และจุดปลายทาง Y คือ 50 เนื่องจากจุดทั้งสองคือขนาดสำหรับภาพพื้นหลัง

 4. เปลี่ยชื่อแท็บเป็นพิกัดแล้วบันทึกไฟล์

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อตารางพิกัด

 1. ในเวิร์กบุ๊กใหม่ของ Tableau ให้เลือกเชื่อมต่อกับข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับข้อมูล ให้เลือก Microsoft Excel แล้วคลิกถัดไป

 3. บนหน้าแหล่งข้อมูล ให้ทำดังนี้

  • ลากชีตลำดับไปยังพื้นที่รวม

  • ลากชีตพิกัดไปยังพื้นที่รวม

  • คลิกไอคอนผนวกเพื่อปรับแต่งการรวมที่มี

  • ในกล่องโต้ตอบการรวมที่เปิดอยู่นั้น ให้เลือกซ้ายแล้วเลือกหมวดหมู่ย่อยของผลิตภัณฑ์สำหรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล และชื่อผลิตภัณฑ์ (พิกัด) สำหรับคอลัมน์พิกัด

 4. ปิดกล่องโต้ตอบการรวมแล้วเลือกแท็บในชีตเพื่อไปยังเวิร์กชีต

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าภาพพื้นหลัง

 1. ในเวิร์กชีตใหม่ ให้เลือก แผนที่ > ภาพพื้นหลัง ตัวอย่าง - Superstore ซึ่งจะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง

 2. ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง ให้คลิกเพิ่มภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มภาพพื้นหลัง ให้เรียกดูและเลือกไฟล์

 4. สำหรับ ฟิลด์ X ให้เลือก X ในรายการ

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นฟิลด์ X ในรายการ หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนฟิลด์ X เป็นตัวเลขแบบต่อเนื่อง

  หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ให้เป็นตัวเลข ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ X ในแผงข้อมูล แล้วเลือก เปลี่ยนประเภทข้อมูล > ตัวเลข (จำนวนเต็ม) หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ให้เป็นแบบต่อเนื่อง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ X ในแผงข้อมูล แล้วเลือกเปลี่ยนเป็นแบบต่อเนื่อง

  ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นในฟิลด์ Y

 5. ในกล่องข้อความทางขวา ให้พิมพ์ 100 (100 คือตัวเลขที่คุณใช้ในตารางพิกัด)

 6. สำหรับฟิลด์ Y ให้เลือก Y ในรายการ

 7. ในกล่องข้อความทางด้านบน ให้พิมพ์ 50 (50 คือตัวเลขที่คุณใช้ในตารางพิกัด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ตัวเลขลงในกล่องข้อความที่ถูกต้อง

 8. คลิกตกลง แล้วคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง (ไม่ต้องสนใจการตั้งค่าที่ถูกต้องของไม่ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง)

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาพิกัด

 1. จากแผงข้อมูล ให้ลาก X ไปยังแถบคอลัมน์ และ Y ไปยังแผงแถว

 2. ตรงแถบคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่ X แล้วเลือกมิติข้อมูล

 3. ตรงแผงแถว ให้คลิกขวาที่ Y แล้วเลือกมิติข้อมูล

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการใช้ฟิลด์ X และ Y เป็นการวัดผลใน Tableau

  ภาพพื้นหลังจะปรากฏขึ้นในมุมมอง

 4. คลิกขวาที่แกน X แล้วเลือกแก้ไขแกน

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน ให้เลือกแก้ไขแล้ว จากนั้นในกล่องข้อความเริ่มต้น ให้พิมพ์ 0 และในกล่องข้อความสิ้นสุด ให้พิมพ์ 100

 6. คลิกตกลง

 7. คลิกขวาที่แกน Y แล้วเลือกแก้ไขแกน

 8. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน ให้เลือกแก้ไขแล้ว จากนั้นในกล่องข้อความเริ่มต้น ให้พิมพ์ 0 และในกล่องข้อความสิ้นสุด ให้พิมพ์ 50

 9. คลิกตกลง

  ตอนนี้แกนจะเริ่มต้นที่ศูนย์

 10. คลิกขวาที่จุดใดก็ตามที่คุณต้องการค้นหาพิกัดบนรูป แล้วเลือก ใส่คำอธิบายประกอบ > จุด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่คำอธิบายประกอบเครื่องหมายหรือจุดในมุมมอง ให้ดูที่หัวข้อ เพิ่มคำอธิบายประกอบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau

 11. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขการใส่คำอธิบายประกอบ ให้คลิกตกลง

 12. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 และ 11 สำหรับแต่ละจุดที่คุณต้องการใส่คำอธิบายประกอบ

  พิกัดจะปรากฏบนภาพพื้นหลังโดยเป็นข้อความเสริม คุณสามารถคลิกแล้วลากเพื่อย้ายข้อความเสริมไปยังตำแหน่งที่เห็นชัดขึ้นได้ ทั้งยังสามารถปรับขนาดข้อความเสริมได้ด้วยการลากจุดปรับขนาด คุณสามารถย้ายจุดพิกัดไปยังตำแหน่งใหม่ได้ด้วยการคลิกแล้วลากหัวลูกศร พิกัดในข้อความเสริมจะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งใหม่

 13. เพิ่มพิกัดเหล่านี้ลงในชีตพิกัดในไฟล์ Excel ตัวอย่าง - Superstore แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 14. ใน Tableau ให้เลือก ข้อมูล > ตัวอย่าง - Superstore > รีเฟรช

  มุมมองที่รีเฟรชจะแสดงเครื่องหมายที่ตำแหน่งพิกัด

  หากคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความเสริมต่อไป คุณสามารถเลือกและลบข้อความดังกล่าวจากภาพพื้นหลังได้

ไอเดียอื่นๆ

ลองวาดการวัดผลอื่นในแผงขนาด แล้ววางทั้งมิติข้อมูลหรือการวัดผลลงในสีของการ์ด “เครื่องหมาย” เพิ่มรูปทรงที่กำหนดเองด้วยตัวเอง พัฒนาการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและไม่เหมือนใครได้ด้วยการสร้างการดำเนินการระหว่างมุมมองและการวิเคราะห์รายการอื่นๆ ของคุณ

หากคุณต้องการซ่อนการวัดขนาด X และ Y ให้คลิกขวาตรงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องบนแถบคอลัมน์และแผงแถวแล้วล้างแสดงส่วนหัว

ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ