Licens för Datahantering

Datahantering inkluderar Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, virtuella anslutningar och datapolicyer. Kontakta din kontoansvarige (eller gå till sidan Prissättning(Länken öppnas i ett nytt fönster) för Tableau) för att köpa Datahantering.

Tableau Prep Conductor

Efter att du köpt och licensierat Datahantering aktiveras Prep Conductor automatiskt på din Tableau Cloud-plats. Mer information finns i Aktivera Tableau Prep Conductor på din Tableau Cloud-webbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Minst ett resursblock krävs för att använda Tableau Prep Conductor i Tableau Cloud. Mer information om resursblock finns i Resursblock.
  • När Datahantering är aktiverat och aktivt kan du schemalägga flöden i Tableau Server eller Tableau Cloud och övervaka flöden.
  • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om Datahantering-licensen går ut, avaktiveras möjligheten att schemalägga flöden.
  • Om din Tableau Server eller Tableau Cloud-licens fortfarande är aktiv och giltig kan du ladda ner flödena med Tableau Server REST API. Mer information finns i Flödesmetoder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Catalog

När du har köpt och licensierat Datahantering för Tableau Cloud aktiveras Catalog automatiskt.

  • När Datahantering är aktivt kan du använda Tableau Catalog för att upptäcka data, ordna dataresurser, utföra effektutvärderingar och spåra ursprunget för data som används i Tableau-innehåll.
  • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen går ut, förblir informationen på servern. Den Tableau Catalog-specifika informationen är då endast tillgänglig med hjälp av API för Tableau-metadata - den visas inte längre i produkten. Mer information finns i API för metadata(Länken öppnas i ett nytt fönster).
  • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen löper ut, avaktiveras skriv-API:erna för all ny Tableau Catalog-information (till exempel tabellbeskrivningar, datakvalitetsvarningar och kolumnbeskrivningar). Du kan fortfarande läsa information med hjälp av metadata-API, men behörigheter för tabeller och databaser kan inte uttryckligen hanteras i produkten.

Virtuella anslutningar och datapolicyer

När du har köpt och licensierat Datahantering för Tableau, aktiveras virtuella anslutningar och datapolicyer automatiskt.

  • När Datahantering är aktiverat och aktivt kan du använda virtuella anslutningar för att skapa delbara resurser som skapar en central åtkomstpunkt till data. Du kan också skapa datapolicyer som gör att du kan filtrera data för användare med hjälp av centraliserad radnivåsäkerhet.
  • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen går ut, förblir informationen på servern men är inte tillgänglig.
  • När Datahantering återaktiveras återställs informationen på servern och blir tillgänglig.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!