ที่เก็บของ Tableau Server

ที่เก็บของ Tableau Server คือฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ กลุ่มและการกำหนดกลุ่ม สิทธิ์ โปรเจ็กต์ แหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก รวมถึงข้อมูลเมตาการแยกข้อมูลและข้อมูลการรีเฟรชของ Tableau Server

ที่เก็บยังมีอีกชื่อคือที่เก็บหรือฐานข้อมูล PostgreSQL

กระบวนการที่เก็บ
สถานะสถานะของที่เก็บจะปรากฏในหน้าสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยที่เก็บจะอยู่ใน C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\pgsql หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ

เมื่อกำหนดค่า Tableau Server คุณจะมีตัวเลือกในการระบุโหนดเป็นที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ เมื่อกำหนดค่า Tableau Server สำหรับการเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดของที่เก็บแล้ว โหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการจะเป็นโหนดที่ใช้สำหรับที่เก็บที่ใช้งานอยู่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ และหากคุณไม่ระบุโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ Tableau Server จะเลือกโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่เมื่อเริ่มต้น

หากต้องการกำหนดค่าที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ ให้ใช้คำสั่ง tsm configuration set เพื่อกำหนดค่าตัวเลือก pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

หมายเหตุ: host_name ต้องคำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กและต้องตรงกันกับชื่อโหนดที่แสดงในเอาต์พุตของ tsm status -v

กำหนดค่าโหนดที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการหากคุณต้องการให้ Tableau Server เลือกโหนดเฉพาะเมื่อเริ่มต้น คุณอาจต้องดำเนินการเช่นนี้หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่ต้องการใช้สำหรับที่เก็บที่ใช้งานอยู่ (เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ดิสก์หรือหน่วยความจำมากขึ้น) หรือหากคุณใช้มุมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเอง มุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเองจะมีข้อมูลการเชื่อมต่อแบบฝังที่อ้างอิงถึงที่เก็บที่คุณสร้างมุมมอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับที่เก็บ Tableau Server โปรดดูที่รวบรวมข้อมูลด้วยที่เก็บของ Tableau Server

คำสั่งการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสำหรับที่เก็บ

หากเกิดการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดขึ้นและที่เก็บแบบรอคำสั่งจะกลายเป็นที่เก็บที่กำลังใช้งาน ที่เก็บดังกล่าวจะยังคงทำงานจนกว่า Tableau Server จะรีสตาร์ทหรือคุณใช้คำสั่ง tsm topology failover-repository เพื่อสลับกลับไป ระบุที่เก็บที่คุณต้องการให้เป็นที่เก็บที่กำลังทำงาน หรือระบุว่าที่เก็บที่กำลังทำงานที่ต้องการ (หากตั้งค่าการกำหนดค่าไว้) ควรทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm topology failover-repository

 

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ