รีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

รองรับใน Tableau Prep Builder เท่านั้น

คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่งเพื่อรีเฟรชเอาต์พุตลำดับงานของคุณแทนที่จะเรียกใช้ลำดับงานจาก Tableau Prep Builder คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานครั้งละหนึ่งรายการโดยใช้วิธีนี้ ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ Windows และ Mac ที่ติดตั้ง Tableau Prep Builder

หมายเหตุ: หากคุณใช้การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ (LBLM) อย่าลืมเปิด Tableau Prep เป็นระยะ ไม่เช่นนั้นสัญญาเช่าอาจหมดอายุ ซึ่งทำให้ลำดับงานที่เรียกใช้ผ่านบรรทัดคำสั่งเกิดความล้มเหลว คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสัญญาเช่าของคุณเป็นระยะเวลาสูงสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อจำกัดของตัวเชื่อมต่อ

 • ตัวเชื่อมต่อ JDBC หรือ ODBC: ลำดับงานที่มีตัวเชื่อมต่อสามารถเรียกใช้จากบรรทัดคำสั่งได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.2.3
 • ตัวเชื่อมต่อคลาวด์: ลำดับงานที่มีตัวเชื่อมต่อคลาวด์ เช่น Google BigQuery ไม่สามารถเรียกใช้ได้จากบรรทัดคำสั่ง ให้เรียกใช้ลำดับงานด้วยตนเองหรือเรียกใช้ลำดับงานตามกำหนดเวลาใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud โดยใช้Tableau Prep Conductor หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รักษาข้อมูลลำดับงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 • การตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเพียงครั้งเดียว: ไม่รองรับการเรียกใช้การลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานจาก Tableau Prep Builder แทนได้
 • การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย: Tableau Prep Command Line Interface (CLI) ไม่รองรับ Tableau ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความนี้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในฐานข้อมูล Tableau

สำหรับอุปกรณ์ Windows คุณสามารถกำหนดเวลากระบวนการนี้โดยใช้ Windows Task Scheduler หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวกำหนดเวลางาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือออนไลน์ของ Microsoft

หากคุณเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง Tableau Prep Builder จะรีเฟรชเอาต์พุตทั้งหมดของลำดับงานด้วยการตั้งค่าสำหรับการส่งออกข้อมูลที่ระบุใน Tableau Prep Builder หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบุตำแหน่งเอาต์พุตของคุณ โปรดดู สร้างไฟล์การแยกข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่). หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกการเขียน (เวอร์ชัน 2020.2.1 และใหม่กว่า) โปรดดู กำหนดค่าตัวเลือกการเขียน

ก่อนการเรียกใช้ลำดับงาน

ในการเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง คุณจำเป็นต้องสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในอุปกรณ์ที่เรียกใช้ลำดับงานและคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 • พาธที่ติดตั้ง Tableau Prep Builder

 • หากเชื่อมต่อฐานข้อมูลและเผยแพร่ไฟล์เอาต์พุตไปบังเซิรืฟเวอร์หรือฐานข้อมูล (เวอร์ชัน 2020.3.1 หรือใหม่กว่า) - สร้างไฟล์ credentials .json ที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จำเป็นทั้งหมด

 • พาธที่มีไฟล์ Tableau Flow (.tfl)

ข้อกำหนดไฟล์ Credentials .json

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ credentials .json หากลำดับงานเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของไฟล์ในเครื่อง ไฟล์ที่จัดเก็บในการแชร์เครือข่าย หรือไฟล์อินพุตที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ของ Windows (SSPI) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวับการตรวจสอบสิทธิ์ของ Windows โปรดดู รุ่น SSPI(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือออนไลน์ของ Microsoft

Tableau Prep Builder ใช้ข้อมูลจากไฟล์ลำดับงานและจากไฟล์ credentials .json เพื่อเรียกใช้ลำดับงานเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อทางไกล ตัวอย่างเช่น ชื่อฐานข้อมูลของการเชื่อมต่อทางไกลและชื่อโปรเจ็กต์ของไฟล์เอาต์พุตมาจากลำดับงาน และชื่อเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลเข้าสู่ระบบมาจากไฟล์ credentials .json

 • หากคุณต้องการใช้ไฟล์ซ้ำ ให้วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่จะไม่ถูกเขียนทับในกระบวนการติดตั้ง Tableau Prep Builder
 • หากคุณเรียกใช้ลำดับงานที่มีรายการต่อไปนี้ คุณต้องรวมไฟล์ .json ที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อ
  • เชื่อมต่อกับไฟล์ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
  • เอาต์พุตที่เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเผยแพร่ไปยังฐานข้อมูล (เวอร์ชัน 2020.3.1 หรือใหม่กว่า)
  • ลำดับงานที่มีขั้นตอนสคริปต์สำหรับ Rserve หรือ TabPy ไฟล์ .json ต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดอาร์เรย์สำหรับเวอร์ชันที่คุณใช้ด้านล่าง
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุในลำดับงานและข้อมูลเข้าสู่ระบบที่อยู่ในไฟล์ .json ต้องตรงกัน มิฉะนั้นลำดับงานจะล้มเหลว
 • หากคุณเรียกใช้กระบวนการนี้ จะมีการใช้ชื่อโฮสต์ พอร์ต และชื่อผู้ใช้เพื่อค้นหาการเชื่อมต่อที่ตรงกันในไฟล์ลำดับงาน Tableau (.tfl) และมีการอัปเดตก่อนเรียกใช้กระบวนการ ไม่จำเป็นต้องมี ID พอร์ตและ ID ไซต์หากการเชื่อมต่อของคุณไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าว
 • หากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ให้รวมชื่อโฮสต์, contentUrl และพอร์ต (80 สำหรับ http และ 443 สำหรับ https) ในการเชื่อมต่อขาเข้า จำเป็นต้องใช้ชื่อโฮสต์ในการค้นหาการเชื่อมต่อที่ตรงกันในไฟล์ลำดับงาน Tableau (.tfl) รวมถึงใช้ contentUrl และพอร์ตเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

 • หากคุณเชื่อมต่อกับ Tableau Cloud ให้รวมพอร์ต (80 หรือ 443) ในการเชื่อมต่อขาเข้าสำหรับพ็อดที่คุณกำลังเชื่อมต่อ และใน URI การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบว่าได้รวมคำนำหน้าพ็อดที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ online.tableau.com ไว้แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Cloud โปรดดู การเชื่อมต่อ Tableau Bridge ไปยัง Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau Cloud
 • (เวอร์ชัน 2021.4.1 หรือใหม่กว่า) หากคุณรวมพารามิเตอร์ในลำดับงาน คุณสามารถสร้างและรวมไฟล์ parameters override .json ในบรรทัดคำสั่งเพื่อเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์จากค่าเริ่มต้นปัจจุบัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เรียกใช้ลำดับงานที่มีค่าพารามิเตอร์.

ข้อมูลเข้าสู่ระบบอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Tableau Prep Builder ของคุณ คลิกบนแท็บด้านล่างเพื่อดูรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับเวอร์ชัน Tableau Prep Builder ของคุณ

ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของคุณ รวมเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล หรือทั้งสองรายการ เมื่อลำดับงานของคุณเชื่อมต่อหรือเอาต์พุตไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลเดียวกัน คุณต้องรวมเพียงบล็อกเดียวในไฟล์ .json เท่านั้น หากคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบต่างกัน ให้ใช้อาร์เรย์ที่คั่นด้วยจุลภาค

การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อฐานข้อมูลการเชื่อมต่อ Rserver หรือ Tableau Python

ชื่อบล็อกการเชื่อมต่อ: "tableauServerConnections"

รวมข้อมูลต่อไปนี้ในอาร์เรย์:

 • serverUrl (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) สำหรับ Tableau Cloud ให้รวมคำนำหน้าพ็อดที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ online.tableau.com ตัวอย่างเช่น "https://10az.online.tableau.com"
 • contentUrl (ID ไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นหลังจาก /site/ ใน URL สำหรับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตัวอย่างเช่น "https://my.server/#/site/mysite" ให้ตั้งค่า "contentUrl": "mysite".))
 • พอร์ต (ID พอร์ต)
 • ชื่อผู้ใช้
 • password

ชื่อบล็อกการเชื่อมต่อ: "databaseConnections"

รวมข้อมูลต่อไปนี้ในอาร์เรย์:

 • ชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์)
 • พอร์ต (ID พอร์ต)
 • ชื่อผู้ใช้
 • password

รวมเฉพาะอาร์เรย์นี้เท่านั้นหากลำดับงานของคุณมีขั้นตอนสคริปต์สำหรับ R หรือ TabPy

ชื่อบล็อกการเชื่อมต่อ: "extensions"

รวมข้อมูลต่อไปนี้ในอาร์เรย์:

 • extensionName: ระบุ "rSupport" หรือ "pythonSupport"
 • ปกติ: รวม "host” และ "port" คุณยังสามารถรวม "username" หรือ "sslCertificate” (เนื้อหาของไฟล์ .pem สาธารณะที่เข้ารหัสเป็นสตริง base64) หากมี
 • ละเอียดอ่อน: รวม "password" หากคุณใช้รหัสผ่าน หรือไม่เช่นนั้นให้รวมอาร์เรย์ที่ว่าง

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี ContentUrl ในไฟล์ .json เสมอสำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ หากเชื่อมต่อกับไซต์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น "https://my.server/#/site/” ให้ตั้งค่า ContentUrl เป็นที่ว่าง ตัวอย่างเช่น "contentUrl": ""

เรียกใช้ลำดับงานที่มีค่าพารามิเตอร์

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2021.4.1 และใหม่กว่า

ในการเรียกใช้ลำดับงานจากบรรทัดคำสั่งที่มีค่าพารามิเตอร์ คุณสามารถสร้างไฟล์ parameters override .json ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่คุณต้องการจะใช้ ค่าเหล่านี้แทนที่ค่าปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) ที่กำหนดไว้สำหรับพารามิเตอร์นั้น

นี่คือไฟล์แยกจากไฟล์ credentials.json และรวมชื่อและค่าพารามิเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 ไม่จำเป็นต้องมีค่าพารามิเตอร์ครอบในเครื่องหมายคำพูดอีกต่อไป ในเวอร์ชันก่อนหน้า ชื่อและค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด

ตัวอย่าง:

{
  "Parameter 1": Value 1,
  "Number Parameter": 40,
  "Boolean Parameter": True
}				

เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงานที่มี -p --parameters และชื่อของไฟล์ในบรรทัดคำสั่ง

ตัวอย่าง:

Windows

 "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "path\to\[your flow file name].tfl" -p|--parameters parameters.override.json

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t path/to/[your flow file name].tfl -p|--parameters parameters.override.json

ตัวอย่าง

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างต่างๆ ของไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณสามารถสร้างด้วยข้อกำหนด credentials .json

การเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่เชื่อมต่อและเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเดียวกัน

{
 "tableauServerConnections":[
  {
  "serverUrl":"https://my.server",
  "contentUrl": "mysite",
  "port":443,
  "username": "jsmith",
  "password": "passw0rd$"
  }
 ]
}				

การเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

{
 "tableauServerConnections":[
  {
  "serverUrl":"https://my.server",
  "contentUrl": "mysite",
  "port":443,
  "username": "jsmith",
  "password": "passw0rd$"
  }
],
 "databaseConnections":[
  {
  "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
  "port":"5439",
  "username":"jsmith",
  "password":"p@s$w0rd!"
  }
 ]
}

ลำดับงานมีการเชื่อมต่อสคริปต์ Rserve และ TabPy และเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ Rserve และ Tabpy และเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

{
 "extensions": [
  {
	 "extensionName": "rSupport",
	 "regular": {
		"host": "localhost",
		"port": "9000",
		"username": "jsmith"
	},
	"sensitive": {	
	 "password": "pwd"	
	}
  },
  {
	"extensionName": "pythonSupport",
	"regular": {
	 "host": "localhost",
	 "port": "9000"
	},
	"sensitive": {
	}
  }
 ],										
 "databaseConnections":[
  {
  "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
  "port": "5439",
  "username": "jsmith",
  "password": "p@s$w0rd!"
  },
  {
  "hostname":"mysql.mydb.tsi.lan",
  "port": "3306",
  "username": "jsmith",
  "password": "mspa$$w0rd"
  }
 ]
}			

การเชื่อมต่อและการเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต่างกัน

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่เชื่อมต่อและเอาต์พุตไปยังการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต่างกัน:

{
 "databaseConnections":[
{
 "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
 "port": "5439",
 "username": "jsmith",
 "password": "p@s$w0rd!"
 },
 {
  "hostname":"mysql.mydb.tsi.lan",
  "port": "3306",
  "username": "jsmith",
  "password": "mspa$$w0rd"
 }
 ]
}			

ป้อนอาร์เรย์สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2018.2.2 ถึง 2018.3.1 ให้รวมอาร์เรย์ "inputConnections" และ "outputConnections" เสมอ แม้ว่าลำดับงานจะไม่มีการเชื่อมต่อทางไกลสำหรับอินพุตหรือเอาต์พุตก็ตาม เพียงแค่ปล่อยให้อาร์เรย์เหล่านั้นที่ว่าง หากคุณใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2018.3.2 และใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องรวมอาร์เรย์ที่ว่าง

การเชื่อมต่อขาเข้าการเชื่อมต่อขาออกการเชื่อมต่อ Rserver หรือ Tableau Python
 • ชื่อโฮสต์ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์)
 • contentUrl (จำเป็นสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เสมอ ดูคำอธิบายที่การเชื่อมต่อขาออก)
 • พอร์ต (ID พอร์ต)
 • ชื่อผู้ใช้
 • password
 • serverUrl
 • contentUrl (ID ไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นหลังจาก /site/ ใน URL สำหรับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตัวอย่างเช่น "https://my.server/#/site/mysite" ให้ตั้งค่า "contentUrl": "mysite".)
 • ชื่อผู้ใช้
 • password

รวมเฉพาะอาร์เรย์นี้เท่านั้นหากลำดับงานของคุณมีขั้นตอนสคริปต์สำหรับ R หรือ TabPy ที่จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน

 • extensionName: ระบุ "rSupport" หรือ "pythonSupport"
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ: รวม "password"

ตัวอย่าง

ส่วนนี้จะแสดงสองตัวอย่างของไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณสามารถสร้างด้วยข้อกำหนด credentials .json

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และเอาต์พุตข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มี ID ไซต์

หมายเหตุ: หาก inputConnection หรือ outputConnection ใช้ไซต์เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น "https://my.server/#/site/" ให้ตั้งค่า ContentUrl เป็นที่ว่าง ตัวอย่างเช่น "contentUrl": ""

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"https://my.server",
   "contentUrl": "mysite",
   "port":443,								
   "username": "jsmith",
   "password": "passw0rd$"
  }
 ],
 "outputConnections":[
  {
   "serverUrl":"https://my.server",
   "contentUrl":"mysite",
   "username":"jsmith",
   "password":"passw0rd$"
  }
 ]
}

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสองแห่ง

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่เชื่อมต่อกับ MySQL และ Oracle และเอาต์พุตข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มี ID ไซต์

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"mysql.example.lan",
   "port":1234,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd"
 },
  {
   "hostname":"Oracle.example.lan",
   "port":5678,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd" 
 }
], 
 "outputConnections":[
  {
   "serverUrl":"http://my.server",
   "contentUrl":"mysite",
   "username":"jsmith",
   "password":"passw0rd$"
  } 
 ]
}

ลำดับงานมีขั้นตอนสคริปต์สำหรับ Rserve และ TabPy และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ตัวอย่างนี้แสดงไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ .json ที่มีรหัสผ่านสำหรับบริการ Rserve และ TabPy และเชื่อมต่อกับ MySQL

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"mysql.example.lan",
   "port":1234,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd"
 }
], 
 "extensions":[
  {
   "extensionName":"rSupport",
   "credentials":{
   "password":"pwd",
  }
 },
  {
	"extensionName" : "pythonSupport",
	"credentials": {
	"password": "pwd"
	}
  } 
 ]
}

เคล็ดลับในการสร้างไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเรียกใช้ลำดับงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นไปตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • หากคุณใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2018.2.2 ถึง 2018.3.1 ให้รวมอาร์เรย์ "inputConnections" และ "outputConnections" เสมอ แม้ว่าลำดับงานจะไม่มีการเชื่อมต่อทางไกลสำหรับอินพุตหรือเอาต์พุตก็ตาม เพียงแค่ปล่อยให้อาร์เรย์เหล่านั้นที่ว่าง

  หากคุณใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2018.3.2 และใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องรวมอาร์เรย์ที่ว่าง

  • ไม่มีการเชื่อมต่อขาเข้าทางไกลใช่ไหม รวมไวยากรณ์นี้ที่ด้านบนของไฟล์ .json

   {
    "inputConnections":[
    ],
  • ไม่มีการเชื่อมต่อขาออกทางไกลใช่ไหม รวมไวยากรณ์นี้ที่ด้านล่างของไฟล์ .json

  • "outputConnections":[
    ]
   }
 • ไม่มี ID พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าหรือไม่ได้ระบุพอร์ตในชื่อเซิร์ฟเวอร์

  หากไม่มี ID พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อของคุณ ไม่ต้องรวมการอ้างอิง "port":xxxx, ในไฟล์ .json รวมถึง "port": "" หากมี ID พอร์ตในชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้รวม ID พอร์ตในชื่อโฮสต์ ตัวอย่างเช่น "hostname": "mssql.example.lan,1234"

 • เมื่ออ้างอิง "serverUrl": ไม่ต้องรวม "/" ที่ตอนท้ายของที่อยู่ ตัวอย่างเช่น ใช้ "serverUrl": "http://server" ไม่ใช่ "serverUrl": "http://server/"

 • หากคุณมีการเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกหลายรายการในข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละรายการในไฟล์

 • หากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อย่าลืมรวมชื่อโฮสต์และ contentUrl ในการเชื่อมต่อขาเข้า

เรียกใช้ลำดับงาน

สำคัญ: ตัวอย่างด้านล่างมีการเปลี่ยนชื่อของ "Tableau Prep” เวอร์ชัน 2019.1.2 เป็น "Tableau Prep Builder" หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ให้ใช้ "Tableau Prep" แทน

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งหรือข้อความแจ้งคำสั่งเทอร์มินัล (MacOS) ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. เรียกใช้หนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้โดยใช้ไวยากรณ์ที่แสดงด้านล่าง

  • ลำดับงานเชื่อมต่อกับไฟล์ในเครื่องหรือไฟล์ที่จัดเก็บในการแชร์เครือข่ายและเผยแพร่ไปยังไฟล์ในเครื่อง ไฟล์ที่จัดเก็บในการแชร์เครือข่าย หรือใช้การตรวจสอบสิทธิ์ของ Windows

   หมายเหตุ: หากเชื่อมต่อหรือเอาต์พุตไปยังไฟล์ที่จัดเก็บในการแชร์เครือข่าย ให้ใช้รูปแบบ UNC สำหรับพาธ: \\server\path\file name ไฟล์ต้องไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

   Windows

    "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "path\to\[your flow file name].tfl"

   Mac

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t path/to/[your flow file name].tfl
  • ลำดับงานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

   Windows

   "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "path\to\[your credential file name].json" -t "path\to\[your flow file name].tfl"

   Mac

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c path/to/[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl
  • ไฟล์ลำดับงานหรือไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บในการแชร์เครือข่าย (ใช้รูปแบบ UNC สำหรับพาธ: \\server\path\file name):

   Windows

   "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\server\path\[your credential file name].json" -t "\server\path\[your flow file name].tfl"

   Mac: แมปการแชร์เครือข่ายไปยัง /Volumes ใน Finder เพื่อให้อยู่ถาวร จากนั้นใช้ /Volumes/.../[your file] เพื่อระบุพาธ:

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Volumes/.../[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl

สำหรับข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไขปัญหา โปรดดู ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยเมื่อใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อเรียกใช้ลำดับงาน

เรียกใช้ลำดับงานโดยเปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2020.2.1 และใหม่กว่า และบนเว็บตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 ขณะนี้ไม่รองรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยเมื่อเขียนเอาต์พุตลำดับงานไปยัง Microsoft Excel

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อกำหนดเวลาเรียกใช้ลำดับงานของคุณ คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานด้วยการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจากบรรทัดคำสั่ง เพียงแค่รวมพารามิเตอร์ --incrementalRefresh ในบรรทัดคำสั่งของคุณตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง

Windows

 "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat --incrementalRefresh -t "path\to\[your flow file name].tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli --incrementalRefresh -t path/to/[your flow file name].tfl

หากขั้นตอนการป้อนข้อมูลในลำดับงานของคุณเปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยและมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยอย่างเหมาะสม Tableau Prep Builder จะทำงานดังต่อไปนี้:

 • อินพุตทั้งหมดในลำดับงานที่เปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะเรียกใช้เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย
 • หากไม่มีอินพุตในลำดับงานที่เปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย เอาต์พุตทั้งหมดจะถูกเรียกใช้ด้วยการรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ ข้อความจะแสดงรายละเอียดวิธีการรีเฟรช
 • หากอินพุตบางรายการในลำดับงานเปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องจะเรียกใช้ด้วยการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย เอาต์พุตอื่นๆ จะถูกเรียกใช้ด้วยการรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบและข้อความจะแสดงรายละเอียดวิธีการรีเฟรช

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าลำดับงานเพื่อให้ใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย โปรดดู รีเฟรชข้อมูลโฟลว์โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

ตัวเลือกคำสั่ง

หากคุณต้องการดูตัวเลือกความช่วยเหลือ ให้เพิ่ม -h ในบรรทัดคำสั่ง

ตัวเลือกคำสั่งคำอธิบายหมายเหตุ
-c , --connections <arg>พาธการเชื่อมต่อไปยังไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบต้องการพาธไปยังตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
-d, --debugแก้ไขข้อบกพร่องของกระบวนการลำดับงานเพิ่มตัวเลือกนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการรีเฟรชลำดับงาน ไฟล์บันทึกจัดเก็บใน: My Tableau Prep Builder Repository\Command Line Repository\Logs
-dsv, --disableSslValidationปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของ SSL (MacOS)เมื่อเรียกใช้ลำดับงานด้วยบรรทัดคำสั่งบน MacOS กล่องโต้ตอบอาจปรากฎขึ้นเพื่อร้องขอผู้ใช้และรหัสผ่านคีย์เชน ตั้งแต่ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.3.2 คุณสามารถส่งผ่านพารามิเตอร์เพิ่มเติมนี้เพื่อปิดใช้งานกล่องโต้ตอบคีย์เชนดังกล่าว ตัวอย่าง: /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -dsv -c path/to/[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl
-h, --helpดูความช่วยเหลือสำหรับตัวเลือกไวยากรณ์

ตัวเลือกความช่วยเหลือหรือข้อผิดพลาดของไวยากรณ์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

usage: tableau-prep-cli [-c <arg>] [-d] [-h] [-t <arg>]
-c,--connections <arg>    Path to a file with all connection information
-d,--debug          This option is for debugging
-dsv,--disableSslValidation  Disable SSL validation
-h,--help           Print usage message
-inc,--incrementalRefresh   Run incremental refresh for all outputs that are configured to support it
-t,--tflFile <arg>      The Tableau Prep Builder flow file	
-inc, --incrementalRefreshเรียกใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้สำหรับใช้งาน

รวมตัวเลือกนี้เพื่อเรียกใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยสำหรับอินพุตทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้สำหรับใช้งาน การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยช่วยให้ Tableau Prep Builder สามารถรับและประมวลผลเฉพาะแถวใหม่จากแถวทั้งหมดในลำดับงาน

การตั้งค่าการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยในขั้นตอนการป้อนข้อมูลเป็นตัวกำหนดว่าเอาต์พุตลำดับงานใดสามารถเรียกใช้แบบเพิ่มหน่วยได้ เอาต์พุตอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเรียกใช้ด้วยการรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบและข้อความจะแสดงรายละเอียดวิธีการรีเฟรช

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ลำดับงานด้วยการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย โปรดดู รีเฟรชข้อมูลโฟลว์โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

-t, --tflFile <arg>ไฟล์ลำดับงาน .tflต้องการพาธไปยังตำแหน่งของไฟล์ลำดับงาน .tfl
-p, --parameters ไฟล์ parameters override .jsonรวมไฟล์นี้หากคุณต้องการแทนที่ค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) ที่ใช้กับลำดับงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ของลำดับงาน โปรดดู สร้างและใช้พารามิเตอร์ในลำดับงาน

ตัวอย่างไวยากรณ์

บรรทัดคำสั่งด้านล่างแสดงสี่ตัวอย่างในการเรียกใช้ลำดับงานด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • เวอร์ชัน Tableau Prep Builder: 2022.1.1

  สำคัญ: ตัวอย่างด้านล่างมีการเปลี่ยนชื่อของ "Tableau Prep” เวอร์ชัน 2019.1.2 เป็น "Tableau Prep Builder" หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ให้ใช้ "Tableau Prep" แทน

 • ชื่อลำดับงาน: Flow1.tfl

 • ตำแหน่งลำดับงาน: C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows

 • ชื่อไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ: Flow 1.json

 • ตำแหน่งไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ: C:\Users\jsmith\Desktop\Flow credentials

 • ตำแหน่งไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บในการแชร์เครือข่าย: \tsi.lan\files\Flow credentials

ลำดับงานเชื่อมต่อและเผยแพร่ไปยังไฟล์ในเครื่อง

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

ลำดับงานเชื่อมต่อและเผยแพร่ไปยังไฟล์ในเครื่องและใช้รูปแบบสั้นสำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -inc -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -inc -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

ลำดับงานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\C:\Users\jsmith\Desktop\Flow credentials\Flow1.json" -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Users/jsmith/Desktop/Flow\ credentials/Flow1.json -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

ลำดับงานเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บในการแชร์เครือข่าย

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\\tsi.lan\files\Flow credentials\Flow1.json" -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Volumes/files/Flow\ credentials/Flow1.json -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ