รักษาข้อมูลลำดับงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ

หมายเหตุ: เนื้อหาในหัวข้อนี้เน้นที่การเรียกใช้ลำดับงานตามกำหนดเวลา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล พร้อมเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor. ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 ไม่จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล ในการสร้างและแก้ไขลำดับงานใน Tableau Server และ Tableau Cloud รวมถึงการเรียกใช้ลำดับงานของคุณด้วยตนเอง

คุณได้สร้างลำดับงานและล้างข้อมูลของคุณแล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องการแชร์ชุดข้อมูลของคุณกับผู้อื่นและต้องการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานของคุณได้ด้วยตนเองใน Tableau Prep Builder และบนเว็บ รวมถึงสามารถเผยแพร่การแยกข้อมูลไปยัง Tableau Server แต่ตอนนี้มีวิธีการที่ดีกว่า

เชิญพบกับ Tableau Prep Conductor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล และพร้อมใช้งานใน Tableau Server ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.1 เป็นต้นไป และใน Tableau Cloud หากคุณเพิ่มตัวเลือกนี้ใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ของคุณหรือการติดตั้งบน Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คุณสามารถใช้ Tableau Prep Conductor เพื่อเรียกใช้ลำดับงานของคุณตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาข้อมูลลำดับงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Tableau Prep Conductor โปรดดูที่เนื้อหาเกี่ยวกับ Tableau Prep Conductor ในความช่วยเหลือ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

และตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.3 คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานได้ถึง 20 รายการตามกำหนดเวลาทีละรายการโดยใช้ตัวเลือกงานที่ลิงก์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ลำดับงานด้วยงานที่ลิงก์ โปรดดูที่กำหนดเวลางานที่ลิงก์ในความช่วยเหลือ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: หากติดตั้ง Tableau Catalog แล้ว คุณยังสามารถดูคำเตือนคุณภาพของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอินพุตของลำดับงานของคุณและดูผลกระทบของอัปสตรีมและดาวน์สตรีมจากฟิลด์ในลำดับงานของคุณในแท็บ Lineage ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดูที่เกี่ยวกับ Tableau Catalog(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau Server

ด้วย Tableau Prep Conductor คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • กำหนดค่าเซิรืฟเวอรืหรือไซต์ของคุณเพื่อใช้ Tableau Prep Conductor

  • เปิดหรือปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor สำหรับแต่ละไซต์

  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของลำดับงาน ไม่ว่าจะเป็นลำดับงานที่เรียกใช้แบบออนดีมานด์หรือใช้การกำหนดเวลา

  • กำหนดค่าการตั้งค่าหมดเวลาของลำดับงาน

 • เผยแพร่ลำดับงานจาก Tableau Prep Builder ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 ไม่จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อเผยแพร่ลำดับงานไปยังเว็บ

  • อัปโหลดไฟล์ข้อมูลหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟล์ (Tableau Prep Builder เท่านั้น) หรือฐานข้อมูล หากเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล คุณสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหรือต้องแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล

   หมายเหตุ: หากเชื่อมต่อกับไฟล์ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงหรือเผยแพร่เอาต์พุตลำดับงานไปยังการแชร์ไฟล์ ไฟล์นั้นจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งที่เก็บที่ Tableau Server สามารถเข้าถึงได้ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับลำดับงานที่สร้างบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนที่ 4: การทำให้ตำแหน่งอินพุตและเอาต์พุตอยู่ในรายการที่อนุญาต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือ Tableau Server

  • เลือกจากลำดับชั้นของโปรเจ็กต์เมื่อเผยแพร่ลำดับงานของคุณ

  • ใส่แท็กและคำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถค้นหาลำดับงาน

 • จัดการลำดับงาน

  • กำหนดสิทธิ์

  • ย้ายลำดับงานไปยังโปรเจ็กต์อื่น

  • เปลี่ยนเจ้าของลำดับงาน

  • เพิ่มหรือแก้ไขแท็ก

  • ดูประวัติเวอร์ชันและเลือกจากรายการเพื่อเรียกคืนลำดับงานของเวอร์ชันก่อนหน้า

  • ทำเครื่องหมายลำดับงานเป็นรายการโปรดและเพิ่มไปยังรายการโปรด

  • แก้ไขการเชื่อมต่อขาเข้าและอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  • ดูแหล่งข้อมูลที่สร้างจากลำดับงานและลิงก์กลับไปยังลำดับงานที่เป็นตัวสร้าง

 • สร้างกำหนดการเพื่อเรียกใช้ลำดับงานของคุณหรือเรียกใช้กำหนดการแบบออนดีมานด์

  • เพิ่มงานที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเรียกใช้ลำดับงานและเลือกว่าจะอัปเดตเอาต์พุตลำดับงานใด

  • เพิ่มงานที่ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเรียกใช้หลายลำดับงานทีละรายการ
 • เรียกใช้ลำดับงานแบบออนดีมานด์โดยไม่มีกำหนดเวลา

 • ตรวจสอบลำดับงาน

  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล

  • ดูข้อผิดพลาด

  • ตรวจสอบและเริ่มต้นลำดับงานที่ถูกระงับไว้ใหม่

  • ดูประวัติการเรียกใช้

  • ใช้มุมมองผู้ดูแลระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ