Konvertera diskreta fält till kontinuerliga och tvärtom

Du kan konvertera mätvärden från diskreta till kontinuerliga eller från kontinuerliga till diskreta. Och kan konvertera datumdimensioner och andra numeriska dimensioner att vara antingen diskreta eller kontinuerliga. Mer information om kontinuerliga och diskreta fält finns i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kan även Konvertera ett mätvärde till en dimension.

Konvertera mätvärden

Du kan konvertera mätvärden från diskreta till kontinuerliga eller från kontinuerliga till diskreta. Klicka på fältet och välj Diskret eller Kontinuerligt. Fältet är grönt när det är kontinuerligt och blått när det är diskret.

Om du vill ha mätvärden i Data-fönstret högerklickar du på fältet och väljer Konvertera till diskret eller Konvertera till kontinuerligt. Färgen på fältet ändras därefter.

Konvertera datumfält

Du kna konvertera datumfält mellan diskreta och kontinuerliga. Diskreta datum agerar som etiketter och kontinuerliga datum får en axel som liknar ett mätvärde.

Klicka på valfritt datumfält i vyn och välj ett av alternativen i snabbmenyn för att ändra det från diskret till kontinuerligt eller från kontinuerligt till diskret.

Om du vill konvertera ett datumfält i Data-fönstret (och därmed fastställa standardresultatet när du drar in det i en vy) så högerklickar du på fältet och väljer Konvertera till diskret eller Konvertera till kontinuerligt.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!