กำหนดเวลาของโฟลว์

หมายเหตุ: สามารถกำหนดเวลาเรียกใช้โฟลว์บน Tableau Cloud หรือ Tableau Server โดยใช้ Tableau Prep Conductor Prep Conductor ได้รับอนุญาตผ่าน การจัดการข้อมูล ตามการปรับใช้งานแต่ละครั้ง หลังจากที่ซื้อและให้สิทธิ์อนุญาต “การจัดการข้อมูล” คุณต้องเปิดใช้งาน Prep Conductor
ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาต การจัดการข้อมูล อีกต่อไปเพื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยังเว็บ ในฐานะ Creator คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์โดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ

หมายเหตุ: ในรุ่น 2024.1 มีการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดการโฟลว์ใน Tableau Cloud แท็บกำหนดการในแผงเมนูด้านซ้ายถูกลบออกแล้ว และตอนนี้คุณสามารถสร้างกำหนดการแบบกำหนดเองได้โดยตรงจากแท็บงานตามกำหนดการของโฟลว์

คุณสามารถสร้างงานโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเรียกใช้โฟลว์ในเวลาที่กำหนดหรือเป็นประจำได้ งานที่กำหนดเวลาไว้จะอิงตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้สร้างกำหนดเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกำหนดเวลาบน Tableau Server โปรดดู ขั้นตอนที่ 3: สร้างกำหนดเวลาสำหรับงานในโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.3 เป็นต้นไป คุณจะสามารถลิงก์โฟลว์ที่ทำงานด้วยกันเมื่อกำหนดเวลาให้กับงาน เพื่อให้โฟลว์ทำงานต่อกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดเวลางานที่ลิงก์ ในหัวข้อนี้

และตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1 เป็นต้นไป คุณยังสามารถเรียกใช้งานที่ลิงก์เข้าด้วยกันผ่าน REST API ด้วยการใช้เมธอดโฟลว์ใหม่ Query Linked Tasks (ค้นหางานที่ลิงก์), Query Single Linked Tasks (ค้นหางานที่ลิงก์งานเดียว) และ Run Linked Task Now (เรียกใช้งานที่ลิงก์ตอนนี้) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเมธอดของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนวิธีใช้ Tableau REST API

เรียกใช้โฟลว์ที่รวมพารามิเตอร์

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.4 เป็นต้นไป คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ผู้ใช้ในโฟลว์ของคุณเพื่อให้โฟลว์มีความไดนามิกมากขึ้นได้ เมื่อโฟลว์ทำงาน คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ ขณะตั้งค่าโฟลว์ในกำหนดเวลา คุณจะต้องระบุค่าพารามิเตอร์ในขั้นตอนดังกล่าว

คุณจะต้องระบุค่าพารามิเตอร์สำหรับพารามิเตอร์ใดก็ตามที่จำเป็น คุณสามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับได้ด้วยเช่นกัน หรือยอมรับค่าปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) ของพารามิเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้โฟลว์พร้อมพารามิเตอร์ โปรดดู เรียกใช้โฟลว์ในกำหนดเวลา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Prep

ตั้งแต่ Tableau Prep Builder และ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2023.2 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ระบบของวันที่หรือเวลากับชื่อเอาต์พุตโฟลว์สำหรับไฟล์และประเภทเอาต์พุตแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ เวลาเริ่มต้นจะเพิ่มไปยังชื่อเอาต์พุตโฟลว์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และไซต์ของ พารามิเตอร์โฟลว์ บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเรียกใช้โฟลว์ที่รวมพารามิเตอร์ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและโต้ตอบกับโฟลว์บนเว็บในส่วนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

กำหนดเวลางานในโฟลว์

 1. ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • (เวอร์ชัน 2022.1 และใหม่กว่า) จากหน้าสำรวจในมุมมอง รายการ ในเมนู การดำเนินการ ให้เลือกกำหนดเวลาโฟลว์ > งานเดียว หากคุณเลือกโฟลว์ในรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการที่ด้านบนสุดได้ด้วย

  • จากหน้าภาพรวมของโฟลว์ ที่แท็บงานที่กำหนดเวลาไว้ คลิกที่งานใหม่ หรือคลิกดรอปดาวน์แล้วเลือกงานเดียว

   หากไม่ได้กำหนดขั้นตอนเอาต์พุตให้กับงาน คุณยังสามารถสร้างงานใหม่จากหน้า ภาพรวม ได้อีกด้วย ในหน้าดังกล่าว ในฟิลด์กำหนดการให้คลิกสร้างงานใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบงานใหม่ที่แท็บงานเดียว (งานใหม่ ในรุ่นก่อนหน้านี้) ให้เลือกกำหนดเวลาจากรายการดรอปดาวน์

 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • รวมขั้นตอนเอาต์พุตทั้งหมดสำหรับโฟลว์นี้โดยอัตโนมัติ(ค่าเริ่มต้น) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวมขั้นตอนเอาต์พุตปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดสำหรับโฟลว์นี้ในงานที่กำหนดเวลาไว้ เนื่องจากมีการเพิ่มขั้นตอนเอาต์พุตไปยังโฟลว์เมื่อเวลาผ่านไป ระบบจะนำไปรวมไว้โดยอัตโนมัติในกำหนดเวลาเมื่อทำงาน

  • เลือกขั้นตอนเอาต์พุตที่จะรวมอยู่ในงานนี้: เลือกตัวเลือกนี้และเลือกขั้นตอนเอาต์พุตด้วยตนเองที่จะรวมอยู่ในงานที่กำหนดเวลาไว้งานนี้ 

   หากต้องการรวมขั้นตอนเอาต์พุตทั้งหมดของงานในโฟลว์ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ขั้นตอนเอาต์พุต บริเวณนี้จะแก้ไขไม่ได้หากเลือกปุ่มตัวเลือกรวมขั้นตอนเอาต์พุตทั้งหมดสำหรับโฟลว์นี้โดยอัตโนมัติ เลือกปุ่มตัวเลือกอื่นเพื่อเปิดใช้งานหมวดนี้

 4. (เวอร์ชัน 2020.2.1 และใหม่กว่า) เลือกประเภทการรีเฟรช หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดู รีเฟรชข้อมูลโฟลว์ด้วยการใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.2.1 และใหม่กว่า หากกำหนดค่าอินพุตหนึ่งให้ใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยและมีการเชื่อมโยงกับเอาต์พุตหลายรายการ เอาต์พุตเหล่านั้นจะต้องทำงานด้วยกันและจะต้องใช้ประเภทการรีเฟรชที่เหมือนกัน มิฉะนั้นโฟลว์จะล้มเหลว

  • การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น): รีเฟรชข้อมูลทั้งหมดและสร้างหรือผนวกข้อมูลลงในตารางของคุณตามการตั้งค่าเอาต์พุตโฟลว์

  • การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย: รีเฟรชเฉพาะแถวใหม่และสร้างหรือผนวกข้อมูลลงในตารางของคุณตามการตั้งค่าเอาต์พุตโฟลว์ ตัวเลือกการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าโฟลว์เพื่อใช้ประเภทการรีเฟรชนี้เท่านั้น

   หมายเหตุ: Tableau Prep Conductor จะเรียกใช้การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการเรียกใช้ที่คุณเลือก หากไม่พบเอาต์พุตที่มีอยู่ การเรียกใช้โฟลว์ในภายหลังจะใช้กระบวนการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย และดึงข้อมูลและประมวลผลเฉพาะแถวใหม่ของคุณเท่านั้น เว้นแต่ข้อมูลการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะหายไปหรือเอาต์พุตที่มีอยู่ถูกลบออก

 5. (ไม่บังคับ) หากคุณเป็นเจ้าของโฟลว์ ให้เลือกส่งอีเมลเมื่อเสร็จสิ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อโฟลว์เสร็จสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเรียกใช้โฟลว์ โปรดดู แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ
 6. (เวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่า) หากโฟลว์ของคุณมีพารามิเตอร์ ให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นหรือเป็นทางเลือก คุณต้องป้อนค่าที่จำเป็นสำหรับโฟลว์ที่จะเรียกใช้

 7. คลิกสร้างงานเพื่อสร้างงานที่กำหนดเวลาไว้

กำหนดเวลางานที่ลิงก์

รองรับใน Tableau Server และ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2021.3.0 และใหม่กว่า

หมายเหตุ: ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2022.1 ฟังก์ชันงานที่ลิงก์จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และไซต์สามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ในหน้า การตั้งค่า และในกำหนดเวลาของโฟลว์ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการ ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ ก่อนอื่นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อใช้และจัดการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าลำดับงานสำหรับ Tableau Server และ ขั้นตอนที่ 3: สร้างกำหนดการสำหรับงานในลำดับงาน

ใช้ตัวเลือกทาสก์ที่เชื่อมโยงเพื่อกำหนดเวลาโฟลว์ได้สูงสุดถึง 20 รายการ เพื่อรันตามลำดับทีละทาสก์ ตั้งค่ารายการโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกโฟลว์ของคุณ จากนั้นเลือกโฟลว์ดาวน์สตรีมเพื่อทำงานตามลำดับที่คุณเลือก

โฟลว์จะทำงานตามลำดับที่ระบุในรายการ ใช้เมนูเพื่อขยับโฟลว์ไปรอบๆ ในรายการของคุณ หรือเพิ่มโฟลว์อัปสตรีมหรือดาวน์สตรีมรายการใหม่ไปยังรายการได้ทุกเมื่อ

เลือกเอาต์พุตที่คุณต้องการรวมในการเรียกใช้โฟลว์ แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อแจ้งให้ Tableau ทราบว่าต้องทำเช่นไรกับโฟลว์ที่เหลือในกำหนดเวลาหากการเรียกใช้โฟลว์ก่อนหน้านี้ล้มเหลว

 1. ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • (เวอร์ชัน 2022.1 และใหม่กว่า) จากหน้าสำรวจในมุมมอง รายการ ในเมนู การดำเนินการ ให้เลือกกำหนดเวลาโฟลว์ > งานที่ลิงก์ หากคุณเลือกหลายโฟลว์ในรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการที่ด้านบนสุดได้ด้วย

  • จากหน้าภาพรวมของโฟลว์ ที่แท็บงานที่กำหนดเวลาไว้ คลิกที่งานใหม่ แล้วเลือกแท็บงานที่ลิงก์ หรือคลิกดรอปดาวน์แล้วเลือกงานเดียว

   หากไม่ได้กำหนดขั้นตอนเอาต์พุตให้กับงาน คุณยังสามารถสร้างงานใหม่จากหน้า ภาพรวม ได้อีกด้วย ในหน้าดังกล่าว ในฟิลด์กำหนดการให้คลิกสร้างงานใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบงานใหม่ที่แท็บงานที่ลิงก์ ให้เลือกกำหนดเวลาจากรายการดรอปดาวน์ ระบบจะแสดงเฉพาะกำหนดเวลาที่เปิดใช้งานสำหรับงานที่ลิงก์เท่านั้น

 3. คลิกดรอปดาวน์เลือกขั้นตอนเอาต์พุตเพื่อเลือกเอาต์พุตโฟลว์ที่จะเรียกใช้ ระบบจะรวมเอาต์พุตโฟลว์ทั้งหมดไว้โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเลือกเอาต์พุตที่เฉพาะเจาะจง ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายรวมขั้นตอนเอาต์พุตปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดสำหรับโฟลว์นี้

  ระบบจะตั้งค่าให้เรียกใช้โฟลว์ที่มีการเริ่มงานเป็นโฟลว์แรก แต่คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเปลี่ยนลำดับการเรียกใช้หลังจากที่คุณเพิ่มโฟลว์อื่นๆ ไปยังรายการของคุณแล้ว

 4. เลือกประเภทการรีเฟรชจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: หากกำหนดค่าอินพุตหนึ่งให้ใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยและมีการเชื่อมโยงกับเอาต์พุตหลายรายการ เอาต์พุตเหล่านั้นจะต้องทำงานด้วยกันและจะต้องใช้ประเภทการรีเฟรชที่เหมือนกัน มิฉะนั้นโฟลว์จะล้มเหลว

  • การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น): รีเฟรชข้อมูลทั้งหมดและสร้างหรือผนวกข้อมูลลงในตารางของคุณตามการตั้งค่าเอาต์พุตโฟลว์

  • การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย: รีเฟรชเฉพาะแถวใหม่และสร้างหรือผนวกข้อมูลลงในตารางของคุณตามการตั้งค่าเอาต์พุตโฟลว์ ตัวเลือกการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าโฟลว์เพื่อใช้ประเภทการรีเฟรชนี้เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รีเฟรชข้อมูลโฟลว์ด้วยการใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

   หมายเหตุ: Tableau Prep Conductor จะเรียกใช้การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการเรียกใช้ที่คุณเลือก หากไม่พบเอาต์พุตที่มีอยู่ การเรียกใช้โฟลว์ในภายหลังจะใช้กระบวนการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย และดึงข้อมูลและประมวลผลเฉพาะแถวใหม่ของคุณเท่านั้น เว้นแต่ข้อมูลการกำหนดค่าการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะหายไปหรือเอาต์พุตที่มีอยู่ถูกลบออก

 5. (ไม่บังคับ) หากคุณเป็นเจ้าของโฟลว์ ให้เลือกส่งอีเมลเมื่อเสร็จสิ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อโฟลว์เสร็จสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเรียกใช้โฟลว์ โปรดดู แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ

 6. ตั้งค่าตัวเลือกโฟลว์ที่ล้มเหลวของคุณ:

  • เพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล: เลือกกล่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าข้อความคำเตือนในโฟลว์ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวตระหนักถึงปัญหานั้นๆ ข้อความจะยังคงอยู่จนกระทั่งโฟลว์ทำงานได้สำเร็จ หากโฟลว์มีคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ตัวเลือกนี้จะปรากฏว่าเลือกไว้และปิดใช้งานไม่ได้

   หมายเหตุ: ในเวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่า ให้คลิกไอคอน การตรวจสอบการเรียกใช้โฟลว์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

  • หยุดงานที่เหลือ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนำงานดาวน์สตรีมในรายการไปต่อคิวสำหรับการเรียกใช้

  • อีเมลถึงฉัน: ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของโฟลว์และผู้สร้างทาส์กที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อโฟลว์ล้มเหลว ถูกระงับ หรือถูกยกเลิก
 7. (เวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่า) หากโฟลว์ของคุณมีพารามิเตอร์ ให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นหรือเป็นทางเลือก คุณต้องป้อนค่าที่จำเป็นสำหรับโฟลว์ที่จะเรียกใช้

 8. คลิกที่ดรอปดาวน์เพื่อเพิ่มงานที่สองไปยังโฟลว์ถัดไปของคุณ ระบบจะแสดงโฟลว์ที่ใช้เอาต์พุตของโฟลว์ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ หรือคลิกที่ดูโฟลว์ทั้งหมดเพื่อดูโฟลว์ทั้งหมดที่มี

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มหรือคลิกเพิ่มงานถัดไปเพื่อเพิ่มงานในการเรียกใช้โฟลว์ไปยังรายการของคุณ

  หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการเรียกใช้โฟลว์ คุณจะต้องติดต่อเจ้าของโฟลว์เพื่อให้สิทธิ์ก่อนที่จะเพิ่มโฟลว์ไปยังรายการของคุณ

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกการเรียกใช้โฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ในเวอร์ชัน 2021.4 และใหม่กว่า ให้คลิกที่ไอคอน แก้ไข ถัดจากโฟลว์ใหม่ของคุณเพื่อขยายแผงตัวเลือก

 10. (ไม่บังคับ) คลิกดรอปดาวน์ถัดจากงานที่มีตัวเลขกำกับงานใดก็ตาม เพื่อเปิดเมนูในการเปลี่ยนลำดับของงานในโฟลว์ หรือแทรกงานใหม่ระหว่างงานที่มีอยู่

 11. คลิกสร้างงานเพื่อสร้างงานที่ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

 • ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถดำเนินการนี้ได้บนทุกไซต์ในเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถดำเนินการนี้ได้บนไซต์ที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึง หากมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่และกำหนดเวลางาน
 • สำหรับงานที่ลิงก์ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถดำเนินการนี้ได้บนทุกไซต์ที่มีการเปิดใช้งานการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเวลางานที่ลิงก์ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถดำเนินการนี้ได้บนไซต์ที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึง หากมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เกำหนดเวลางานที่ลิงก์
 • เจ้าของโฟลว์และหัวหน้าโปรเจกต์สามารถสร้างงานในโฟลว์สำหรับโฟลว์หรือโปรเจกต์ที่ตนเป็นเจ้าของได้ตามลำดับ

ผู้ดูแลไซต์ เจ้าของโฟลว์และหัวหน้าโปรเจกต์สามารถสร้างงานในโฟลว์สำหรับโฟลว์และโปรเจกต์ที่ตนเป็นเจ้าของได้ตามลำดับ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ ความเป็นเจ้าของเนื้อหาและสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ