ใช้ภาพพื้นหลังในมุมมองของคุณ

ภาพพื้นหลังเป็นภาพที่คุณแสดงด้านหลังข้อมูลของคุณเพื่อเพิ่มบริบทให้กับเครื่องหมายในมุมมอง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานภาพพื้นหลังจะเป็นการเพิ่มภาพแผนที่แบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับระบบพิกัดในข้อมูลของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชั้นหลายชั้นในอาคารหนึ่ง คุณสามารถใช้ภาพพื้นหลังเพื่อซ้อนข้อมูลลงบนแบบแปลนจริงของอาคารเพื่อเพิ่มบริบท ตัวอย่างอื่นๆ ของการใช้ภาพพื้นหลัง เช่น การแสดงโมเดลของก้นทะเล ภาพของหน้าเว็บเพื่อการวิเคราะห์บันทึกเว็บ และแม้กระทั่งระดับขั้นจากวิดีโอเกมเพื่อการแสดงภาพสถิติของผู้เล่น

ขณะที่ Tableau อนุญาตให้คุณโหลดแผนที่แบบไดนามิกจากผู้ให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ภาพพื้นหลังจะช่วยให้คุณใช้ภาพแบบกำหนดเองของคุณเองได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่พิเศษหรือภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

การเพิ่มภาพพื้นหลังลงในเวิร์กบุ๊ก

เมื่อคุณเพิ่มภาพพื้นหลังลงในมุมมอง คุณต้องระบุระบบพิกัดโดยการระบุทั้งแกน X และ Y เป็นค่าในฟิลด์ของฐานข้อมูล หากคุณเพิ่มแผนที่ แกน X และ Y ควรเป็นลองจิจูดและละติจูดในรูปแบบจุดทศนิยม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุแกนลงในฟิลด์ใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องตามระบบพิกัดของคุณเอง

วิธีเพิ่มภาพพื้นหลัง:

 1. เลือกแผนที่ > ภาพพื้นหลัง แล้วเลือกแหล่งข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ “ภาพพื้นหลัง” ให้คลิกเพิ่มภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ “เพิ่มภาพพื้นหลัง” ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • พิมพ์ชื่อภาพลงในกล่องข้อความ ชื่อ

  • คลิกเลือกดูเพื่อไปเลือกภาพที่คุณต้องการเพิ่มลงบนพื้นหลัง คุณยังสามารถพิมพ์ URL เพื่อลิงก์ไปยังภาพที่โฮสต์ออนไลน์ได้อีกด้วย

  • เลือกฟิลด์เพื่อระบุแกน X ของภาพ แล้วระบุค่าด้านซ้ายและขวา เมื่อเพิ่มแผนที่ ค่าลองจิจูดควรระบุบนแกน X เป็นค่าทศนิยม (แทนองศา/นาที/วินาที หรือ N/S/E/W)

  • เลือกฟิลด์เพื่อระบุแกน Y ของภาพ แล้วระบุค่าด้านบนและล่าง เมื่อเพิ่มแผนที่ ค่าละติจูดควรระบุบนแกน Y เป็นค่าทศนิยม (แทนองศา/นาที/วินาที หรือ N/S/E/W)

  • คุณสามารถปรับความเข้มของภาพได้โดยใช้แถบสไลด์สีจาง ยิ่งเลื่อนสไลด์ไปทางขวามากเท่าไหร่ ภาพจะยิ่งจางลงและทำให้เห็นข้อมูลชัดขึ้น

 4. คุณสามารถระบุตัวเลือกต่อไปนี้ได้ โดยใช้แท็บตัวเลือก:

  • ล็อกอัตราส่วน - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรักษามิติดั้งเดิมของภาพไม่ให้เปลี่ยนไปจากการปรับแกน ไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้เปลี่ยนรูปร่างของภาพได้

  • แสดงภาพเต็มเสมอ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการตัดภาพเมื่อข้อมูลครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของภาพ หากคุณล็อคแกนทั้งคู่ในมุมมอง ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้

  • การเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการแสดงภาพ โปรดดูกรองข้อมูลจากมุมมองของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุเงื่อนไข

 5. คลิกตกลง

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ X และ Y ในแถบแถวและคอลัมน์ในมุมมอง ภาพพื้นหลังจะแสดงอยู่ด้านหลังข้อมูล หากไม่เห็นภาพพื้นหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้การวัดผลแบบไม่รวมสำหรับฟิลด์ X และ Y หากต้องการการวัดผลทั้งหมด ให้เลือก วิเคราะห์ > การวัดผลแบบรวม หากต้องการเปลี่ยนแต่ละการวัดผล คลิกขวาที่ฟิลด์ในแถบแล้วเลือกมิติ ท้ายที่สุด หากคุณได้สร้างฟิลด์ละติจูดและลองจิจูดสำหรับฟิลด์ X และ Y แล้ว คุณจะต้องปิดใช้งานแผนที่ในตัวก่อนเพื่อให้ภาพพื้นหลังของคุณปรากฏขึ้นได้ เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง > ไม่มี เพื่อปิดใช้งานแผนที่ในตัว

เพื่อให้เห็นเครื่องหมายในมุมมองได้ชัดเจนขึ้นเมื่อแสดงบนภาพพื้นหลัง เครื่องหมายแต่ละจุดจะล้อมรอบด้วยสีทึบตัดเส้นเรียกว่า รัศมี คุณสามารถปิดรัศมีได้โดยการเลือกรูปแบบ > แสดงรัศมีของเครื่องหมาย

การสร้างมุมมองด้วยภาพพื้นหลัง

หลังจากที่คุณเพิ่มภาพพื้นหลังแล้ว คุณต้องสร้างมุมมองที่สอดคล้องกับการระบุแกน X และ Y สำหรับภาพ กล่าวคือฟิลด์ที่คุณระบุเป็น X และ Y ต้องอยู่ในแถบที่เหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่ามุมมองให้ถูกต้อง:

 1. วางฟิลด์ที่ระบุเป็นแกน X ลงบนแถบคอลัมน์

  หากคุณกำลังใช้งานแผนที่ ฟิลด์ลองจิจูดควรอยู่ในแถบคอลัมน์ อาจดูเหมือนกลับข้าง แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ในแถบคอลัมน์จะเป็นตัวกำหนดค่าที่แจกจ่ายตลอดทั้งแกน X

 2. วางฟิลด์ที่ระบุเป็นแกน Y ลงบนแถบแถว

  หากคุณกำลังใช้งานแผนที่ ฟิลด์ละติจูดควรอยู่ในแถบแถว อาจดูเหมือนกลับข้าง แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ในแถบแถวจะเป็นตัวกำหนดค่าที่แจกจ่ายตลอดทั้งแกน Y

การแก้ไขภาพพื้นหลัง

หลังจากเพิ่มภาพพื้นหลังแล้ว คุณสามารถกลับมาแก้ไขฟิลด์ X และ Y ได้เสมอ รวมถึงตัวเลือกในแท็บตัวเลือกด้วย

วิธีแก้ไขภาพ:

 1. เลือก แผนที่ > ภาพพื้นหลัง

 2. ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง เลือกภาพที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกแก้ไข (คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อภาพได้โดยตรง)

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขภาพพื้นหลัง แก้ไขภาพแล้วคลิกตกลง

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานภาพพื้นหลัง

ถึงแม้ว่าคุณสามารถเพิ่มได้หลายภาพในเวิร์กบุ๊ก คุณอาจต้องการใช้ภาพเพียงส่วนหนึ่งสำหรับบางเวิร์กชีตเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงแผนที่ของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในมุมมองหนึ่ง และแผนที่ของแต่ละรัฐในอีกมุมมองหนึ่ง

ใช้กล่องทำเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลังเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานภาพที่ต้องการสำหรับเวิร์กชีตปัจจุบัน คุณสามารถแสดงหลายภาพได้โดยการเปิดใช้งานหลายภาพในเวิร์กชีตเดียว ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหลายภาพที่คุณต้องการวางซ้อนกันในพื้นหลังเพื่อสร้างภาพพื้นหลังขนาดใหญ่ขึ้น

วิธีเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานภาพพื้นหลัง:

 1. เลือก แผนที่ > ภาพพื้นหลัง

 2. ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง เลือกกล่องทำเครื่องหมายถัดจากภาพที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 3. คลิกตกลง

การเพิ่มเงื่อนไขแสดงและซ่อนให้กับภาพพื้นหลัง

เมื่อคุณเพิ่มภาพพื้นหลังและเปิดใช้งาน ภาพจะแสดงโดยอัตโนมัติทุกในเวิร์กชีตที่มีฟิลด์ที่จำเป็นใช้อยู่ในมุมมอง เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพในเวิร์กชีตทั้งหมด คุณสามารถระบุเงื่อนไข แสดง/ซ่อน เงื่อนไข แสดง/ซ่อน เป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไขที่คุณกำหนดเพื่อระบุเมื่อคุณต้องการแสดงภาพ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีภาพแบบแปลนของอาคารหลายชั้น แต่ละภาพมีความเชื่อมโยงกับพิกัดเดียวกัน (มุมของอาคาร) คุณไม่ต้องการแสดงแผนผังของชั้นหนึ่งในขณะที่คุณกำลังดูข้อมูลของชั้นสามอยู่ ในกรณีนี้ คุณสามารถระบุเงื่อนไขให้แสดงภาพของชั้นหนึ่งต่อเมื่อฟิลด์ชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่านั้น

วิธีระบุเงื่อนไข แสดง/ซ่อน:

 1. เลือกแผนที่ > ภาพพื้นหลัง แล้วเลือกแหล่งข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง เลือกภาพที่คุณต้องการเพิ่มเงื่อนไข แล้วคลิกแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบต่อไป ให้เลือกแท็บตัวเลือก

 4. คลิกปุ่มเพิ่มที่ด้านล่างสุดของกล่องโต้ตอบ

 5. เลือกฟิลด์ที่ต้องการใช้กำหนดเงื่อนไข ในตัวอย่างที่อธิบายไปข้างต้นคือฟิลด์ ชั้น

 6. ระบุเมื่อใดที่คุณต้องการแสดงภาพ โดยการเลือกค่าในฟิลด์ สำหรับตัวอย่างนี้ เลือก หนึ่ง

 7. คลิกตกลง

  คำสั่งเงื่อนไขจะถูกเพิ่มลงไปในภาพ ในตัวอย่างแบบแปลนอาคาร คำสั่งเงื่อนไขจะแสดงภาพต่อเมื่อชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่ง

 8. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลังและปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเพิ่มหลายเงื่อนไข ภาพพื้นหลังจะแสดงต่อเมื่อมีเงื่อนไขทั้งหมดครบถ้วนเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากภาพพื้นหลังมีสองเงื่อนไขในชื่อสถานที่และชั้น ภาพจะแสดงก็ต่อเมื่อสถานที่เป็น Greenwood Estates และอยู่ที่ชั้น 3 เท่านั้น

การลบภาพพื้นหลัง

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ภาพพื้นหลังอีกต่อไป คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบภาพทิ้งก็ได้ ซึ่งจะทำให้ภาพนั้นไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กชีตทั้งหมด

วิธีลบภาพ:

 1. เลือก แผนที่ > ภาพพื้นหลัง

 2. ในกล่องโต้ตอบภาพพื้นหลัง เลือกภาพที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกลบ

 3. คลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ