งานหลังการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้ง Tableau Server คุณสามารถดำเนินการกำหนดค่าอื่นๆ ได้ เช่น การตรวจสอบรายการเสริมการรักษาความปลอดภัย การกำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่าแคชข้อมูลสำหรับมุมมอง และการกำหนดค่าการรายงานการแครชของเซิร์ฟเวอร์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ