Skapa kartor med dubbla axlar (i lager) i Tableau

Den här artikeln visar hur man skapar kartor med dubbla axlar (flera lager) i Tableau med hjälp av flera exempel. En karta med två axlar är en karta med två uppsättningar geografiska data ovanpå varandra. Till exempel: en ifylld karta över amerikanska delstater med datapunkter för varje stad i lager ovanpå.

Det finns tre sätt att skapa en dubbelaxlad karta i Tableau:

Följ stegen nedan för att lära dig hur du skapar en dubbelaxlad karta med respektive metod.

Skapa en dubbelaxlad karta från fälten Tableau Latitud (genererat) och Longitud (genererat)

 1. Öppna Tableau Desktop.

 2. I rutan Anslut, under Sparade datakällor, ansluter du till datakällan Sample-Superstore.

 3. I rutan Data, under Dimensioner, dubbelklickar du på Län.

  En kartvy skapas.

 4. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Karta.

 5. Från rutan Data, under Mätvärden, drar du Försäljning till Färg på kortet Markeringar.

  Kartan uppdateras för att visa summan av försäljningen per delstat. Delstaterna med högre försäljning är i mörkare blått, medan delstaterna med lägre försäljning är i ljusare blått.

 6. I hyllan Kolumner, Ctrl +dra (Cmd +dra på en Mac) fältet Longitud (genererat) för att kopiera det, och placera det sedan till höger om det första Longitud-fältet.

 7. Välj den övre fliken Longitud (genererat) på kortet Markeringar.

 8. Från rutan Data, under Dimensioner, drar du Region till Färg på kortet Markeringar.

  Kartvyn till vänster uppdateras.

 9. I hyllan Kolumner högerklickar du på fältet Longitud (genererat) till höger och väljer Dubbel axel.

  Kartvyerna överlappar nu varandra. Du kanske inte kan se kartan på det understa lagret.

 10. Se till att den nedre fliken Longitud (genererat) är markerad på kortet Markeringar och klicka sedan på Färg > Redigera färger.

 11. Dialogrutan Redigera färger öppnas. Klicka på listrutan Palett, välj Grå och klicka sedan på OK.

  Observera att färgerna på kartan uppdateras.

 12. Klicka på Färg igen på kortet Markeringar.

 13. Flytta skjutreglaget till ungefär 75% i dialogrutan Färg, som visas under Opacitet.

Kartan med dubbla axlar (lager) är nu klar. För varje region kan du nu se vilka delstater som har högst försäljning.

Tips: Om du vill ändra vilken karta som ligger högst upp, ordna då om fälten Longitud (genererat) på kolumnhyllan.

Skapa en dubbelaxlad karta från anpassade latitud- och longitudfält

Om datakällan innehåller anpassade latitud- och longitudfält kan du använda dem istället för fälten Tableau Latitud (genererat) och Longitud (genererat) för att skapa en dubbelaxlad karta. Lär dig hur genom att följa stegen nedan.

 1. Öppna Tableau och anslut till en datakälla med anpassade latitud- och longitudvärden.

 2. Navigera till ett nytt arbetsblad.

 3. Högerklicka på det anpassade latitudfältet i rutan Data och välj Geografisk roll > Latitud.

  Observera att den geografiska rollen Latitud kanske redan har tilldelats till fältet.

 4. Högerklicka på det anpassade latitudfältet i rutan Data och välj Geografisk roll > Longitud.

  Observera att den geografiska rollen Longitud kanske redan har tilldelats till fältet.

 5. Från rutan Data drar du det anpassade latitudfältet till hyllan Rader.

 6. Från rutan Data drar du det anpassade longitudfältet till hyllan Kolumner.

 7. Från rutan Data, under Dimensioner, drar du ett geografiskt fält till Detaljer på kortet Markeringar.

  I det här exemplet används det geografiska fältet Land (Namn).

 8. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Karta.

  Kartan uppdateras till en ifylld karta.

 9. I hyllan Rader använder du Ctrl +klick (Cmd +klick på en Mac) och drar det anpassade latitudfältet åt höger. Detta kopierar fältet.

  En andra, identisk karta skapas och kortet Markeringar uppdateras till att omfatta tre flikar. Den översta fliken är för den översta kartan och den nedersta fliken är för den nedersta kartan.

 10. Klicka på den nedre fliken på kortet Markeringar och ta bort det geografiska fältet genom att dra bort det.

 11. Från rutan Data drar du ett nytt geografiskt fält till Detalj på kortet Markeringar.

  I det här exemplet används Flygplats (stad).

 12. Klicka på Färg på kortet Markeringar och välj en färg för kortet Markeringar. I det här exemplet används färgen orange.

 13. Högerklicka på det anpassade latitudfältet till höger och välj Dubbel axel.

  De två kartorna har nu kombinerats.

 

Skapa en dubbelaxlad karta ur en kombination av genererade och anpassade latitud- och longitudfält

Följ stegen i respektive scenario för att lära dig hur du skapar en dubbelaxlad karta ur genererade och anpassade latitud- och longitudfält.


Bästa praxis för att skapa dubbelaxlade kartor med två uppsättningar latitud- och longitudfält:

 • Fälten Latitud (genererat) och Longitud (genererat) måste placeras i hyllorna Kolumner respektive Rader.

 • De anpassade latitud- och longitudfälten måste placeras på Detaljer på kortet Markeringar och sedan konverteras till dimensioner. För mer information, se steg 11 och 12 i Scenario 1.

 • Anpassade latitud- och longitudfält måste tilldelas de geografiska rollerna Latitud och Longitud. Mer information finns i Tilldela geografiska roller.

 • Vid sammanfogning av datakällor, använd en fullständig yttre sammanfogning. Mer information finns i Koppla dina data.


Scenario 1: Använd genererade och anpassade latitud- och longitudfält från en enda datakälla

 1. Öppna Tableau Desktop och anslut till en datakälla.

  I det här exemplet används ett Excel-kalkylblad som innehåller lands- och ortsnamn samt anpassade latitud- och longitudkolumner för flygplats runt om i världen.

 2. Navigera till ett nytt arbetsblad.

  Observera att det i rutan Data under Åtgärder finns två uppsättningar latitud- och longitudfält: de anpassade latitud- och longitudfälten från datakällan, och de genererade latitud- och longitudfält som Tableau skapar ur dina geografiska fält.

 3. Dra Longitud (generad) till hyllan Kolumner under Mätvärde i rutan Data.

 4. Dra Latitud (generad) till hyllan Rader under Mätvärde i rutan Data.

 5. Från rutan Data, under Dimensioner, dra en geografisk plats till Detaljer på kortet Markeringar.

  I detta exempel används Land (Namn). En kartvy med en datapunkt för varje land i datakällan skapas.

 6. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Karta.

 7. I hyllan Rader använder du Ctrl +klick (Cmd +klick på en Mac) och drar fältet Latitud (genererat) åt höger. Detta kopierar fältet.

  En andra, identisk karta skapas och kortet Markeringar uppdateras med två flikar etiketterade med Latitud (genererat). Den översta fliken är för den översta kartan och den nedersta fliken är för den nedersta kartan.

 8. Klicka på den nedre Latitud (genererat)-fliken på kortet Markeringar och ta bort Land (namn).

 9. Från rutan Data, under Mätvärden, drar du det anpassade fältet Latitud till Detaljer på kortet Markeringar.

 10. Från rutan Data, under Mätvärden, drar du det anpassade fältet Longitud till Detaljer på kortet Markeringar.

 11. Högerklicka på det anpassade Latitud-fältet på kortet Markeringar och välj Dimension.

 12. Upprepa steg 11 för det anpassade Longitud-fältet.

 13. Klicka på Färg på kortet Markeringar och välj sedan en ny färg.

  I det här exemplet används färgen orange.

 14. Högerklicka på fältet Latitud (generad) i hyllan Rader till höger och välj Dubbel axel.

  De två kartorna har nu kombinerats. Du kan filtrera vyn efter behov eller zooma in till ett visst område.

Granska ditt arbete! Se steg 2-14 nedan:


Scenario 2: Sammanfoga rumsliga data med en oberoende datakälla och plotta data från båda dessa på samma karta

 1. Öppna Tableau Desktop och anslut till spatiala data. Mer information finns i Ansluta till spatialfiler.

  I det här exemplet används en formfil med polygondata för delstater i USA.

 2. Klicka på Lägg till på sidan Datakälla i rutan Anslutningar.

 3. Anslut till en annan datakälla.

  I det här exemplet används ett Excel-kalkylblad med anpassade latitud- och longitudkolumner.

 4. Anslut den nya datakällan till den spatiala datan med hjälp av en fullständig yttre sammanfogning. Mer information om hur du kan skapa en koppling finns i Koppla dina data.

  I det här exemplet kopplas Excel-kalkylbladet till formfilen med hjälp av kolumner som innehåller tillståndsnamn från respektive datakälla.

 5. Navigera till ett nytt arbetsblad.

  Observera att det i rutan Data finns två uppsättningar dimensioner och två uppsättningar mätvärden: en för var och en av dina datakällor.

 6. Dra Latitud (generad) till hyllan Rader under Mätvärde i rutan Data.

 7. Dra Longitud (generad) till hyllan Kolumner under Mätvärde i rutan Data.

  En tom karta skapas.

 8. I rutan Data drar du antingen fältet Geometri från din spatialdatakälla eller ett geografiskt fält från din Excel-datakälla till Detalj på kortet Markeringar.

  Fältet du väljer är för ditt nedersta datalager. Om du till exempel har polygondata i din spatialfil använder du fältet Geometri så att det nedersta lagret fylls med polygoner. Om du har linjära geometrier i din spatialfil använder du ett geografiskt fält från din Excel-datakälla och formaterar kartan som ska fyllas i eller punktkartan.

  I det här exemplet används fältet Geometri från formfilen. Kartan uppdateras till en ifylld karta över USA.

 9. I hyllan Rader använder du Ctrl +klick (Cmd +klick på en Mac) och drar fältet Latitud (genererat) åt höger. Detta kopierar fältet.

  En andra, identisk karta skapas och kortet Markeringar uppdateras med två flikar etiketterade med Latitud (genererat). Den översta fliken är för den översta kartan och den nedersta fliken är för den nedersta kartan.

 10. Klicka på den nedre Latitud (genererat)-fliken på kortet Markeringar och ta bort det geografiska fältet.

  I detta exempel tas COLLECT(Geometry) bort.

 11. Högerklicka på det anpassade latitudfältet under Mätvärden i rutan Data och välj Geografisk roll > Latitud. Mer information finns i Tilldela geografiska roller.

 12. Högerklicka på det anpassade longitudfältet under Mätvärden i rutan Data och välj Geografisk roll > Longitud.

 13. Från rutan Data, under Mätvärden, drar du det anpassade fältet Latitud till Detaljer på kortet Markeringar.

  I det här exemplet heter det anpassade latitudfältet Y.

 14. Från rutan Data, under Mätvärden, drar du det anpassade fältet Longitud till Detaljer på kortet Markeringar.

  I det här exemplet heter det anpassade longitudfältet ”X”.

 15. Högerklicka på det anpassade latitudfältet på kortet Markeringar och välj Dimension.

 16. Upprepa steg 13 för det anpassade longitudfältet.

 17. Klicka på Färg på kortet Markeringar och välj sedan en ny färg.

  I det här exemplet används färgen orange.

 18. Högerklicka på fältet Latitud (generad) i hyllan Rader till höger och välj Dubbel axel.

  De två kartorna har nu kombinerats. Du kan filtrera vyn efter behov eller zooma in till ett visst område.

Granska ditt arbete! Se steg 1-18 nedan:

Se även

Skapa en karta med dubbla axlar från rumsliga data

Koppla dina data

Spatialfil

Tilldela geografiska roller

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!