Tableau och JDBC

Tableau stöder JDBC-drivrutiner (Java Database Connectivity) för flera anslutningar. Detta inkluderar både officiella namngivna kopplingar, såsom Athena, och generiska kopplingar för användning med andra JDBC-baserade drivrutiner, som kallas Andra databaser (JDBC).

JDBC kräver Java, vilket gör det plattformsoberoende. Från och med version 2020.2 är alla Tableau-program buntade med Java Runtime, så du behöver inte installera det separat.

Obs! Om du använder en äldre version än Tableau Desktop 2020.2 finns det instruktioner om Java-installation på sidan Nedladdning av drivrutiner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Justera JDBC-anslutningens prestanda

Tableau stöder möjligheten att anpassa JDBC-dataanslutningen, vilket kan förbättra anslutningen. Mer information finns i Anpassa och justera anslutningar.

Tableau-stöd för JDBC-anslutningar

Tableau ger ingen garanti för att användningen av kopplingen Andra databaser (JDBC) med en viss JDBC-drivrutin eller databas gör att det går att ansluta och söka efter data. Vissa JDBC-drivrutiner stöder fullständig Tableau-interaktivitet, medan andra kanske bara fungerar för att skapa extrakt. Vissa JDBC-drivrutiner kanske inte fungerar med Tableau.

Obs! Tableau tillhandahåller kundsupport i rimliga nivåer när det gäller att hjälpa till med felsökning av anslutningar med JDBC-drivrutiner, men vi kan inte skapa eller anpassa en anslutning för att fungera med en specifik JDBC-drivrutin.

Vanliga frågor

Här är en lista över några vanliga problem och hur du löser dem.

Jag ser meddelandet ”Java saknas”. Och nu?

Detta händer ibland om du använder en äldre version än Tableau 2020.2 eller om du använder Kerberos på Windows. Se sidan Nedladdning av drivrutiner(Länken öppnas i ett nytt fönster) för instruktioner om hur du installerar rätt version av Java för din koppling.

Från och med version 2020.2 är alla Tableau-program buntade med Java Runtime, så du kommer inte att se detta felmeddelande.

Det visas ett meddelande om att ”Drivrutin saknas”. Vad ska jag göra?

Installera drivrutinen, och alla bibliotek som den är beroende av, via en av följande sökvägar:

 • Windows: C:\Program\Tableau\Drivers
 • Mac: /Bibliotek/JDBC eller ~/Bibliotek/JDBC
 • Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Se till att drivrutinen är läsbar för den användare som kör Tableau eller för Tableau Service-användaren.

Jag har flera JDBC-drivrutiner installerade för Tableau, men jag har problem med anslutningen. Vad ska jag göra?

Om du har flera JDBC-drivrutiner installerade för Tableau, kan de använda olika versioner av samma tredjepartsbibliotek. Detta kan orsaka problem på oförutsägbara sätt. Om du har konstiga fel när du ansluter, och du har flera JDBC-drivrutiner installerade i mappen JDBC-drivrutiner, kan du följa dessa steg för att isolera dem.

Anta att du har dessa bibliotek installerade i JDBC-mappen:

 • athena-driver.jar
 • athena-dependency.jar
 • athena-dependency.so
 • postgres-driver.jar

Om du vill isolera Athena-drivrutinen från Postgres-drivrutinen installerar du den i separata underkataloger:

 • Athena/athena-driver.jar
 • Athena/athena-dependency.jar
 • Athena/athena-dependency.dll
 • Postgres/postgres-driver.jar

När du har flyttat drivrutinerna startar du om Tableau.

Jag ser meddelandet ”ClassNotFoundException” eller liknande. Vad ska jag göra?

Om du kör en JDBC-drivrutin som inte är Java 11-kompatibel kan du få problem med att köra Tableau.

Om du tror att dina problem orsakas av Java 11:

 1. Ladda ner Java 64-bitars JRE (Java Runtime Environment) eller JDK (Java Development Kit) från AdoptOpenJDK:
  1. Gå till https://adoptopenjdk.net/releases.html.
  2. Välj OpenJDK 11och välj Hotspot.
  3. Välj Other Platforms för att visa en fullständig lista över alternativ.
  4. Ladda ner JRE eller JDK för ditt operativsystem.
 2. På datorn som kör Tableau ställer du in en miljövariabel som någon av följande:

  TABLEAU_JAVA_HOME=C:\Program Files\AdoptOpenJDK\jre-8.0.232.09-hotspot

  eller

  TABLEAU_JAVA_HOME=C:\Program Files\AdoptOpenJDK\jdk-8.0.252.09-hotspot

Hur löser jag proxyproblem?

Från och med version 2019.4 läser Tableau proxyinställningar genom att aktivera alternativet useSystemProxies för Java, när det körs på Windows.

I vissa fall kan detta orsaka problem. Om du till exempel väljer ”Använd samma proxyserver för alla protokoll” försöker Java Virtual Machine använda en SOCKS-proxy.

För att hitta instruktioner för att lösa detta problem, se Tableau-kunskapsbasartikeln som heter Tableau kan inte ansluta till Amazon Athena via proxy felkod 37CE01A3. Denna artikel hänvisar specifikt till Athena, men detta kan gälla alla JDBC-kopplingar.

Jag har problem med att ansluta till en server med SSL. Vad kan jag försöka med?

Om ett felmeddelande som ”Det gick inte att hitta SSL-verifieringssökvägen” visas kan du behöva konfigurera ett certifikat eller privata nycklar.

Se Enkelriktad SSL för JDBC-anslutningar för instruktioner om hur du använder ett certifikat. Om du använder en Oracle JDBC-drivrutin läser du Oracle JDBC-anslutningar med SSL om hur du använder lämpliga certifikat och/eller nycklar för att ansluta.

Med kopplingen Andra databaser (JDBC) och en Postgres JDBC-drivrutin kan försök att skapa extrakt ibland misslyckas. Vad kan jag försöka med?

Du kan stöta på fel om Postgres-drivrutinens hämtningsstorlek inte är inställd och om automatisk överföring är aktiverad. Föraren försöker hantera för mycket data samtidigt och kommer inte kunna göra det.

Prova följande:

 1. Ställ in hämtningsstorleken för dina data med defaultRowFetchSize.

  Se sidan JDBC-drivrutin(Länken öppnas i ett nytt fönster) på PostgreSQL-platsen för mer information.

 2. Inaktivera automatisk överföring genom att skapa (eller redigera) en befintlig TDC-fil. Inkludera följande i TDC-filen:

  <?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
  <connection-customization class="genericjdbc" enabled="true" version="10">
  <vendor name="genericjdbc"/>
  <driver name="postgresql"/>
  <customizations>
  <customization name="CAP_JDBC_QUERY_DISABLE_AUTO_COMMIT" value="yes"/>
  </customizations>
  </connection-customization>

  Obs! Även om det här steget krävs när du använder kopplingen Andra databaser (JDBC) så krävs det inte för en namngiven Tableau-koppling, eftersom automatisk överföring redan är inställt som standard.

  Mer information om hur du använder en TDC-fil för JDBC-anslutningar finns i Anpassa och justera anslutningar.

Se även

Andra databaser (JDBC) – Beskriver hur du ansluter till dina data med hjälp av den generiska ODBC-kopplingen.

Anpassa och justera anslutningar – Beskriver hur du använder filerna TDC och EGENSKAPER för att anpassa anslutningar.

Enkelriktad SSL för JDBC-anslutningar – Ger instruktioner om hur du använder ett certifikat med en JDBC-drivrutin för åtkomst till en server med SSL.

Tableau JDBC-funktionsanpassningsreferens – Listar anpassningar som du kan använda för att definiera vilka Tableau-funktioner som stöds av datakällan.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!