Bästa praxis för visualiseringar

Teckensnitt, färger, skugga, justering, kantlinjer och rutnätslinjer i visualiseringen är viktiga delar av både analysen och berättelsen. Tableau-produkter är utformade så att du kan skapa fantastiska visualiseringar som använder bästa praxis för visualiseringar som standard. Det gör att du inte behöver tänka på saker som teckensnitt och färg, om du inte vill.

Om du vill anpassa kan du styra utseende på nästan allt du ser på ett arbetsblad. I den här artikeln diskuteras bästa praxis för visualiseringar och tips att tänka på när du anpassar, från det perfekta arbetsflödet till hur du får ut mesta möjliga ur verktygstips.

Formatera från störst till minst

När du ändrar utseendet och känslan på arbetet använder du arbetsflödet ”störst till minst”. Börja med att formatera teckensnitt och titlar på arbetsboksnivå. Gå sedan vidare till arbetsbladsnivå. Spara formateringen av enskilda delar av vyn till sist. En arbetsbok är den största möjliga ”behållaren” för formatändringar och du sparar tid genom att göra ändringar på den arbetsboksnivån först.

Mer information finns i Formatera på arbetsboksnivå, Formatera på arbetsbladsnivå och Formatera text och nummer.

Ändra färg med ett syfte

Om du vill ändra färgerna som används i visualiseringen gör Tableau det enkelt för dig: bara klicka på kortet Färg och sedan på Redigera färger. Du kanske till exempel vill framhäva ett viktigt resultat. Du kan använda neutrala färger och en enskild stark färg för att framhäva det du vill att användarna ska rikta sin uppmärksamhet mot. Om du vill matcha företagets varumärke kan du skapa en anpassad palett. Stegen förklaras i Skapa anpassade färgpaletter.

När du ändrar färg ska du tänka på följande bästa praxis.

Diskreta fält och kategoriska paletter

Diskreta fält är fält med unika värden. Ett exempel på detta är kundnamn. Tableau associerar automatiskt diskreta fält med kategoriska paletter, som har färger som är utformade för att vara distinkta från varandra samtidigt som de fungerar bra tillsammans i visualiseringen som helhet.

Ändra färger för enskilda fält

När du har valt en kategorisk palett kan du ändra färgerna som associeras med specifika fält manuellt.

  1. Från dialogrutan Redigera färger dubbelklickar du (kontroll-klickar på Mac) på något av fälten i rutan Välj dataobjekt.

  2. Färgpaletten för operativsystemet öppnas, vilket gör att du kan ange en ny färg för det valda objektet.

Kontinuerliga fält och kvantitativa paletter

Med kontinuerliga fält är fältets värden en del av helheten (som till exempel försäljning över tid). Tableau associerar automatiskt dessa fält med kvantitativa paletter, där färger visas längs ett kontinuum eller intervall. Om fältets värden är positiva är ett intervall med en färg bäst:

Om det finns både positiva och negativa värden väljer du ett intervall med två färger:

Gränsfärger

Färg som används på rätt sätt kan förbättra analysen. För många färger kan skapa visuell förvirring för användarna och försämra analysen. I vyn nedan representerar staplarna mobilabonnemang och trendlinjen är internetanvändning över tid. På den första bilden är År på hyllan Färger. Lägg märke till hur svårt det är att urskilja trendlinjen bland alla andra färger och hur lätt det är att urskilja trendlinjen på den andra bilden, där det endast finns två färger.


Klicka på bilden för att spela upp igen.

Använda teckensnitt som optimerar läsbarhet online

Teckensnitten i Tableau-typsnittet har utformats för att paras ihop med datavisualiseringar och har optimerats för läsbarhet i liten storlek. I Tableau-visualiseringar används de som standard.

En meny som visar olika teckensnitt som är tillgängliga att välja i menyn Teckensnitt, med teckensnittsfamiljen Tableau markerad.

Om du behöver använda ett annat teckensnitt väljer du ett som optimerar läsbarhet online, såsom följande:

  • Arial
  • Trebuchet MS
  • Verdana
  • Times New Roman
  • Lucida sans

Stärka berättelsen med verktygstips

Männsikor som tittar på din instrumentpanel använder instinktivt musen för att utforska markeringar och det gör att verktygstips visas. Verktygstips visas som standard för de flesta vyer och de är ett bra sätt att stärka databerättelsen på. Du kan anpassa verktygstipsen genom att klicka på Arbetsblad > Verktygstips.

Här är till exempel ett verktygstips för en vy över sidvisningar på en webbplats:

Här är ett exempel på hur ovanstående verktygstips hade kunnat skrivas om och formateras för att framhäva det viktiga i vyn:

Du kan även skriva om verktygstipsen för att berätta en miniberättelse. Här är till exempel ett verktygstips om antalet oljeplattformar i Italien.

I följande exempel skrivs verktygstipset om som en mening och viktiga element markeras med fetstil för att locka till sig läsarens uppmärksamhet.

Tänk på axlarna

Som standard justeras ett axelintervall i Tableau automatiskt utifrån data i visualiseringen. Filtrering och andra åtgärder kan ändra axelintervallet. Om du försöker att skapa en specifik jämförelse mellan två vyer kan ändrade axelintervall göra det svårt för användare att göra en analys. Om så är fallet kan du ställa in axlarna på ett specifikt, fast intervall. Stegen för att göra detta beskrivs i Exempel: Använd olika axelintervall (enhetlig, oberoende, fast).

Om du arbetar med data som har ett mycket stort intervall är det inte alltid särskilt praktiskt att använda en fast axel. Om så är fallet kan du lägga till rutnätslinjer i visualiseringen. Med rutnätslinjer kan användarna lättare orientera sig när axlarna justeras automatiskt. Mer information finns i Formatera rader.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!