Spatialfil

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter Tableau till shapefilsdata, MapInfo-tabeller, KML-filer (Keyhole Markup Language), TopoJSON-filer, GeoJSON-filer och Esri File-geodatabaser.

Obs! Anslutning till spatiala data stöds i Tableau Desktop-version 10.2 och senare.

Innan du ansluter

Innan du kan ansluta till spatialfiler måste du se till att inkludera alla följande filer i samma katalog:

 • För Esri-shapefilsdata: Mappen måste innehålla .shp-, .shx-, .dbf- och .prj-filer samt .zip-filer för Esri-shapefilsdata.

  För Esri File-geodatabaser: Mappen måste innehålla File-geodatabasens .gdb-fil eller en .zip-fil med File-geodatabasens .gdb.-fil

 • För MapInfo-tabeller (endast Tableau Desktop): Mappen måste innehålla .TAB-, .DAT-, .MAP- och .ID- eller .MID- och .MIF-filer.

 • För KML-filer: Mappen måste innehålla .kml-filen. (Inga andra filer krävs.)

 • För GeoJSON-filer: Mappen måste innehålla .geojson-filen. (Inga andra filer krävs.)

 • För TopoJSON-filer: Mappen måste innehålla .json- eller .topojson-filen. (Inga andra filer krävs.)

Obs! Platta filer hämtar allt innehåll i mappen. Av prestandaskäl bör du ta bort onödiga filer och minska mängden data i filerna.

Du kan endast ansluta till punktgeometrier, linjära geometrier och polygoner i aktuella versioner av Tableau. Det går inte att ansluta till blandade geometrityper.

Om dina data inte visar diakritiska tecken (små tecken över och under bokstäver) på rätt sätt kontrollerar du att filen är UTF-8-kodad.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

I Tableau Desktop: Klicka på ikonen Ny datakälla och välj Spatialfil.
I Tableau Cloud eller Tableau Server (Creator-roll): Välj Skapa > Arbetsbok. Välj fliken Filer.

Gör sedan följande:

 1. Navigera till den mapp som innehåller dina spatiala data och välj den fil med spatiala data som du vill ansluta till.

 2. Välj Öppna.

Exempel med spatialfil som datakälla

Här är ett exempel på en spatialfildatakälla som använder Tableau Desktop på en Mac-dator:

Arbeta med geometrikolumnen

Det finns många uppgifter som du kan utföra på dina data innan du påbörjar din analys, till exempel att dölja eller byta namn på fält. Observera dock att följande begränsningar gäller vid arbete med geometrikolumnen:

 • Det går inte att dölja geometrikolumnen.

 • Det går inte att dela geometrikolumnen.

 • På sidan Datakälla går det inte att skapa ett beräknat fält med geometrikolumnen.

Om .tde- och .hyper-filer i Tableau Desktop

Du kanske ser .ttde- eller .hhyper-filer när du navigerar i din dators katalogstruktur. När du skapar en Tableau-datakälla som ansluter till dina data, skapar Tableau även en .ttde- eller .hhyper-fil. Den här filen, som även kallas för ett skuggextrakt, används för att förbättra hastigheten med vilken din datakälla laddas i Tableau Desktop. Även om ett skuggextrakt innehåller underliggande data och annan information som liknar det vanliga Tableau-extraktet sparas det i ett annat format och kan inte användas för att återställa dina data.

 

Se även

Skapa Tableau-kartor från filer från spatialfiler(Länken öppnas i ett nytt fönster)

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!