Koppla spatialfiler i Tableau

Du kan använda spatiala data för att skapa kartor eller andra diagramtyper i Tableau. Om du har två spatiala datakällor kan du ansluta dem med hjälp av deras spatiala egenskaper (geografi eller geometri). Du kan antingen koppla ihop två spatialfiler eller använda en spatial beräkning för att koppla samman en spatialfil med icke spatiala data med latitud- och longitudfält.

Tableau stöder anslutning till följande spatiala datakällor:

 • Shapefiler
 • MapInfo-tabeller
 • Keyhole Markup Language-filer (KML-filer)
 • GeoJSON-filer
 • TopoJSON-filer
 • Esri File-geodatabaser

Om du har WKT (well known text – välkänd text) i en CSV- eller Excel-fil kan du importera data och sedan översätta dem till spatiala data på sidan Datakälla. Du kan också använda MAKEPOINT för att konvertera data som har latitud- och longitudkoordinater till spatiala data. Se Skapa en spatial datakälla med MAKEPOINT.

Mer information om vilka typer av spatiala filer som går att ansluta till i Tableau och hur du kopplar dem finns i kopplingsexemplet Spatialfil.

Viktig anmärkning: I Tableau 2021.3 eller senare kan du skapa spatiala kopplingar mellan punkt/polygon, polygon/linje, polygon/polygon och linje/polygon. I Tableau 2021.2 och tidigare versioner kan du bara skapa spatiala kopplingar mellan punkter och polygoner.

Koppla spatialfiler

Tips: För att skapa, redigera eller visa spatiala kopplingar måste du först öppna en logisk tabell på relationsarbetsytan – det område du ser när en datakälla först öppnas eller skapas – och komma åt kopplingsarbetsytan.

 1. Öppna Tableau och anslut till den första spatiala datakällan.

 2. Öppna kopplingsarbetsytan (fysiskt lager) för din datakälla genom att dubbelklicka på tabellen på arbetsytan.

 3. Klicka på Lägg till högst upp till vänster på sidan Datakälla.

 4. Anslut till den andra datakällan i menyn Lägg till en anslutning som visas. Dra den andra datakällan till kopplingsarbetsytan.

 1. Klicka på ikonen Koppla.

 2. I dialogrutan Koppla gör du följande:

  • Välj en kopplingstyp.

   Mer information om dessa olika typer finns i Koppla dina data.

  • Välj ett spatial fält att koppla till under Datakälla.

   Obs! Geometri är standardnamnet på fält för spatiala datakällor, förutom i SQL Server där användare skapar egna fältnamn. En globikon visas bredvid spatiala fält.

  • Välj ett annat spatial fält för den andra datakällan. Om den andra datakällan inte är en spatialfil och innehåller latitud- och longitudfält väljer du Skapa kopplingsberäkning som kopplingssats för att använda dina data i spatiala kopplingar. Mer information finns i Spatiala funktioner.

  • Klicka på tecknet = och välj Korsar i listrutemenyn. Det går bara att korsa två spatiala fält.

 3. När du är klar stänger du dialogrutan Koppla.

  Kartan uppdateras för att visa antalet observationer av sjöfåglar i varje damm, och du är redo att börja analysera dina spatiala data.

  Mer information om hur du skapar olika typer av diagram finns i Skapa diagram och analysera data.

Felsöka spatiala kopplingar

SQL Server-fel: Geometrin är inkompatibel med geografin

Även om SQL Server har stöd för både geografiska och geometriska datatyper, har Tableau endast stöd för geografiska datatyper från SQL Server från följande geografier: EPSG:WGS84 = 4326, EPSG:NAD83 = 4269, EPSG:ETRS89=4258. Ett felmeddelande visas om du försöker att lägga till annan geografi eller ett geometrifält från SQL Server i analysen.

Vertexordning

Vertexordningen kan variera beroende på vilket spatialsystem som används. Två spatiala filer med olika vertexordning kan leda till analysproblem. Tableau tolkar ordningen baserat på den i spatialdatakällan.

Mer information finns i Spatiala kopplingar sakta ner och returnera inverterade resultat med KML eller SQL spatiala data importerade från shapefil eller GeoJSON och Stöd för avancerad spatial analys med ändringar av linjer och polygonkanter i Tableau i Tableaus kunskapsbas.

 

Se även:

Spatialfil

Koppla dina data

Skapa Tableau-kartor från filer från spatialfiler

Skapa kartor med dubbla axlar (i lager) i Tableau

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!