Skapa anpassade färgpaletter

Färgpaletterna i Tableau Desktop har utformats med färger som passar bra ihop och kan till exempel användas med kartor, värmekartor, stapeldiagram o.s.v. Du kan också skapa och använda egna anpassade färgpaletter genom att redigera filen Preferences.tps som medföljer Tableau Desktop. Du kan till exempel skapa en anpassad kategorisk palett som matchar ditt företags varumärke.

Om filen Preferences

Du kan lägga till så många anpassade paletter du vill i filen Preferences.tps, var och en med så många färger du vill. Även om det inte finns någon gräns för hur många färger som kan läggas till varje anpassad palett, visar dialogrutan Redigera färger bara 20 färger. Om du manuellt behöver tilldela fler än 20 färger till dataobjekt, kanske du vill skapa flera anpassade paletter med 20 eller färre färger i varje palett.

När du ändrar Preferences.tps för att lägga till färger använder du HTML-standardformatet för de nya färgerna: hexadecimalt värde (#RRGGBB) eller RGB-format (rött, grönt, blått). När du sparar arbetsboken och startar om Tableau Desktop visas namnen på de färgpaletter du lagt till i Preferences.tps i listrutan Välj färgpalett (dialogrutan Redigera färger). Du kan använda en ny palett på samma sätt som andra paletter.

Eftersom Tableau vare sig testar eller tillhandahåller stöd för anpassade färgpaletter är det viktigt att du säkerhetskopierar dina arbetsböcker innan du fortsätter. Vi kan inte heller garantera att anpassade färgpaletter som du skapar kommer att fungera i framtida uppgraderingar av Tableau Desktop.

Obs! När du redigerar filen Preferences.tps måste du använda raka citattecken (' ' eller " ") för att avgränsa palettens namn (name) och typ (type). Du kan inte använda typografiska citattecken (“ ” eller ‘ ’).

Redigera filen Preferences

Filen Preferences.tps finns i Min Tableau-lagringsplats. Filen är en vanlig XML-fil som du kan öppna och redigera i en textredigerare. En oredigerad Preferences-fil ser ut så här:

Så här redigerar du filen Preferences:

 1. Gå till mappen Min Tableau-lagringsplats i katalogen Dokument och öppna filen Preferences.tps.

 2. Mellan de öppnande och avslutande workbook-taggarna infogar du öppnande och avslutande preferences-taggar att det ser ut så här:

<?xml version='1.0'?>
<workbook>
<preferences>
</preferences>
</workbook>

 1. Skapa en anpassad färgpalett genom att följa någon av de tre procedurer som beskrivs nedan.

Skapa anpassade färgpaletter

Skapa en anpassad kategorisk färgpalett

En kategorisk färgpalett innehåller flera olika färger som kan tillämpas på medlemmar i en diskret dimension. Om du till exempel lägger till en diskret dimension såsom Region på kortet Färg används den kategoriska färgförklaringen.

Exemplet nedan visar vad du ska lägga till mellan preferences-taggarna om du vill lägga till en kategorisk färgpalett. Observera att attributet type har värdet ”regular”, som anger att paletten är en kategorisk palett.

Så här skapar du en anpassad kategorisk färgpalett:

 1. Klistra in följande mellan ”preferences”-taggarna i filen Preferences.tps. Använd raka citattecken i stället för typografiska för att avgränsa palettens namn (name) och typ (type).

  <color-palette name="My Categorical Palette" type="regular">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#7099a5</color>
  <color>#c71f34</color>
  <color>#1d437d</color>
  <color>#e8762b</color>
  <color>#5b6591</color>
  <color>#59879b</color>
  </color-palette>

 2. Spara filen Preferences.tps och starta om Tableau Desktop.

 3. Öppna en datakälla, t.ex. Superstore – Sample.

 4. Dra en diskret dimension från rutan Data, t.ex. Region, till Färg.

 5. Öppna färgförklaringsmenyn genom att klicka på pilen och välj Redigera färger.

 1. Välj den nya anpassade paletten i listrutan för paletter i dialogrutan Redigera färger.

 1. Tillämpa de anpassade färgerna på respektive fält genom att klicka på Tilldela palett.

 2. Klicka på OK.

Skapa en anpassad sekventiell färgpalett.

En annan sorts palett är den sekventiella färgpaletten. Den här typen av palett innehåller vanligtvis en enda färg, med varierande intensitet. Den här typen av färgpalett används för kontinuerliga fält, ofta för mätvärden.

Exemplet nedan visar vad du ska lägga till mellan preferences-taggarna om du vill lägga till en sekventiell färgpalett. Observera att attributet type har värdet ordered-sequential, vilket anger att paletten är en sekventiell palett. För sekventiella paletter måste du även ange minst två varianter av färgen i det sekventiella färgomfånget.

Så här skapar du en anpassad sekventiell färgpalett:

 1. Klistra in följande mellan preferences-taggarna i filen Preferences.tps. Använd raka citattecken i stället för typografiska för att avgränsa palettens namn (name) och typ (type).

  <color-palette name="My Sequential Palette" type="ordered-sequential">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#eb9c42</color>
  <color>#ebad67</color>
  <color>#eabb86</color>
  <color>#eacba8</color>
  <color>#ebd8c2</color>
  </color-palette>

 2. Spara filen Preferences.tps och starta om Tableau Desktop.

 3. Öppna en datakälla, t.ex. Superstore – Sample.

 4. Dra ett mätvärde, t.ex. Sales (Försäljning) från rutan Data till Färg.

 5. Öppna färgförklaringsmenyn genom att klicka på pilen och välj Redigera färger.

 6. Välj den anpassade paletten i listrutan för paletter i dialogrutan Redigera färger.

 7. Om du vill att varje övertoning ska visas i en egen ruta markerar du kryssrutan Stegad färg. I textrutan Steg anger du sedan hur många färgsteg som ska visas i stapeln.

 8. Klicka på knappen Avancerat.

 9. Markera kryssrutan Start och skriv värdet för den lägre änden av intervallet.

 10. Klicka på knappen Tillämpa för att visa resultatet och gör eventuella justeringar om det behövs. Färgen går från hög till låg intensitet (eller tvärtom) beroende på vilken ordning du anger i filen Preferences.tps. Med standardinställningen för sekventiella färgpaletter i Tableau är intensiteten stark i den övre änden av intervallet och svag i den lägre änden. Om du markerar kryssrutan Omvänt blir effekten den motsatta.

Skapa en anpassad divergerande färgpalett

Den tredje typen av färgpalett är en divergerande färgpalett. En divergerande palett visar två värdeintervall där färgens intensitet representerar talets storlek, och där själva färgen indikerar vilket intervall talet kommer från. Divergerande paletter används oftast för att visa skillnaden mellan positiva och negativa tal.

Exemplet nedan visar vad du ska lägga till mellan preferences-taggarna om du vill lägga till en divergerande färgpalett. Observera att attributet type har värdet ”ordered-diverging”, vilket anger att paletten är en divergerande palett.

Så här skapar du en anpassad divergerande färgpalett:

 1. Klistra in följande mellan preferences-taggarna i filen Preferences.tps. Använd raka citattecken i stället för typografiska för att avgränsa palettens namn (name) och typ (type).

  <color-palette name="My Diverging Palette" type="ordered-diverging">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#59879b</color>
  </color-palette>

 2. Spara filen Preferences.tps och starta om Tableau Desktop.

 3. Öppna en datakälla, t.ex. Superstore – Sample.

 4. Klicka på knappen Tilldela palett. Färgerna på paletten används i den ordning som de visas i filen Preferences.

Glöm inte att ändra ”type”-attributet från ”regular” till något av följande om du lägger till en sekventiell eller divergerande palett:

 • ordered-sequential
 • ordered-diverging
(Valfritt): Tillämpa en anpassad standardpalett på dimensioner och mätvärden och publicera som en datakälla

När du har sparat arbetsboken bäddas informationen om den anpassade färgpaletten in i arbetsboken (i .twbx för Excel och textfilsbaserade arbetsböcker) och är därför endast tillgänglig för den arbetsboken. Det betyder att färgerna som används visas för alla som öppnar arbetsboken. Om de inte har den modifierade Preferences-filen kan de inte använda färginformationen för ny färgkodning.

Om du vill tillåta ny färgkodning från den anpassade färgpaletten eller om du vill göra en anpassad färgpalett till en standardpalett för Tableau-arbetsböckerna i organisationen kan du skapa den anpassade färgpaletten med något av alternativen ovan, och sedan publicera den som en Tableau Server-datakälla.

 1. Öppna Tableau Desktop på samma dator som du ändrade Preferences.tps-filen från.

 2. Öppna datakällan Superstore – Sample.

 3. Högerklicka på ett fält i rutan Data och välj Standardegenskaper > Färg.

 4. I dialogrutan Redigera färger associerar du fältvärdena med den anpassade färgpaletten och klickar på OK när du är klar.

 5. Välj datakällan från menyn Data, välj Publicera till server och gå igenom stegen för att publicera datakällan.

När du har publicerat datakällan till Tableau Server kan du ansluta nya arbetsböcker till datakällan för att använda den anpassade färgpaletten.

Tänk på att den anpassade färgpaletten vare sig är tillgänglig i eller visas i dialogrutan Redigera färger när du har publicerat arbetsboken med den. Utvecklare kan inte välja en anpassad palett när de använder webbredigering i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Använda föråldrade (klassiska) färgpaletter

I och med version 10.0 skapade Tableau nya färgpaletter, uppdaterade några befintliga (t.ex. Tableau 10 och Tableau 20) och tog andra ur bruk. Om du vill fortsätta använda en föråldrad färgpalett kan du redigera filen Preferences.tps och lägga till hexadecimala värdena för paletten. Du kan lägga till så många färgpaletter du vill. Mer information finns i Hexadecimala värden för föråldrade färgpaletter och Återställa en föråldrad (klassisk) palett.

Hexadecimala värden för föråldrade färgpaletter

Tabellen nedan innehåller en lista över föråldrade färgpaletter, jämte den XML-kod och de hexadecimala värden som du kan använda i filen Preferences.tps för att återställa dem. Om du använder koden som den är så inleds namnen på paletterna med Classic för att indikera att de är från version 9.3 och tidigare. Ofta finns det uppdaterade versioner av färgpaletter som har tagits ur bruk. Mer information finns i kolumnen ”Information”.

Namn på palett i version 9.xInformationHexadecimala värden för version 9.x

Tableau 10

Heter Tableau Classic 10 i version 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic 10" type="regular">
<color>#17becf</color> <color>#bcbd22</color> <color>#7f7f7f</color> <color>#e377c2</color> <color>#8c564b</color> <color>#9467bd</color> <color>#d62728</color> <color>#2ca02c</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#1f77b4</color>
</color-palette>

Tableau 10 Medium

Heter Tableau Classic Medium i version 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic 10 Medium" type="regular">
<color>#6dccda</color> <color>#cdcc5d</color> <color>#a2a2a2</color> <color>#ed97ca</color> <color>#a8786e</color> <color>#ad8bc9</color> <color>#ed665d</color> <color>#67bf5c</color> <color>#ff9e4a</color> <color>#729ece</color>
</color-palette>

Tableau 10 Light

Har upphört.

 

<color-palette name="Classic 10 Light" type="regular">
<color>#9edae5</color> <color>#dbdb8d</color> <color>#c7c7c7</color> <color>#f7b6d2</color> <color>#c49c94</color> <color>#c5b0d5</color> <color>#ff9896</color> <color>#98df8a</color> <color>#ffbb78</color> <color>#aec7e8</color>
</color-palette>

Tableau 20

Heter Tableau Classic 20 i version 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic 20" type="regular"> <color>#9edae5</color> <color>#17becf</color> <color>#dbdb8d</color> <color>#bcbd22</color> <color>#c7c7c7</color> <color>#7f7f7f</color> <color>#f7b6d2</color> <color>#e377c2</color> <color>#c49c94</color> <color>#8c564b</color> <color>#c5b0d5</color> <color>#9467bd</color> <color>#ff9896</color> <color>#d62728</color> <color>#98df8a</color> <color>#2ca02c</color> <color>#ffbb78</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#aec7e8</color> <color>#1f77b4</color>
</color-palette>

Gray 5

Har upphört.

Seattle-gråa nyanser är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Gray 5" type="regular"> <color>#cfcfcf</color> <color>#8f8782</color> <color>#414451</color> <color>#a5acaf</color> <color>#60636a</color>
</color-palette>

Color Blind 10

Har upphört.

Färgblind är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Color Blind" type="regular">
<color>#cfcfcf</color> <color>#ffbc79</color> <color>#a2c8ec</color> <color>#898989</color> <color>#c85200</color> <color>#5f9ed1</color> <color>#595959</color> <color>#ababab</color> <color>#ff800e</color> <color>#006ba4</color>
</color-palette>

Traffic Light

Har upphört.

Trafikljus är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Traffic Light" type="regular">
<color>#9fcd99</color> <color>#ffdd71</color> <color>#f26c64</color> <color>#69b764</color> <color>#ffc156</color> <color>#d82526</color> <color>#309343</color> <color>#dba13a</color> <color>#b10318</color>
</color-palette>

Purple-Gray 6

Har upphört.

<color-palette name="Classic Purple-Gray 6" type="regular">
<color>#d7d5c5</color> <color>#d098ee</color> <color>#995688</color> <color>#94917b</color> <color>#dc5fbd</color> <color>#7b66d2</color>
</color-palette>

Purple-Gray 12

Har upphört.

Lila-rosa-grått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Purple-Gray 12" type="regular">
<color>#dbd4c5</color> <color>#8b7c6e</color> <color>#d098ee</color> <color>#ab6ad5</color> <color>#d898ba</color> <color>#995688</color> <color>#b4b19b</color> <color>#5f5a41</color> <color>#ffc0da</color> <color>#dc5fbd</color> <color>#a699e8</color> <color>#7b66d2</color>
</color-palette>

Green-Orange 6

Har upphört.

<color-palette name="Classic Green-Orange 6" type="regular">
<color>#b85a0d</color> <color>#39737c</color> <color>#ffd94a</color> <color>#3cb7cc</color> <color>#ff7f0f</color> <color>#32a251</color>
</color-palette>

Green-Orange 12

Har upphört.

Grönt-orange-grönblått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Green-Orange 12" type="regular">
<color>#ccc94d</color> <color>#82853b</color> <color>#86b4a9</color> <color>#39737c</color> <color>#ffd94a</color> <color>#b85a0d</color> <color>#98d9e4</color> <color>#3cb7cc</color> <color>#ffb977</color> <color>#ff7f0f</color> <color>#acd98d</color> <color>#32a251</color>
</color-palette>

Blue-Red 6

Har upphört.

<color-palette name="Classic Blue-Red 6" type="regular">
<color>#e9c39b</color> <color>#ea6b73</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#ac613c</color> <color>#f02720</color> <color>#2c69b0</color>
</color-palette>

Blue-Red 12

Har upphört.

Blått-rött-brunt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Blue-Red 12" type="regular">
<color>#f4737a</color> <color>#bd0a36</color> <color>#ddc9b4</color> <color>#ac8763</color> <color>#b5dffd</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#e9c39b</color> <color>#ac613c</color> <color>#ffb6b0</color> <color>#f02720</color> <color>#b5c8e2</color> <color>#2c69b0</color>
</color-palette>

Cyclic

Har upphört.

Nyanscirkel är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Cyclic" type="regular">
<color>#6f63bb</color> <color>#8a60b0</color> <color>#ba43b4</color> <color>#c7519c</color> <color>#d63a3a</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#ffaa0e</color> <color>#ffbf50</color> <color>#bcbd22</color> <color>#78a641</color> <color>#2ca030</color> <color>#12a2a8</color> <color>#1f83b4</color>
</color-palette>

Green

Har upphört.

Grönt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Green" type="ordered-sequential">
<color>#09622a</color> <color>#1a7232</color> <color>#27823b</color> <color>#339444</color> <color>#69a761</color> <color>#94bb83</color> <color>#bccfb4</color>
</color-palette>

Gray

Har upphört.

Grått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Gray" type="ordered-sequential">
<color>#1e1e1e</color> <color>#282828</color> <color>#333333</color> <color>#3f3f3f</color> <color>#4b4b4b</color> <color>#585858</color> <color>#666666</color> <color>#747474</color> <color>#838383</color> <color>#929292</color> <color>#a2a2a2</color> <color>#b2b2b2</color> <color>#c3c3c3</color>
</color-palette>

Blue

Har upphört.

Blått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Blue" type="ordered-sequential">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color> <color>#b4d4da</color>
</color-palette>

Red

Har upphört.

Rött är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red" type="ordered-sequential">
<color>#9c0824</color> <color>#b10c1d</color> <color>#c21417</color> <color>#cf1719</color> <color>#d8392c</color> <color>#e35745</color> <color>#f57667</color> <color>#f89a90</color> <color>#eac0bd</color>
</color-palette>

Orange

Har upphört.

Orange är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Orange" type="ordered-sequential">
<color>#7b3014</color> <color>#a33202</color> <color>#d74401</color> <color>#f06511</color> <color>#fd8938</color> <color>#fdab67</color> <color>#f0c294</color>
</color-palette>

Area Red

Har upphört.

<color-palette name="Classic Area Red" type="ordered-sequential">
<color>#bd1100</color> <color>#c92b14</color> <color>#d43e25</color> <color>#e04e35</color> <color>#ea5e45</color> <color>#f46b55</color> <color>#fd7864</color> <color>#fe8b7a</color> <color>#fd9c8f</color> <color>#fbb3ab</color> <color>#f5cac7</color>
</color-palette>

Area Green

Har upphört.

<color-palette name="Classic Area Green" type="ordered-sequential">
<color>#3c8200</color> <color>#4a8c1c</color> <color>#569735</color> <color>#60a24d</color> <color>#6cae59</color> <color>#7abc5f</color> <color>#8ac765</color> <color>#9ad26d</color> <color>#acdc7a</color> <color>#c3e394</color> <color>#dbe8b4</color>
</color-palette>

Area Brown

Har upphört.

<color-palette name="Classic Area-Brown" type="ordered-sequential">
<color>#bb5137</color> <color>#bb6348</color> <color>#bb7359</color> <color>#c08262</color> <color>#cc8f63</color> <color>#d89c63</color> <color>#e4aa63</color> <color>#f0b763</color> <color>#f7c577</color> <color>#f6d29c</color> <color>#f3e0c2</color>
</color-palette>

Red-Green Diverging

Har upphört.

Divergerande rött-grönt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red-Green" type="ordered-diverging">
<color>#09622a</color> <color>#1e7735</color> <color>#2f8e41</color> <color>#69a761</color> <color>#a2c18f</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

Red-Blue Diverging

Har upphört.

Divergerande rött-blått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

Red-Black Diverging

Har upphört.

Divergerande rött-svart är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red-Black" type="ordered-diverging">
<color>#1e1e1e</color> <color>#383838</color> <color>#565656</color> <color>#777777</color> <color>#9b9b9b</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

Area Red-Green Diverging

Har upphört.

<color-palette name="Classic Area Red-Green" type="ordered-diverging">
<color>#4a8c1c</color> <color>#559633</color> <color>#5ea049</color> <color>#69aa56</color> <color>#75b65d</color> <color>#82c162</color> <color>#90cb68</color> <color>#a0d571</color> <color>#b1de7f</color> <color>#c7e298</color> <color>#e9dabe</color> <color>#fca294</color> <color>#fe8e7e</color> <color>#fd7e6b</color> <color>#f7705b</color> <color>#ef654d</color> <color>#e6583e</color> <color>#dc4930</color> <color>#d23a21</color> <color>#c82912</color> <color>#bd1100</color>
</color-palette>

Orange-Blue Diverging

Har upphört.

Divergerande orange-blått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Orange-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color> <color>#cacaca</color> <color>#fdab67</color> <color>#fd8938</color> <color>#f06511</color> <color>#d74401</color> <color>#a33202</color> <color>#7b3014</color>
</color-palette>

Green-Blue Diverging

Har upphört.

Divergerande grönt-blått är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Green-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#a2c18f</color> <color>#69a761</color> <color>#2f8e41</color> <color>#1e7735</color> <color>#09622a</color>
</color-palette>

Red-White-Green Diverging

Har upphört.

Divergerande rött-grönt-vitt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red-White-Green" type="ordered-diverging">
<color>#09622a</color> <color>#297839</color> <color>#428f49</color> <color>#74af72</color> <color>#b9d7b7</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

Red-White-Black Diverging

Har upphört.

Divergerande rött-svart-vitt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Red-White-Black" type="ordered-diverging">
<color>#1e1e1e</color> <color>#393939</color> <color>#575757</color> <color>#838383</color> <color>#bfbfbf</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

Orange-White-Blue Diverging

Har upphört.

Divergerande orange-blått-vitt är en uppdaterad version av den här paletten och finns i 10.0 och senare.

<color-palette name="Classic Orange-White-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#2e5f8a</color> <color>#3679a8</color> <color>#6a9ec5</color> <color>#b7cde2</color> <color>#ffffff</color> <color>#ffc2a1</color> <color>#fb8547</color> <color>#d85a13</color> <color>#a84415</color> <color>#7b3014</color>
</color-palette>

Red-White-Black Light

Har upphört.

<color-palette name="Classic Red-White-Black Light" type="ordered-diverging">
<color>#c6c6c6</color> <color>#d1d1d1</color> <color>#dddddd</color> <color>#e8e8e8</color> <color>#f3f3f3</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <color>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color>
</color-palette>

Orange-White-Blue Light Diverging

Har upphört.

<color-palette name="Classic Orange-White-Blue Light" type="ordered-diverging">
<color>#c4d8f3</color> <color>#d0e0f6</color> <color>#dce8f8</color> <color>#e8effa</color> <color>#f3f7fd</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff5eb</color> <color>#ffead8</color> <color>#ffe0c5</color> <color>#ffd6b1</color> <color>#ffcc9e</color>
</color-palette>

Red-White-Green Light Diverging

Har upphört.

<color-palette name="Classic Red-White-Green Light" type="ordered-diverging">
<color>#b7e6a7</color> <color>#c6ebb8</color> <color>#d5f0ca</color> <color>#e3f5db</color> <color>#f1faed</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <color>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color> <color>#ffb2b6</color>
</color-palette>

Red-Green Light Diverging

Har upphört.

<color-palette name="Classic Red-Green Light" type="ordered-diverging">
<color>#b7e6a7</color> <color>#c1e6b4</color> <color>#cae6c0</color> <color>#d4e6cc</color> <color>#dde6d9</color> <color>#e5e5e5</color> <color>#ecdbdc</color> <color>#f2d1d2</color> <color>#f8c7c9</color> <color>#fcbdc0</color> <color>#ffb2b6</color>
</color-palette>

Återställa en föråldrad (klassisk) palett

 1. Gå till mappen Min Tableau-lagringsplats i katalogen Dokument och öppna filen Preferences.tps.

 2. Mellan taggarna för workbook infogar du taggarna för preferences.

  <? xml version='1.0'?>
  <workbook>
  <preferences>
  </preferences>
  </workbook>

 3. Klistra in XML-koden för den föråldrade paletten mellan ”preferences”-taggarna i filen Preferences.tps (se Hexadecimala värden för föråldrade färgpaletter). Exempel:

  <color-palette name="Classic Blue Red 12" type="regular">
  <color>#f4737a</color> <color>#bd0a36</color> <color>#ddc9b4</color> <color>#ac8763</color> <color>#b5dffd</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#e9c39b</color> <color>#ac613c</color> <color>#ffb6b0</color> <color>#f02720</color> <color>#b5c8e2</color> <color>#2c69b0</color>
  </color-palette>

  Använd raka citattecken (d.v.s. ' ' eller " ") för att avgränsa palettens namn (name) och typ (type). Du kan inte använda typografiska citattecken.

 4. Spara filen Preferences.tps och starta om Tableau Desktop.

  När du öppnar dialogrutan Redigera färger och väljer Välj färgpalett visas färgpaletten som du lagt till längst ned i listan med paletter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!