ติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายเป็นที่จัดเก็บไฟล์ Tableau Server ของคุณสำหรับการติดตั้งใหม่ หากคุณกำลังพยายามทำเช่นนี้ในการติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่ซึ่งมีที่จัดเก็บไฟล์ทำงานอยู่ในเครื่อง โปรดดู กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • คุณต้องใช้ Tableau Server 2020.1 หรือใหม่กว่า
 • คุณต้องมีการแชร์เครือข่ายซึ่งคุณสามารถใช้เป็นตัวเลือกที่เก็บข้อมูลได้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล โปรดดู ข้อควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพสำหรับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

  ใช้การแชร์ SMB สำหรับการติดตั้ง Windows

  การประมาณขนาดพื้นที่จัดเก็บ: คุณต้องคำนึงถึงปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่และการรีเฟรชการแยกข้อมูล นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงถึงขนาดการสำรองข้อมูลของที่เก็บด้วย เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกเพื่อทำการสำรองข้อมูลที่เก็บแยกต่างหากโดยเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อตัวเลือกที่ 2: สำรองข้อมูลของที่เก็บแยกต่างหาก

  • การแยกข้อมูล:
   • พิจารณาจำนวนของการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และขนาดของการแยกข้อมูลแต่ละขนาด ทดสอบความต้องการของคุณโดยการเผยแพร่การแยกข้อมูลหลายรายการไปยัง Tableau Server จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ คุณสามารถใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบจำนวนการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการแยกข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการจะเพิ่มขนาดมากขึ้นเพียงใด
   • พิจารณาพื้นที่ที่ไดเรกทอรี temp จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ไดเรกทอรี temp ซึ่งเป็นที่จัดเก็บการแยกข้อมูลในระหว่างการรีเฟรช อาจต้องใช้พื้นที่มากถึงสามเท่าของขนาดไฟล์การแยกข้อมูลขั้นสุดท้าย

  • สำรองข้อมูลที่เก็บ:
   • หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

   • หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump
 • คุณต้องเปิดใช้งานใบอนุญาต Advanced Management ที่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management ได้ที่ เกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server

ติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

คุณสามารถติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์โดยใช้การแชร์เครือข่ายเพื่อเก็บข้อมูล Tableau Server โซลูชันนี้แทนที่ความจำเป็นในการรันกระบวนการที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันนี้รวมถึงประโยชน์ของโซลูชัน โปรดดู ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Tableau Server ของคุณด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกระหว่างการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าการแชร์เครือข่าย

บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ของคุณ

 1. สร้างและแชร์ไดเรกทอรีเพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก Tableau Server
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแชร์เครือข่ายสามารถเข้าถึงได้เป็นไดเรกทอรีในตำแหน่งเดียวกันบนโหนด Tableau Server ทั้งหมด
 3. สร้างไดเรกทอรี tableau ในการแชร์เครือข่ายของคุณและให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปยังบริการเครือข่ายและบัญชีผู้ใช้โดเมนที่คุณวางแผนจะใช้สำหรับผู้ใช้ Run As

  เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อไดเรกทอรีว่า 'tableau'

  \\hostname\<network share>\tableau\

  หมายเหตุ:
  - คุณสามารถนำบัญชีบริการเครือข่ายไปใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ภายในโดเมน Active Directory เดียวกัน แต่เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าบัญชีโดเมนสำหรับ การเรียกใช้งาน ในฐานะบัญชีบริการเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเรียกใช้งานในฐานะบัญชีบริการ
  - บริการที่มีการเรียกใช้งานเป็นบัญชีบริการเครือข่ายจะเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายด้วยการใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ <domain_name>\<computer_name>$
  หากคุณกำลังใช้ Active Directory เพื่อจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการจัดการสิทธิ์ไปยังการแชร์เครือข่ายของคุณ:
  - สร้างกลุ่มความปลอดภัย Active Directory
  - เพิ่มบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับคลัสเตอร์ Tableau ร่วมกับ การเรียกใช้ในฐานะผู้ใช้ ไปยังกลุ่มนี้
  - ให้สิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มความปลอดภัยในการแชร์เครือข่าย ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการเพิ่มหรือนำคอมพิวเตอร์ออกจากคลัสเตอร์ คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มความปลอดภัยได้เลย

 4. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายอย่างถูกต้อง: จาก Tableau Server ให้รันคำสั่งเพื่อเขียนไปยังการแชร์เครือข่ายและยืนยันว่าคุณสามารถเขียนได้

   

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดและติดตั้ง TSM

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Tableau Server
 2. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ใช้พร้อมการเข้าถึงแบบผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Tableau Server
 3. รันโปรแกรมติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้ตัวเลือก /SILENT และ /ACCEPTEULA

  tableau-setup-tsm-<branch>.<build>-x64.exe/SILENT/ACCEPTEULA

  หมายเหตุ: มีตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ มากมายที่คุณสามารถระบุได้ระหว่างการติดตั้ง CLI ตัวอย่างเช่น เพื่อเปลี่ยนพาธการติดตั้งและการบันทึก หรือเพื่อระบุพอร์ตตัวควบคุม TSM สำหรับรายการสวิตช์ทั้งหมดที่คุณสามารถระบุได้ระหว่างการติดตั้ง CLI โปรดดู ติดตั้งสวิตช์และพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server

ระบุคีย์ Tableau Server และคีย์ Advanced Management ในขั้นตอนเปิดใช้งาน คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้สองครั้ง ครั้งแรกกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server และครั้งต่อไปกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management:

tsm licenses activate -k <product key>

ขั้นตอนที่ 4 เปิดใช้งานที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

สามารถทำการกำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่เก็บภายนอกได้ผ่านการใช้ TSM CLI เท่านั้น

 1. เปิดใช้งานฟีเจอร์พื้นที่เก็บข้อมูลเครือข่ายด้วยการใช้คำสั่ง tsm ดังต่อไปนี้:

  tsm topology external-services storage enable --network-share \\hostname\<network share>\tableau\

  โปรแกรมการตั้งค่าจะสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีต่อไปนี้โดยอัตโนมัติในการแชร์:

  ข้อมูลสำรองจาก PostgreSQL:

  tableau_data\tabsvc\pg_backups

  หมายเหตุ: ไดเรกทอรีนี้จะสร้างขึ้นในครั้งแรกที่คุณสร้างการสำรองข้อมูล

  การแก้ไขการแยกข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก:

  tableau_data tabsvc\dataengine\extracts

  tableau_data\tabsvc\dataengine\revisions

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดค่าการตั้งค่าโหนดตั้งต้น

ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ กำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

คุณจะต้องสร้างบัญชีดูแลระบบเริ่มต้นสำหรับ Tableau Server

 • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่องในระหว่างการตั้งค่า ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
 • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP หรือ Active Directory ในระหว่างการตั้งค่า คุณก็จะต้องระบุบัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีด้วย

วิธีการสร้างผู้ใช้ตั้งต้น ให้รันคำสั่ง tabcmd ดังต่อไปนี้

tabcmd initialuser --server localhost:80 --username '<new-admin-username>'

หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งแล้ว เชลล์จะแจ้งให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 7: งานหลังการติดตั้ง

หลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau Server แล้ว ให้ดำเนินการปรับใช้ต่อไปด้วยการทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าที่อธิบายไว้ในหัวข้อ งานหลังการติดตั้ง

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server และที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกได้ นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์และการเข้าถึงเพื่อกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายเพื่อใช้กับ Tableau Server

ถัดไป

การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ