Einstein Förtroendelager

Det finns fortfarande en hel del utmaningar med generativ AI, och det är viktigt att väga fördelarna med att anförtro företagets hemligheter och kunddata åt generativ AI mot nackdelarna. Einstein Förtroendelager är en säker AI-arkitektur, som ingår i Salesforce-plattformen. Det består av avtal, säkerhetsteknik samt data- och integritetskontroller som används för att skydda företaget när ni utforskar lösningar med generativ AI.

Tableau AI bygger på Einstein Förtroendelager och ärver alla dess funktioner för säkerhet, styrning och förtroende.

Policy om att inte lagra data

Dina data lagras inte av andra stora språkmodeller (LLM). Vi samarbetar med Open AI och Azure Open AI för att tillämpa policyn om att inga data lagras.

 • Inga data används för att träna stora språkmodeller eller för att förbättra produkter.

 • Ingen data lagras utanför Tableau.

 • Ingen människa tittar på data som skickas till den stora språkmodellen.

Säker datahämtning

Dynamisk förankring (grounding) med säker datahämtning

 • Relevant information från Tableau-data slås samman med prompten för att skapa ett sammanhang.

 • Säker hämtning av Tableau-data för att förankra prompten utifrån de behörigheter som användaren som kör prompten har.

 • Säker datahämtning bevarar alla Tableaus rollbaserade standardkontroller för användarbehörighet och säkerhet på fältnivå när förankringsdata från en Tableau-datakälla slås samman.

Skyddad prompt

Skyddad prompt

 • Systempolicyer hjälper till att begränsa hallucinationer och minska sannolikheten för oavsiktliga eller skadliga resultat från språkmodellen.

 • Den stora språkmodellen utför inga beräkningar för att generera ett analytiskt svar.

 • Systempolicyer kan skilja sig åt mellan olika funktioner och användningsfall för generativ AI.

Datamaskering

Datamaskering

 • Känsliga data identifieras och maskeras innan prompten skickas till den stora språkmodellen.

 • Datamaskering har stöd för flera regioner och språk.

Toxicitetspoäng

Toxicitetspoäng

 • Einstein Förtroendelager bedömer innehåll efter toxicitet.

 • Toxicitetspoängen loggas och lagras i Data Cloud som en del av spårningsloggen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!