กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

Tableau Server ของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าด้วยที่จัดเก็บไฟล์ที่ทำงานอยู่ในเครื่องหรือที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก หัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดค่า Tableau Server ที่มีอยู่ของคุณใหม่

กำหนดค่า Tableau Server ใหม่ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • Tableau Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2020.1 หรือใหม่กว่า
 • คุณต้องมีการแชร์เครือข่ายเพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก

  ใช้การแชร์ SMB สำหรับการติดตั้ง Windows

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลและเครือข่าย โปรดดู ข้อควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพสำหรับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

  การประมาณขนาดพื้นที่จัดเก็บ: คุณต้องคำนึงถึงปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่และการรีเฟรชการแยกข้อมูล นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงถึงขนาดการสำรองข้อมูลของที่เก็บด้วย เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกเพื่อทำการสำรองข้อมูลที่เก็บแยกต่างหากโดยเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อตัวเลือกที่ 2: สำรองข้อมูลของที่เก็บแยกต่างหาก

  • การแยกข้อมูล:
   • พิจารณาจำนวนของการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และขนาดของการแยกข้อมูลแต่ละขนาด ทดสอบความต้องการของคุณโดยการเผยแพร่การแยกข้อมูลหลายรายการไปยัง Tableau Server จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ คุณสามารถใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบจำนวนการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการแยกข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการจะเพิ่มขนาดมากขึ้นเพียงใด
   • พิจารณาพื้นที่ที่ไดเรกทอรี temp จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ไดเรกทอรี temp ซึ่งเป็นที่จัดเก็บการแยกข้อมูลในระหว่างการรีเฟรช อาจต้องใช้พื้นที่มากถึงสามเท่าของขนาดไฟล์การแยกข้อมูลขั้นสุดท้าย

  • สำรองข้อมูลที่เก็บ:
   • หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

   • หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump
 • Tableau Server ควรมีใบอนุญาต Advanced Management ที่ถูกต้องและเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: อัปเกรด Tableau Server

อัปเกรด Tableau Server ของคุณเป็นเวอร์ชัน 2020.1 หรือใหม่กว่า อัปเกรดจาก 2018.2 และใหม่กว่า (Windows) หาก Tableau Server ของคุณเป็นเวอร์ชัน 2020.1 หรือใหม่กว่าอยู่แล้ว คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานใบอนุญาต Advanced Management

 1. ดูสิทธิ์อนุญาตเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาต Advanced Management ที่เปิดใช้งานบน Tableau Server ของคุณ

 2. หากคุณไม่มี Advanced Management บน Tableau Server ให้ใช้คำสั่ง tsm ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาต ระบุคีย์ Advanced Management เป็นคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

  tsm licenses activate -k <product key>

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์เพื่อใช้ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก

หลังจากอัปเกรดและตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานเสร็จแล้ว ให้กำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก การดำเนินการนี้จะย้ายข้อมูลที่มีอยู่จากที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องของคุณไปยังที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่คุณเลือก

 1. กำหนดค่าการแชร์เครือข่าย บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์:
  • สร้างและแชร์ไดเรกทอรีเพื่อโฮสต์ไฟล์
  • ในโหนดทั้งหมดของ Tableau Server ให้แมปการแชร์เครือข่ายหรือใช้พาธ UNC
 2. สร้างไดเรกทอรี Tableau directory ในการแชร์เครือข่ายและให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มแก่บัญชี บริการเครือข่าย เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อไดเรกทอรีว่า Tableau

  หมายเหตุ:
  - คุณสามารถนำบัญชีบริการเครือข่ายไปใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ภายในโดเมน Active Directory เดียวกัน แต่เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าบัญชีโดเมนสำหรับ การเรียกใช้งาน ในฐานะบัญชีบริการเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเรียกใช้งานในฐานะบัญชีบริการ
  - บริการที่มีการเรียกใช้งานเป็นบัญชีบริการเครือข่ายจะเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายด้วยการใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ <domain_name>\<computer_name>$
  หากคุณกำลังใช้ Active Directory เพื่อจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการจัดการสิทธิ์ไปยังการแชร์เครือข่ายของคุณ:
  - สร้างกลุ่มความปลอดภัย Active Directory
  - เพิ่มบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับคลัสเตอร์ Tableau ร่วมกับ การเรียกใช้ในฐานะผู้ใช้ ไปยังกลุ่มนี้
  - ให้สิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มความปลอดภัยในการแชร์เครือข่าย ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการเพิ่มหรือนำคอมพิวเตอร์ออกจากคลัสเตอร์ คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มความปลอดภัยได้เลย

 3. เปิดใช้งานฟีเจอร์การแชร์เครือข่ายโดยใช้คำสั่ง tsm ต่อไปนี้

  tsm topology external-services storage enable --network-share \\hostname\<network share>\tableau\
  

  โปรแกรมติดตั้งจะสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ และจะย้ายข้อมูลจากที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องไปยังที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก ที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องจะถูกเลิกใช้โดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการนี้

  การแก้ไขการแยกข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก:

  tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

  tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

  ข้อมูลสำรองจาก PostgreSQL:

  tableau_data/tabsvc/pg_backups

  หมายเหตุ: ไดเรกทอรีนี้จะสร้างขึ้นในครั้งแรกที่คุณสร้างการสำรองข้อมูล

กำหนดค่า Tableau Server ใหม่เพื่อใช้ที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่อง

 1. หยุดการทำงาน Tableau Server ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้

  tsm stop

 2. รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์จากที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกไปยัง Tableau Server

  tsm topology external-services storage disable –fsn <node1, node2>

 3. เริ่มการทำงาน Tableau Server ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้

  tsm start

สำหรับคลัสเตอร์ Tableau Server ให้ระบุโหนดที่ควรติดตั้งที่จัดเก็บไฟล์ ข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังโหนดแรกที่ระบุในคำสั่ง จากนั้นจึงคัดลอกไปยังโหนดอื่น

หมายเหตุ: เมื่อย้ายที่จัดเก็บไฟล์จากภายนอกไปยังภายใน ตรวจสอบรับรองว่ากระบวนการเครื่องมือสำหรับข้อมูลไม่ได้ติดตั้งด้วยตัวเองในโหนดแยกต่างหาก และติดตั้งพร้อมกับหนึ่งในบริการหลักซึ่งรวมถึงที่จัดเก็บไฟล์ เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal), VizQL Server, เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล และแบ็กกราวเดอร์

โดยทั่วไป เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือสำหรับข้อมูล Tableau Server การติดตั้งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และติดตั้งบนโหนดที่มีบริการหลักอย่างน้อยหนึ่งบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก คุณจะสามารถติดตั้งเครื่องมือสำหรับข้อมูลด้วยตนเองบนโหนดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องระบุตำแหน่งร่วมกับกระบวนการหลัก

หากขณะนี้คุณมีกระบวนการเครื่องมือสำหรับข้อมูลติดตั้งอยู่บนโหนดที่แยกจากกัน คุณสามารถเลือกติดตั้งที่จัดเก็บไฟล์บนโหนดนั้นหรือลบเครื่องมือสำหรับข้อมูลออกจากโหนดนั้นได้ ก่อนที่จะรันคำสั่งปิดใช้งาน หากคุณติดตั้งที่จัดเก็บไฟล์บนโหนดที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือสำหรับข้อมูลไว้ เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเท่านั้นเมื่อคุณรันคำสั่งปิดใช้งาน จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด

กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกอื่น

 1. กำหนดค่าการแชร์เครือข่ายใหม่ บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์:

  1. สร้างและแชร์ไดเรกทอรีเพื่อโฮสต์ไฟล์
  2. ในโหนดทั้งหมดของ Tableau Server ให้แมปการแชร์เครือข่ายหรือใช้พาธ UNC

 2. สร้างไดเรกทอรี Tableau directory ในการแชร์เครือข่ายและให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มแก่บัญชี บริการเครือข่าย เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อไดเรกทอรีว่า Tableau

 3. หยุดการทำงาน Tableau Server ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้

  tsm stop

 4. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้การแชร์เครือข่ายใหม่:

  tsm topology external-services storage switch-share --network-share \\<newshare>\tableau
          
 5. เริ่มการทำงาน Tableau Server ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้

  tsm start

 

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถย้ายตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ได้ นอกจากนี้ คุณจะต้องเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่ใช้สำหรับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ