รวบรวมข้อมูลด้วยที่เก็บของ Tableau Server

ที่เก็บของ Tableau Server เป็นฐานข้อมูล PostgreSQL ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมด การรีเฟรชการแยกข้อมูล และอื่นๆ คุณสามารถเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บและใช้ข้อมูลในนั้นเพื่อช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจประสิทธิภาพของ Tableau Server

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บของ Tableau Server คุณสามารถสร้างมุมมองโดยใช้ข้อมูลจากที่เก็บ มุมมองที่คุณสร้างด้วยข้อมูลนี้ บางครั้งก็เรียกว่ามุมมองผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง นอกจากจะใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถใช้มุมมองผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเองเพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ กิจกรรมในเวิร์กบุ๊ก และอื่นๆ ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับมุมมองเหล่านี้ได้ โปรดดู สร้างมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเอง และเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูล Tableau Server หรือหากคุณสนใจเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ตารางฐานข้อมูลที่เลือกไว้ล่วงหน้าในเวิร์กบุ๊กประสิทธิภาพตัวอย่าง

เปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บของ Tableau Server

คุณสามารถใช้ Tableau Desktop เพื่อเชื่อมต่อและค้นหาที่เก็บของ Tableau Server โดยใช้ผู้ใช้ในตัวสองบัญชี ผู้ใช้ที่ชื่อ tableau มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองฐานข้อมูลหลายมุมมองที่คุณสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการวิเคราะห์กิจกรรม Tableau Server ของคุณเอง ผู้ใช้ที่ชื่อ readonly มีสิทธิ์เข้าถึงตารางฐานข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างมุมมองสำหรับการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น และนี่คือผู้ใช้ที่เราแนะนำให้คุณใช้

ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับที่เก็บได้ คุณจะต้องเปิดใช้สิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้ readonly เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล ใช้คำสั่ง tsm data-access repository-access enable เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บ เมื่อคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บ คุณจะสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ readonly ด้วย คุณจะใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเข้าถึงที่เก็บ คุณยังต้องเปิดพอร์ต 8060 บนโหนดของที่เก็บ เพื่อทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

 1. ยืนยันว่าเปิดพอร์ต 8060 เอาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งที่เก็บเอาไว้ นี่คือข้อกำหนดหากคุณจะเชื่อมต่อจากระยะไกล

 2. เปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บและสร้างรหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่ม:

  tsm data-access repository-access enable --repository-username readonly --repository-password <PASSWORD>

  หากรหัสผ่านของคุณมีอักขระพิเศษ คุณจะต้องครอบรหัสผ่านด้วยเครื่องหมายคำพูดคู่

  คำสั่งนี้จะรีสตาร์ท Tableau Server

  หมายเหตุ: หากคุณตัดสินใจในภายหลังว่าต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงระยะไกลไปยังที่เก็บของ Tableau Server ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access repository-access disable คำสั่งจะปิดใช้งานการเข้าถึงภายนอกไปที่ที่เก็บ สิ่งนี้จะไม่ปิดการใช้งานการเข้าถึงจาก localhost หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm data-access repository-access disable (ปิดใช้งานการเข้าถึงที่เก็บการเข้าถึงข้อมูล TSM)

   

แก้ไขการเชื่อมต่อกับที่เก็บของ Tableau Server

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเซตตารางที่กำหนดเองจากที่เก็บของ Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ โปรดดู เกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูล Tableau Server

 1. ใน Tableau Desktop เลือกข้อมูล> เชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นเลือก PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์ฐานข้อมูล PostgreSQ คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้จาก www.tableau.com/th-th/support/drivers(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ PostgreSQL ให้ป้อนชื่อหรือ URL สำหรับ Tableau Server ในกล่องเซิร์ฟเวอร์ หากคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบกระจาย ให้ป้อนชื่อหรือที่อยู่ IP ของโหนดที่โฮสต์ที่เก็บ

  เชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับ pgsql.port ซึ่งก็คือ 8060 เป็นค่าเริ่มต้น

 3. ระบุ workgroup เป็นฐานข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ

 4. เชื่อมต่อโดยใช้ผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณระบุ

 5. คลิกตัวเลือกต้องใช้ SSL หากคุณกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อที่เก็บ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า Postgres SSL ให้อนุญาตการเชื่อมต่อโดยตรงจากไคลเอ็นต์
 6. คลิกเชื่อมต่อ

 7. เลือกอย่างน้อยหนึ่งตารางที่จะเชื่อมต่อ

  ผู้ใช้ tableau มีสิทธิ์เข้าถึงตารางทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วยขีดล่าง หรือด้วย hist_ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ _background_tasks และ _datasources ตาราง hist_ จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ในมุมมอง การดำเนินการโดยผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ในปัจจุบัน ผู้ใช้ readonly มีสิทธิ์เข้าถึงตารางเพิ่มเติมที่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้

 8. คลิก ไปที่เวิร์กชีต

เวอร์ชันของ PostgreSQL

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวอร์ชันของ PostgreSQL ที่ Tableau Server ใช้:

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยตรงหรือผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล
 2. เปิดใช้งานตัวจัดการงาน
 3. คลิกแท็บรายละเอียด
 4. คลิกขวาที่หนึ่งในกระบวนการ postgres.exe แล้วเลือกคุณสมบัติ เพื่อดูเวอร์ชันของ PostgreSQL ที่ติดตั้ง

คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลของเวิร์กบุ๊กและใช้การค้นหาต่อไปนี้เพื่อดูเวอร์ชัน: select version()

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ