รีเฟรชข้อมูลโฟลว์โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

ตั้งแต่ Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2020.2.1 และในเว็บไซต์ คุณสามารถกำหนดค่าอินพุตและเอาต์พุตของโฟลว์ให้รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยได้ เพื่อดึงข้อมูลและประมวลผลเฉพาะแถวใหม่เมื่อเรียกใช้โฟลว์ ซึ่งประหยัดเวลาและทรัพยากรของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากโฟลว์ของคุณมีข้อมูลธุรกรรมที่อัปเดตรายวัน คุณสามารถตั้งการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยเพื่อดึงข้อมูลและประมวลผลแค่ธุรกรรมใหม่ในทุกวันได้ จากนั้นเรียกใช้การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อรีเฟรชข้อมูลโฟลว์ทั้งหมด

หมายเหตุ: หากต้องการเรียกใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยกับอินพุตโฟลว์ที่ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce คุณต้องใช้ Tableau Prep Builder เวอร์ชั่น 2021.1.2 ขึ้นไป ขณะนี้ไม่รองรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยเมื่อเขียนเอาต์พุตโฟลว์ไปยัง Microsoft Excel หรือ CRM Analytics

หากต้องการเรียกใช้โฟลว์ที่ใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย Tableau Prep จำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ฟิลด์ที่ตรวจพบแถวใหม่ในตารางอินพุต
 • ฟิลด์ที่จะใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ประมวลผลล่าสุดในเอาต์พุตโฟลว์กับค่าในอินพุตเพื่อระบุว่าแถวใดเป็นแถวใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยด้วยการผนวก
 • วิธีที่ต้องการเขียนข้อมูลใหม่ในตาราง คุณสามารถทำได้ทั้งเพิ่มข้อมูลใหม่ในตารางที่มีอยู่ เขียนทับข้อมูลในตารางด้วยข้อมูลใหม่ หรือแทนที่ข้อมูลในตารางที่มีอยู่ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ Tableau Prep Builder ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.3.1 และในเว็บไซต์

ตัวเลือกการรีเฟรชโฟลว์

Tableau Prep ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรีเฟรชข้อมูลอย่างไร และเลือกได้ว่าจะอัปเดตตารางด้วยเอาต์พุตโฟลว์อย่างไร ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงตัวเลือกแต่ละแบบและข้อดีของแต่ละแบบ

ชุดตัวเลือกการรีเฟรชข้อมูลที่ประมวลผลการอัปเดตตารางประโยชน์
รีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ + สร้างตารางทั้งหมดสร้างหรือเขียนทับตารางที่มีอยู่ด้วยชุดข้อมูลทั้งหมด

รีเฟรชข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งที่เรียกใช้โฟลว์

รีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ + ต่อท้ายตารางทั้งหมดเพิ่มแถวใหม่ไปที่ตารางที่มีอยู่ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลที่มีอยู่ได้ทุกครั้งที่เรียกใช้โฟลว์ ต่อท้ายตาราง ไม่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทเอาต์พุต .csv
รีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ + แทนที่ข้อมูลทั้งหมดแทนที่แถวในตารางที่มีอยู่รักษาโครงสร้างสคีมาตารางที่มีอยู่ไว้ แต่แทนที่ข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งที่เรียกใช้งานโฟลว์
รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย + สร้างตารางแถวใหม่เท่านั้นสร้างหรือเขียนทับตารางที่มีอยู่ด้วยแถวใหม่เท่านั้นสร้างตารางใหม่โดยให้เฉพาะแถวใหม่เป็นชุดข้อมูลที่ครบถ้วน

หากไม่มีแหล่งข้อมูลเอาต์พุตหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อโฟลว์ทำงาน โฟลว์จะล้มเหลว จำเป็นต้องรีเฟรชแบบเต็มเพื่อสร้างเอาต์พุตก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้แบบเพิ่มได้

รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย + ต่อท้ายตารางแถวใหม่เท่านั้นเพิ่มแถวใหม่ไปที่ตารางที่มีอยู่

เพิ่มเฉพาะแถวใหม่ไปที่ตารางที่มีอยู่ ต่อท้ายตาราง ไม่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทเอาต์พุต .csv ดูการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยด้วยการผนวก.

รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย + แทนที่ข้อมูลแถวใหม่เท่านั้นแทนที่ทุกแถวในตารางที่มีอยู่ด้วยแถวใหม่เท่านั้นรักษาโครงสร้างสคีมาตารางที่มีอยู่ไว้ แต่แทนที่ข้อมูลทั้งหมดด้วยแถวใหม่เท่านั้น ทำให้เป็นชุดข้อมูลที่ครบถ้วน

กำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

หากต้องการกำหนดค่าโฟลว์เพื่อใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย คุณต้องระบุการตั้งค่าในขั้นตอนอินพุตและขั้นตอนเอาต์พุตที่คุณต้องการใช้ตัวเลือกนี้ ในขั้นตอนอินพุต ให้ระบุว่า Tableau Prep จะค้นหาแถวใหม่อย่างไร ในขั้นตอนเอาต์พุต ให้ระบุว่าจะเขียนแถวใหม่ไปที่ตารางอย่างไร เมื่อเรียกใช้โฟลว์แล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบหรือแบบเพิ่มหน่วย

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนอินพุตและเอาต์พุตสำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยแล้ว คุณสามารถเก็บการกำหนดค่าของคุณและนำมาใช้ซ้ำได้ คัดลอกและวางขั้นตอนเพื่อใช้ในที่อื่นๆ ในโฟลว์ปัจจุบันหรือใน Tableau Prep Builder ใช้บันทึกขั้นตอนเป็นโฟลว์เพื่อบันทึกขั้นตอนที่เลือกไปยังไฟล์ในเครื่องหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำขั้นตอนไปใช้ซ้ำในโฟลว์อื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอก การวาง หรือการนำขั้นตอนมาใช้ซ้ำ โปรดดู คัดลอกขั้นตอน การดำเนินการ และฟิลด์

 1. ในแผงโฟลว์ เลือกขั้นตอนอินพุตที่ต้องการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย
 2. ในแผงอินพุต บนแท็บการตั้งค่า ใต้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าส่วนตั้งค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย) ให้ตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • เลือกเปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าเปิดใช้งาน)

  • ฟิลด์อินพุต (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าระบุแถวใหม่โดยใช้ฟิลด์) เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรีเฟรชในข้อมูลอินพุต ฟิลด์นี้ต้องกำหนดประเภทข้อมูลเป็นตัวเลข (เต็มจำนวน) วันที่ หรือวันที่และเวลา ณ ขณะนี้ คุณสามารถเลือกได้ฟิลด์เดียวเท่านั้น

   หมายเหตุ: คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์นี้ได้ในภายหลัง ตราบใดที่ฟิลด์ที่คุณกำหนดใน ฟิลด์เอาต์พุต (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าชื่อฟิลด์ในเอาต์พุต ) สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบฟิลด์นี้กับเอาต์พุตล่าสุดได้เพื่อหาแถวใหม่

  • เอาต์พุต: เลือกเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและที่มีฟิลด์ที่จะใช้เปรียบเทียบกับแถว

  • ฟิลด์เอาต์พุต (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าชื่อฟิลด์ในเอาต์พุต): เลือกฟิลด์เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าที่ประมวลผลล่าสุดในเอาต์พุตโฟลว์กับค่าในอินพุตเพื่อหาแถวใหม่ ฟิลด์นี้ต้องมีประเภทข้อมูลเหมือนกับฟิลด์ที่คุณกำหนดในฟิลด์อินพุต (เวอร์ชันก่อนเรียกว่าระบุแถวใหม่โดยใช้ฟิลด์)

  การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยด้วยการผนวก

  การรีเฟรชส่วนเพิ่มจะค้นหาค่าสูงสุดที่มีอยู่ของฟิลด์ส่วนเพิ่มในเอาต์พุตก่อน จากนั้นจะกรองแถวจากอินพุตเพื่อเพิ่มเฉพาะแถวที่มีค่ามากกว่าในฟิลด์ส่วนเพิ่ม ตัวอย่าง:

  ตารางที่มีอยู่:

  Col1Col2
  ID 5แถวที่ 5

  ผนวกแถวใหม่เข้ากับตารางตาม col1:

  Col1Col2
  ID 1NewRow1
  ID 6NewRow6
  • NewRow1 จะไม่ถูกเพิ่ม
  • เพิ่ม NewRow6 แล้ว

กำหนดค่าตัวเลือกการเขียน

หากต้องการตั้งค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยให้เสร็จสิ้น ให้ตั้งเอาต์พุตตัวเลือกการเขียนเพื่อกำหนดวิธีเขียนแถวใหม่ในตาราง เอาต์พุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนอินพุตที่กำหนดค่าแล้วจะเลือกตัวเลือกการเขียนที่เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่รองรับได้

คุณสามารถเอาต์พุตแถวของคุณไปยังไฟล์ (Tableau Prep Builder เท่านั้น) ไปยังแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่ได้ ตามค่าเริ่มต้นนั้น การเอาต์พุตไปยังการแยกข้อมูล .hyper ในเครื่องหรือที่เผยแพร่นั้นจะตั้งค่าเป็นต่อท้ายตาราง การเอาต์พุตไปยังไฟล์ประเภท .csv จะตั้งค่าเป็น สร้างตาราง

 1. ในแผงโฟลว์ เลือกขั้นตอนเอาต์พุตที่ต้องการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

 2. ในแผงเอาต์พุต ในส่วนตัวเลือกการเขียน ให้ดูตัวเลือกการเขียนเริ่มต้นและเปลี่ยนตัวเลือกตามต้องการ

  • สร้างตาราง: ตัวเลือกนี้จะสร้างตารางใหม่หรือแทนที่ตารางที่มีอยู่ด้วยเอาต์พุตใหม่
  • ต่อท้ายตาราง: ตัวเลือกนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตารางที่มีอยู่ของคุณ หากตารางนั้นไม่มีอยู่ ตารางใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเรียกใช้โฟลว์เป็นครั้งแรก และการเรียกใช้ในภายหลังจะเพิ่มแถวใหม่ลงในตารางนี้ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับไฟล์ประเภท .csv หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตัวเลือกการรีเฟรชที่รองรับ โปรดดู ตัวเลือกการรีเฟรชโฟลว์
  • แทนที่ข้อมูล (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2020.3.1 ขึ้นไปและในเว็บไซต์): ใช้งานตัวเลือกนี้ได้เมื่อคุณต้องการเขียนเอาต์พุตกลับไปยังตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดยจะแทนที่ข้อมูลในตารางฐานข้อมูลด้วยข้อมูลโฟลว์ แต่จะรักษาโครงสร้างสคีมาตารางไว้

เรียกใช้โฟลว์

คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์ทีละรายการได้โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยใน Tableau Prep Builder ในเว็บไซต์ หรือจากบรรทัดคำสั่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้โฟลว์จากบรรทัดคำสั่ง โปรดดู เรียกใช้ลำดับงานโดยเปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

หากคุณมี การจัดการข้อมูล ที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยได้ โดยใช้กำหนดการใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

หมายเหตุ: ในเวอร์ชันก่อน ตัวเลือกการเขียนจะตั้งค่าไว้ใน Tableau Prep Builder และไม่สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเรียกใช้โฟลว์ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณสามารถแก้ไขโฟลว์ในเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยเริ่มจาก Tableau Server และ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Tableau Prep บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

Tableau Prep จะเรียกใช้การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการเรียกใช้ที่คุณเลือก หากไม่พบเอาต์พุตที่มีอยู่ การเรียกใช้โฟลว์ในภายหลังใช้กระบวนการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย และดึงข้อมูลและประมวลผลเฉพาะแถวใหม่เท่านั้น เว้นแต่ข้อมูลการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยหายไปหรือเอาต์พุตที่มีอยู่ถูกลบออก

 • หากต้องการเรียกใช้โฟลว์ใน Tableau Prep โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ให้เลือกการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจากตำแหน่งดังต่อไปนี้
  • จากเมนูด้านบน คลิกตัวเลือกดรอปดาวน์บนปุ่มเรียกใช้

  • จากแผงเอาต์พุต คลิกตัวเลือกดรอปดาวน์บนปุ่มเรียกใช้โฟลว์

  • จากแผงโฟลว์ คลิกดรอปดาวน์บนปุ่มเรียกใช้ที่อยู่ถัดจากขั้นตอนเอาต์พุต

  • หากมีหนึ่งอินพุตที่เปิดใช้งานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยที่สัมพันธ์กับหลายเอาต์พุต ต้องเรียกใช้เอาต์พุตเหล่านั้นร่วมกันและต้องใช้ประเภทการรีเฟรชแบบเดียวกัน เมื่อเรียกใช้การรีเฟรชใน Tableau Prep จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อบอกให้คุณทราบว่าต้องเรียกใช้เอาต์พุตนั้นร่วมกัน

 • ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ