การค้นหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

ตามหลัก ทุกคนในองค์กรสามารถเรียกใช้ Tableau Desktop หรือ Tableau Server เวอร์ชันเดียวกันได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้เสมอ ในองค์กรขนาดใหญ่ บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ อาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tableau เวอร์ชันที่แตกต่างกัน

บทความนี้จะอธิบายการพิจารณาความเข้ากันได้ และวิธีการที่ Tableau Desktop, Tableau Prep Builder และ Tableau Server สามารถทำงานร่วมกันได้

หมายเหตุ: บทความนี้จะพูดถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Tableau ที่ยังคงมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคเท่านั้น Tableau ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผลิตภัณฑ์แต่ละเวอร์ชันเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันที่เปิดตัว ดูรายชื่อเวอร์ชันและกำหนดเวลาการสนับสนุนของเวอร์ชันต่างๆ ได้ที่หน้าบริการสนับสนุน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)บนเว็บไซต์ Tableau

ความเข้ากันได้ระหว่าง Tableau Desktop กับ Tableau Server

ปัญหาความเข้ากันได้มักเกิดขึ้นระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Tableau เวอร์ชันการอัปเกรดการเผยแพร่เท่านั้น แทนที่จะเป็นการเผยแพร่การบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Tableau Desktop 2022.1 และผู้อื่นใช้ Tableau Desktop 2021.4 หรือหากคุณต้องการเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และยังคงใช้เวอร์ชัน 2021.1 อยู่ คุณอาจประสบปัญหาความเข้ากันได้

สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของ Tableau ไม่ได้เปิดตัวพร้อมกันเสมอไป ตัวอย่างเช่น มี Tableau Desktop รุ่นอัปเกรดใหม่พร้อมใช้งาน แต่ Tableau Server เวอร์ชันที่เข้ากันได้อาจไม่พร้อมใช้งานเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชันใหม่ โปรดตรวจสอบว่าเวอร์ชันนั้นเข้ากันได้กับ Tableau Server

เวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นด้วย Tableau Desktop เวอร์ชันใดก็ตามสามารถเชื่อมต่อกับ Tableau Server เวอร์ชันใดก็ได้ที่รองรับ แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ขันที่คุณใช้และการดำเนินการที่คุณทำ

การเผยแพร่จาก Tableau Desktop ไปยัง Tableau Server

คุณสามารถเผยแพร่ได้เฉพาะเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Server ได้แม้ว่าเวอร์ชันของ Tableau Server จะเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับ Tableau Desktop หรือใหม่กว่าก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลจาก Tableau Desktop 2021.2 ไปยัง Tableau Server 2021.2, Tableau Server 2021.3 หรือ Tableau Server 2021.4 ได้

คุณสามารถดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นบน Tableau Desktop เวอร์ชัน 2022.1 เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กดังกล่าวไปยัง Tableau Server เวอร์ชัน 2021.3 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊ก โปรดดู ดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กของคุณในบทความนี้

การดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Server

เวิร์กบุ๊กที่ดาวน์โหลดจาก Tableau Server จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับเวอร์ชันของ Tableau ที่เวิร์กบุ๊กดังกล่าวได้รับการแก้ไขล่าสุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Amanda ใช้ Tableau Desktop 2021.2 และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Server 2021.3 หาก Zachary ใช้ Tableau Desktop 2021.2 ด้วยเช่นกัน เขาจะสามารถเชื่อมต่อกับ Tableau Server ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก และเปิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ เช่น

 • หากมีผู้อื่นแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กบนเซิรฟ์เวอร์ เวิร์กบุ๊กดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันเดียวกับ Tableau Server

 • หากมีผู้ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Desktop เวอร์ชันที่ใหม่กว่า และทำการแก้ไข บันทึก และเผยแพร่ เวิร์กบุ๊กนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันเดียวกับ Tableau Desktop ดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Elizabeth เผยแพร่เวิร์กบุ๊กจาก Tableau Desktop 2021.2 ไปยัง Tableau Server 2021.3 Ted ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Desktop 2021.3 เขาแก้ไขและเผยแพร่เวิร์กบุ๊กกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง ตอนนี้ เวิร์กบุ๊กนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ Zachary และ Elizabeth ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ Tableau Desktop 2021.2 สามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กแต่ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากเวิร์กบุ๊กนี้ได้รับการอัปเดตเป็น Tableau เวอร์ชัน 2021.3 แล้ว

การเชื่อมต่อกับการแยกข้อมูลที่เผยแพร่

การแยกข้อมูลที่ใช้ไฟล์รูปแบบ .tde จะได้รับการอัปเกรดเป็นรูปแบบ .hyper โดยอัตโนมัติเมื่อมีการรีเฟรชไฟล์ (แบบเต็มรูปแบบหรือแบบเพิ่มหน่วย) หรือผนวกเข้ากัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแยกข้อมูล .hyper โปรดดู การอัปเกรดการแยกข้อมูลเป็นรูปแบบ .hyper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สำหรับ Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้า เวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่พร้อมการแยกข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Tableau Desktop จะยังคงเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่เมื่อได้รับการรีเฟรชหรือผนวกเข้ากันบน Tableau Server

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตาม Tableau Server

เวิร์กบุ๊กใน Tableau Desktop สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของ Tableau Server ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ฟีเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ใน Tableau Desktop เวอร์ชันก่อนหน้า ฟิลด์เหล่านั้นจะไม่พร้อมใช้งาน

เวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Tableau Desktop สามารถใช้แหล่งข้อมูลจาก Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้าได้เสมอ ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊ก Tableau Desktop 2022.1 สามารถใช้แหล่งข้อมูลจาก Tableau Server 2021.1 ได้

ความเข้ากันได้ระหว่าง Tableau Desktop เวอร์ชันต่างๆ

ผู้ใช้ Tableau Desktop สามารถแชร์เวิร์กบุ๊กได้ ตัวอย่างเช่น แชร์ด้วยการส่งทางอีเมลหรือคัดลอกไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายบริษัท แต่หากผู้ใช้ทั้งสองใช้ Tableau Desktop เวอร์ชันต่างกัน การแชร์อาจไม่สามารถทำได้เสมอไป มีกฎง่ายๆ ดังนี้

 • Tableau Desktop เวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นด้วยเวอร์ชันที่เก่ากว่าได้

 • Tableau Desktop เวอร์ชันที่เก่ากว่าไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นด้วยเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Amanda สร้างเวิร์กบุ๊ก Tableau ด้วย Tableau Desktop เวอร์ชัน 2021.3 และส่งเวิร์กบุ๊กไปยัง Zachary ที่มี Tableau Desktop เวอร์ชัน 2022.1 Zachary จะสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นได้ แต่จะเห็นข้อความเตือนนี้

The workbook will be upgraded when it is saved. The upgraded file can't be read by earlier versions of the application.

หาก Zachary แก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กและส่งกลับไปยัง Amanda เขาจะต้องดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กดังกล่าวก่อนเพื่อให้เธอสามารถเปิดได้ หากไม่ทำเช่นนั้น การโหลดจะล้มเหลวเมื่อ Amanda พยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Tableau Desktop เวอร์ชัน 2021.4 เนื่องจากตอนนี้เวิร์กบุ๊กเป็นเวอร์ชัน 2022.2 แล้ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กระหว่าง Tableau Desktop เวอร์ชันต่างๆ โปรดดู ดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กของคุณในบทความนี้

การทำงานร่วมกับการแยกข้อมูลของ Tableau

Tableau Desktop เวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถเปิดการแยกข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยเวอร์ชันที่เก่ากว่าได้ แต่ Tableau Desktop เวอร์ชันที่เก่ากว่าไม่สามารถเปิดการแยกข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณสร้างการแยกข้อมูล .tde ในเวอร์ชันที่เก่ากว่าและเปิดเวิร์กบุ๊กใน Tableau Desktop 10.5 ขึ้นไปและรีเฟรช (แบบเต็มรูปแบบหรือแบบเพิ่มหน่วย) หรือผนวกเข้ากับการแยกข้อมูล การแยกข้อมูลนั้นจะได้รับการแปลงเป็นรูปแบบ .hyper และเวิร์กบุ๊กจะเข้ากันไม่ได้กับ Tableau เวอร์ชันที่เก่ากว่า

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.3 จะไม่รองรับไฟล์การแยกข้อมูลใน Tableau (.tde) อีกต่อไป และควรแปลงเป็นรูปแบบ .hyper

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแยกข้อมูล .hyper โปรดดู การอัปเกรดการแยกข้อมูลเป็นรูปแบบ .hyper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กของคุณ

หากคุณต้องการเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้าหรือแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นที่ใช้ Tableau Desktop เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กที่ดาวน์เกรดได้ในเวอร์ชันที่เลือกและใหม่กว่า

Tableau รองรับเฉพาะการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์เวอร์ชันที่มีอายุไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันที่เปิดตัว เวอร์ชันที่มีอายุเกิน 24 เดือนจะสิ้นอายุลงและไม่มีให้ดาวน์โหลดอีกต่อไป

ส่งออกเวิร์กบุ๊กไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถส่งออกเวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau เวอร์ชันอื่นได้โดยใช้ไฟล์ > ส่งออกเป็นเวอร์ชันใน Tableau Desktop หรือเลือก ดาวน์โหลด > Tableau Workbook ในแถบเครื่องมือของเวิร์กบุ๊กใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่งออกมุมมองและเวิร์กบุ๊ก

ดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กสำหรับ Tableau Server

หากคุณใช้ Tableau Desktop เวอร์ชันที่ใหม่กว่าและ Tableau Server เวอร์ชันที่เก่ากว่า คุณสามารถดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กเป็น Tableau Server เวอร์ชันที่เก่ากว่าระหว่างการเผยแพร่ได้

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก คุณจะเห็นข้อความเตือนที่แจ้งว่าเวิร์กบุ๊กจะได้รับการดาวน์เกรด

หากคุณดำเนินการเผยแพร่เวิร์กบุ๊กต่อไป ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ ที่ไม่มีอยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะถูกนำออกเพื่อความเข้ากันได้ ฟีเจอร์ที่ได้ถูกนำออกไปเมื่อดาวน์เกรดเวิร์กบุ๊กอาจจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มกลับมา

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับแหล่งข้อมูล

ความเข้ากันได้ของ Tableau Prep Builder

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ Tableau Prep Builder ได้ที่ความเข้ากันได้ของเวอร์ชันกับ Tableau Prep ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Prep Builder

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor เปิดตัวในฐานะส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1

 • หากต้องการกำหนดเวลาให้โฟลว์ทำงานบน Tableau Server คุณต้องใช้ Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 หรือใหม่กว่า และต้องเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor
 • หากต้องการกำหนดเวลาให้โฟลว์ทำงานบน Tableau Cloud คุณต้องใช้ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2019.3 หรือใหม่กว่า และต้องเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor

ความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของ Tableau Prep Builder และ Tableau Server

การเผยแพร่จาก Tableau Prep Builder เวอร์ชันใหม่กว่าไปยัง Tableau Server เวอร์ชันเก่ากว่าอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2021.3.1 อาจเข้ากันไม่ได้กับ Tableau Server เวอร์ชัน 2021.2 แต่อาจเข้ากันได้กับ Tableau Server เวอร์ชัน 2021.4 และ Tableau Server เวอร์ชันหลักที่ใหม่กว่า เช่น เวอร์ชัน 2022.2

ใน Tableau Server นั้น Tableau Prep Conductor จะตรวจจับฟีเจอร์ที่มีอยู่ในโฟลว์เมื่อได้รับการเผยแพร่ หากตรวจพบฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ โฟลว์จะยังคงสามารถได้รับการเผยแพร่ไปยัง Tableau Server ได้อยู่ แต่จะไม่สามารถเรียกใช้ กำหนดเวลา หรือเพิ่มโฟลว์ดังกล่าวไปยังงานได้ ระบบจะอัปเกรด Tableau Cloud โดยอัตโนมัติเป็นประจำ ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงเข้ากันได้กับ Tableau Prep Builder ทุกเวอร์ชัน

หากคุณมี Tableau Server เวอร์ชันที่เก่ากว่า คุณยังคงสามารถเรียกใช้งานที่เข้ากันไม่ได้ด้วยตนเองได้ใน Tableau Prep Builder หรือโดยใช้บรรทัดคำสั่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนี้ โปรดดูรีเฟรชไฟล์เอาต์พุตโฟลว์จากบรรทัดคำสั่ง

ความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของ Tableau Prep Builder

คุณอาจประสบปัญหาความเข้ากันได้เมื่อพยายามเปิดโฟลว์ระหว่าง Tableau Prep Builder เวอร์ชันใหม่และเวอร์ชันเก่า หรือแม้กระทั่งเมื่อเปิดโฟลว์ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชันเดียวกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ตัวอย่าง:

 • โฟลว์จะประกอบด้วยตัวเชื่อมต่ออินพุตหรือฟีเจอร์ที่ไม่รองรับในเวอร์ชันที่เปิดโฟลว์ไว้
 • เครื่องที่คุณใช้เปิดโฟลว์ไม่ได้ติดตั้งตัวเชื่อมต่ออินพุตที่จำเป็น หรือมีเวอร์ชันไดรเวอร์สำหรับตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันไม่ได้ Tableau Prep Builder ต้องติดตั้งไดรเวอร์ 64 บิตเพื่อทำงานกับตัวเชื่อมต่ออินพุตโฟลว์ หากปัญหาเกิดจากความเข้ากันได้ เมื่อคุณพยายามเปิดโฟลว์ โฟลว์อาจเปิดขึ้นแต่มีข้อผิดพลาด หรือโฟลว์อาจไม่เปิดเลยและคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ความเข้ากันได้ของ Tableau Cloud

โดยทั่วไป เซิร์ฟเวอร์ Tableau Cloud จะได้รับการอัปเกรดเมื่อมีการออก Tableau เวอร์ชันหลักใหม่ เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud เวอร์ชันของ Tableau Cloud จะเหมือนเดิมหรือใหม่กว่า Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ด้วยเหตุนี้ ปัญหาความเข้ากันได้จึงลดลง อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาความเข้ากันได้กับการติดตั้ง Tableau Bridge และสคริปต์หรือกระบวนการที่มีอยู่ซึ่งใช้ยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งของ Tableau เช่น tabcmd และยูทิลิตี้การแยกข้อมูลใน Tableau

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของการอัปเกรดหลักได้ที่ อัปเกรด Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder

ควรอัปเกรด Tableau Desktop เพื่อทำงานร่วมกับ Tableau Cloud เมื่อใด

หลังจากอัปเกรด Tableau Cloud เป็นเวอร์ชันหลักใหม่แล้ว คุณยังคงสามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Desktop เวอร์ชันก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นจะต้องอัปเกรด Tableau Desktop เป็นเวอร์ชันหลักล่าสุดเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดาวน์โหลดและเปิดเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ที่ได้รับการแก้ไขและบันทึกในสภาพแวดล้อมการแก้ไขของไซต์ Tableau Cloud

 • สร้างสำเนาภายในเครื่องของแหล่งข้อมูล

หากคุณพยายามใช้เวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวใน Tableau Desktop เวอร์ชันที่เก่ากว่าเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ Tableau Cloud คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้

This file was created by a newer version of Tableau. Please upgrade Tableau Desktop to the version (or greater) that the file was saved in.

ควรอัปเกรด Tableau Bridge เพื่อทำงานร่วมกับ Tableau Cloud เมื่อใด

Tableau Bridge เป็นไคลเอ็นต์พร็อกซีที่ทำงานบนเครื่องในเครือข่ายและใช้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวกับ Tableau Cloud Tableau แนะนำให้อัปเกรด Bridge เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ใดๆ เนื่องจากฟีเจอร์ใหม่และการแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างจำเป็นต้องอัปเดตทั้ง Tableau Cloud และ Bridge

หากการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) เปิดใช้งานด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ Tableau ไคลเอ็นต์ Bridge ต้องใช้งาน Tableau Bridge เวอร์ชัน 2021.1 และใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau กับ MFA โปรดดูเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยและ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เมื่อใดที่ต้องอัปเกรด tabcmd เพื่อดูแลจัดการไซต์

หากคุณใช้ tabcmd เพื่อดูแลจัดการไซต์ Tableau Cloud ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับงานการอัปโหลดเวิร์กบุ๊ก การจัดการผู้ใช้ และอื่นๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ คุณจำเป็นจะต้องใช้ tabcmd เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเรียกใช้งานเหล่านี้ การใช้ tabcmd เวอร์ชันที่ล้าสมัยจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไม่ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและ tabcmd เวอร์ชันที่รองรับในปัจจุบัน โปรดดู ติดตั้ง tabcmd(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Cloud

ใช้ยูทิลิตี้การแยกข้อมูลใน Tableau เพื่อรีเฟรชแหล่งข้อมูล

ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งการแยกข้อมูลใน Tableau ได้รับการติดตั้งมากับ Tableau Desktop โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือนี้เพื่อส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau Cloud ให้พิจารณาข้อกำหนดต่อไปนี้

 • คุณจำเป็นจะต้องใช้ ID ไซต์แทนชื่อไซต์

  ID ไซต์คือส่วนหนึ่งของ URL Tableau Cloud ตัวอย่างเช่น URL ด้านล่างนี้มี ID ไซต์คือ WidgetWorks

  https://online.tableau.com/t/WidgetWorks/view/projects

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก -t โปรดดู ปรับงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลให้เป็นแบบอัตโนมัติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Cloud

 • หลังจากคุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud แล้ว คุณจะต้องรีเฟรชข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยใช้ยูทิลิตี้การแยกข้อมูลที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop เวอร์ชันที่ตรงกับเวอร์ชันของ Tableau Cloud

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ