Anpassa hur användare interagerar med din karta

När du skapar en kartvy finns det flera förvalda sätt att utforska och interagera med vyn. Du kan zooma in och ut ur vyn, panorera, välja markeringar och till och med söka efter platser i hela världen med kartsökning.

Ibland vill du dock begränsa några av de sätt som din publik kan interagera med din karta på.

Du kan anpassa hur din publik interagerar med din vy på följande sätt med dialogrutan Kartalternativ.

Visa kartans skala

Du kan visa en skala på din karta så att din publik kan förstå avstånden mellan dina datapunkter. Den här skalan visas i det nedre högra hörnet i vyn och uppdateras när du zoomar in och ut ur kartan.

Obs! Ingen kartskala visas på icke-Web Mercator-projektioner, såsom en WMS som använder Plate Carrée.

Så här visar du en kartskala på din karta:

 1. Välj Karta > Kartalternativ.
 2. Välj Visa kartskala i dialogrutan Kartalternativ som visas i vyn.
 3. Klicka på listrutan under Enheter och välj de mätvärdesenheter du vill ha.
  • Om du vill att skalan ska visa mätvärden i meter och kilometer väljer du Metrisk.

  • Om du vill att skalan ska visa mätvärden i feet och miles väljer du Amerikansk.

  • Om du vill att måttenheterna ska bestämmas av arbetsbokens språkzon väljer du Automatiskt.

   Obs! Den här inställningen bestämmer också de enheter som radialverktyget använder för att mäta avstånd. Mer information finns i Ändra måttenheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ämnet Mäta avstånd mellan datapunkter och platser i en kartvy.

Dölj kartsökning

Du kan dölja kartsökningsikonen så att din publik inte kan söka efter platser i din kartvy.

Så här döljer du kartsökningsikonen:

 1. Välj Karta > Kartalternativ.

 2. Avmarkera Visa kartsökning i dialogrutan Kartalternativ som visas i vyn.

Obs! När du döljer kartsökningsikonen döljer du också knappen hitta mig för vyer som publiceras på webben. Mer information om knappen hitta mig finns i Utforska data i kartor.

Dölj visningsverktygsfältet

Du kan dölja visningsverktygsfältet i en kartvy så att din publik inte kan låsa kartan på plats eller zooma kartan till alla dina data.

Så här döljer du visningsverktygsfältet:

 1. Välj Karta > Kartalternativ.

 2. Avmarkera Visa visningsverktygsfält i dialogrutan Kartalternativ som visas i vyn.

Obs! När du döljer visningsverktygsfältet kan du fortfarande använda kortkommandon för att zooma in och ut ur vyn, panorera och välja markeringar. Mer information finns i Genvägar för att välja och navigera i markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Stäng av panorering och zoomning

Du kan stänga av panorering och zoomning i din kartvy samt i bakgrundsbilder så att din publik inte kan panorera eller zooma in eller ut ur vyn.

Så här stänger du av panorering och zoomning:

 1. Välj Karta > Kartalternativ.

 2. Avmarkera Tillåt panorering och zoomning i dialogrutan Kartalternativ som visas i vyn.

När du stänger av panorering och zoomning tas panoreringsverktyget och alla zoomkontroller bort från visningsverktygsfältet och rektangulärverktyget blir standardverktyget. Kortkommandon för att zooma in och ut ur vyn eller panorera fungerar inte längre. Om kartsökningsikonen inte är dold kan du fortfarande navigera i vyn genom att söka efter platser med kartsökrutan.

Se även:

Sök efter platser på kartan(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Vyerna Zooma och panorera, och Välj markeringar

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!