เผยแพร่แหล่งข้อมูล Bridge ด้วยการเชื่อมต่อแบบสด

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่เจ้าของแหล่งข้อมูลเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสดไปยังข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว (รวมถึงคลาวด์ส่วนตัว) ซึ่งอาศัย Tableau Bridge งานที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้จะถือว่าได้มีการตั้งค่า Bridge แล้วและมีการบำรุงรักษาโดยผู้ดูแลไซต์ของคุณ

เผยแพร่แหล่งข้อมูล

ขั้นตอนด้านล่างอธิบายวิธีเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสด หากต้องการรองรับการเชื่อมต่อแบบสดกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว Bridge จะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าการค้าหาแบบสด เพื่อรักษาให้แหล่งข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ Bridge จะค้นหาฐานข้อมูลโดยตรงและส่งคืนผลลัพธ์ของการค้นหาเพื่อใช้ในแหล่งข้อมูล

  1. ใน Tableau Desktop ให้สร้างแหล่งข้อมูลของคุณ

  2. เลือก เซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ระบบจะแจ้งให้คุณทำ
  3. ในกล่องโต้ตอบการเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud ให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

    • ในส่วน "การตรวจสอบสิทธิ์" ให้คลิกแก้ไข และเลือกรหัสผ่านแบบฝัง หรือ เซิร์ฟเวอร์เรียกใช้งานในฐานะบัญชี ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเห็น
    • กล่องโต้ตอบสามารถกำหนดให้เผยแพร่การเชื่อมต่อแบบสดเป็นค่าเริ่มต้น หรือให้คุณมีตัวเลือกที่จะเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบสดหรือการแยกข้อมูลก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล หรือวิธีที่คุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูล หากมีตัวเลือกให้คุณเลือก ให้เลือก คงการเชื่อมต่อแบบสดไว้
  4. คลิกปุ่ม เผยแพร่ การทำเช่นนี้จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปยัง Tableau Cloud

  5. ในกล่องโต้ตอบการเผยแพร่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ