Skapa alias för att byta namn på medlemmar i vyn

Du kan skapa alias (alternativa namn) för medlemmar i en dimension så att deras etiketter visas på olika sätt i vyn.

Du kan bara skapa alias för medlemmar i en diskret dimension. De går inte att skapa dem för kontinuerliga dimensioner, datum eller mätvärden.

Skapa ett alias

 1. Högerklicka på en dimension i rutan Data och välj Alias.

  Tips: Om Alias inte visas i dialogrutan, så verifiera att du inte är ansluten till en publicerad datakälla och att fältet du försöker skapa ett alias för är en diskret dimension.

 2. Välj en medlem och ange ett nytt namn under Värde (alias) i dialogrutan Redigera alias.

  Tips: Om du vill återställa medlemsnamnen till deras ursprungliga namn, så klicka på Rensa alias.

 3. Så här sparar du ändringarna:

  • Klicka på OK i Tableau Desktop.
  • Klicka på ikonen X i det övre högra hörnet i dialogrutan i Tableau Server eller Tableau Cloud.

När du lägger till fältet i vyn visas aliasnamnen som etiketter i vyn. Exempel:

När alternativet Alias inte är tillgängligt

Det går inte att återskapa alias för mätvärden

Tableau tillåter inte att alias återskapas för mätvärden eftersom detta skulle kräva att även själva datavärdena måste ändras. Om du har ett fält i dina data som innehåller värden som 0 och 1 som i själva verket är kodning för information som nej och ja, så tolkar Tableau detta som ett kontinuerligt värde. Du kan konvertera det till en diskret dimension och sedan återskapa alias för värdena. Mer information om diskret respektive kontinuerligt och dimensioner respektive mätvärden finns i:

Publicerade datakällor

Det kan även hända att alternativet Alias saknas för en diskret dimension eftersom du är ansluten till en publicerad datakälla. När du använder en publicerad datakälla kan du inte skapa eller redigera alias. Du kan bara ändra alias för fält som du skapar i din arbetsbok. Om du inte publicerat datakällan kan du duplicera fältet (högerklicka > Duplicera) och redigera det duplicerade fältets alias utan begränsningar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!