ป้ายกำกับข้อมูล

ป้ายกำกับข้อมูลคือเมตาดาต้าที่คุณสามารถแนบกับแอสเซทข้อมูลได้ ป้ายกำกับข้อมูลช่วยจำแนกข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ใช้ ตัวอย่าง:

 • แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หนึ่งรายการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นที่มีชื่อคล้ายกัน ป้ายกำกับข้อมูลการรับรองสามารถช่วยคุณแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าแหล่งข้อมูลใดได้รับการแนะนำ
 • คอลัมน์ในฐานข้อมูลมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ป้ายกำกับข้อมูลคำเตือนสามารถช่วยบอกผู้เขียนเวิร์กบุ๊กและ Viewer ได้ว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
 • ตารางรายได้ของพนักงานมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ควรเปิดเผย ป้ายกำกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องระมัดระวังเมื่อใช้ข้อมูลจากตาราง
 • สามารถจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บางกลุ่มได้ตามแผนกที่เผยแพร่ หมวดหมู่ป้ายกำกับที่กำหนดเองพร้อมป้ายกำกับที่กำหนดเองสามารถช่วยระบุแผนกที่รับผิดชอบแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้

หมายเหตุ: ป้ายกำกับข้อมูลเป็นการใช้งานที่ทันสมัยและได้รับความนิยมมากกว่าเกี่ยวกับวิธีการจัดประเภทเมตาดาต้า การรับรองและคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาต การจัดการข้อมูล ที่มีมานานก่อนที่จะมีคำว่า “ป้ายกำกับข้อมูล” ปัจจุบันถือเป็นหมวดหมู่ในแนวคิดป้ายกำกับข้อมูลที่กว้างขึ้น พร้อมด้วย “ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน” ที่เผยแพร่ใน Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023.3

ใบอนุญาต การจัดการข้อมูล จำเป็นสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการรับรองแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

แอสเซทที่คุณสามารถติดป้ายกำกับได้

คุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับลงในเนื้อหาของ Tableau และแอสเซทภายนอกต่อไปนี้ได้

 • ฐานข้อมูล
 • ตาราง
 • คอลัมน์ (ยกเว้นสำหรับการรับรอง) (ป้ายกำกับคอลัมน์ที่เปิดตัวใน Tableau Cloud ตุลาคม 2022 / Server 2022.3)
 • แหล่งข้อมูล
 • โฟลว์
 • การเชื่อมต่อแบบเสมือน
 • ตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน

ชื่อป้ายกำกับและหมวดหมู่

แต่ละป้ายกำกับมีชื่อและหมวดหมู่ ชื่อและหมวดหมู่ที่มีอยู่ใน Tableau คือ:

ชื่อหมวดหมู่
รับรองแล้วการรับรอง
เลิกใช้งานแล้วคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
ข้อมูลเก่าคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
กำลังบำรุงรักษาคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
คำเตือนคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
การรีเฟรชการแยกข้อมูลไม่สำเร็จคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
การเรียกใช้โฟลว์ไม่สำเร็จคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน1ความละเอียดอ่อน

1ใน Tableau Cloud มีนาคม 2023 / Server 2023.1 และก่อนหน้านั้น ป้ายกำกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะใช้หมวดหมู่คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

ตั้งแต่ Tableau Cloud ตุลาคม 2023 และ Tableau Server 2023.3 เป็นต้นไป เมื่อใช้เครื่องมือจัดการป้ายกำกับในหน้า “ป้ายกำกับข้อมูล” หรือ REST API ผู้ดูแลสามารถปรับแต่งป้ายกำกับในตัวหรือสร้างชื่อและหมวดหมู่ป้ายกำกับใหม่ทั้งหมดได้ (การใช้ REST API ช่วยให้ผู้ดูแล Tableau Cloud สามารถแก้ไขป้ายกำกับในตัวและเพิ่มป้ายกำกับอื่นในบางหมวดหมู่ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการป้ายกำกับข้อมูล

หมวดหมู่ป้ายกำกับ

หมวดหมู่ป้ายกำกับจะส่งผลต่อตำแหน่งและลักษณะที่ปรากฏของป้ายกำกับ ไม่ว่าจะปรากฏบนแอสเซทดาวน์สตรีมและจากส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงสิ่งอื่นๆ

การรับรอง

ในสภาพแวดล้อมแบบบริการตนเองที่มีผู้เผยแพร่หลายรายและแอสเซทจำนวนมาก การค้นหาเนื้อหาที่แนะนำอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อใช้การรับรอง คุณสามารถทำเครื่องหมายแอสเซทว่าเชื่อถือได้ และแอสเซทจะแสดงป้ายในที่ต่างๆ ทั่ว Tableau หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรดดูใช้การรับรองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้

คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

การระบุข้อมูลที่เป็นปัญหามีความสำคัญต่อการสร้างความความไว้วางใจกับผู้ใช้ คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลให้คุณทำเครื่องหมายแอสเซทข้อมูลที่มีปัญหาที่ทราบได้ เมื่อคุณแนบคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลกับแอสเซท คำเตือนจะแสดงบนแอสเซทและแอสเซทดาวน์สตรีมที่ใช้คำเตือนนั้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงปัญหาของข้อมูลต้นทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณทำเครื่องหมายตารางฐานข้อมูลว่าเลิกใช้งานแล้ว ผู้ใช้ที่ดูเวิร์กบุ๊กตามตารางนั้นอาจเห็นคำเตือน

นอกจากนี้ คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติเมื่อการรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือการเรียกใช้โฟลว์ล้มเหลว และลบออกอีกครั้งเมื่อสำเร็จ นอกจากนี้ เมื่อใช้หน้าป้ายกำกับข้อมูลหรือ REST API ผู้ดูแลจะสามารถสร้างป้ายกำกับคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลใหม่ที่กำหนดเอง ซึ่งจะเพิ่มความแตกต่างเล็กน้อยและความเฉพาะเจาะจงให้กับคำเตือนที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรดดูตั้งค่าคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

ข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการจัดการที่แตกต่างกัน เมื่อใช้ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน คุณสามารถส่งต่อข้อมูลความละเอียดอ่อนของข้อมูลไปยังผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ เมื่อคุณทำเครื่องหมายแอสเซทว่าละเอียดอ่อน ผู้ใช้ที่เรียกดู Tableau Cloud จะเห็นป้ายบนแอสเซทนั้นและแอสเซทดาวน์สตรีมใดๆ ที่ใช้ข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณทำเครื่องหมายคอลัมน์ตารางว่าละเอียดอ่อน ผู้ใช้ที่เขียนเวิร์กบุ๊กใหม่ตามตารางนั้นอาจเห็นคำเตือน นอกจากนี้ เมื่อใช้หน้าป้ายกำกับข้อมูลหรือ REST API ผู้ดูแลจะสามารถสร้างป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่กำหนดเอง ซึ่งจะเพิ่มความแตกต่างเล็กน้อยและความเฉพาะเจาะจงให้กับช่วงของการจัดประเภทที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อใช้ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

หมายเหตุ: ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนนำมาใช้ใน Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023.3 Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้าจะส่งต่อความละเอียดอ่อนของข้อมูลผ่านคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” แทนการใช้หมวดหมู่ความละเอียดอ่อนเฉพาะ

หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรดดูป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

หมวดหมู่ป้ายกำกับที่กำหนดเอง

บางครั้งคุณจำเป็นต้องจัดประเภทข้อมูลในลักษณะที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับรอง คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล หรือป้ายกำกับความละเอียดอ่อน คุณสามารถใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่แอสเซทในลักษณะใดก็ได้ที่องค์กรของคุณเห็นว่าเหมาะสมโดยการใช้หมวดหมู่ที่กำหนดเองที่ผู้ดูแลกำหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลในองค์กรของคุณอาจสร้างหมวดหมู่ชื่อ “แผนก” โดยมีป้ายกำกับสำหรับแผนกการขาย การตลาด และแผนกอื่นๆ ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้กับแอสเซทในไซต์ของคุณ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรดดูป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: ความสามารถสำหรับผู้ดูแลในการสร้างชื่อป้ายกำกับและหมวดหมู่ผ่านเครื่องมือจัดการป้ายกำกับนั้นเปิดตัวพร้อมกับ Tableau Cloud ตุลาคม 2023 และ Tableau Server 2023.3 ผู้ดูแล Tableau Cloud สามารถใช้ REST API ในวิธีที่จำกัดมากขึ้นเพื่อสร้างชื่อป้ายกำกับที่กำหนดเองพร้อมหมวดหมู่ในตัวในเดือนมิถุนายน 2023

ตำแหน่งที่ป้ายกำกับข้อมูลจะปรากฏ

ป้ายกำกับข้อมูลปรากฏในที่ต่างๆ เช่น

 • ด้านบนของหน้าแอสเซท (เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล ตาราง และอื่นๆ)
  ป้ายกำกับในหน้าแอสเซท
 • รายการแอสเซท (หน้าสำรวจ หน้าแอสเซทภายนอก และอื่นๆ)
  ป้ายกำกับในหน้าแอสเซท
 • แผงข้อมูลสำหรับ Desktop และการเขียนเว็บ
  ป้ายกำกับในแผงข้อมูล Desktop
 • หน้าต่างรายละเอียดแคตตาล็อกสำหรับการเขียนเว็บ
  ป้ายกำกับในรายละเอียดแคตตาล็อกการเขียนเว็บ
 • หน้าต่างรายละเอียดข้อมูล
  ป้ายกำกับในหน้าต่างรายละเอียดข้อมูล

สีบ่งบอกถึงหมวดหมู่และระดับการมองเห็นของป้ายกำกับ:

 • สีเขียวแสดงว่าแอสเซทได้รับการรับรอง
 • สีฟ้าแสดงถึงคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพการมองเห็นมาตรฐาน
 • สีเหลืองแสดงถึงคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพที่มีการมองเห็นระดับสูง
 • สีเทาแสดงถึงป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในการมองเห็นมาตรฐานหรือป้ายกำกับพร้อมหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
 • สีม่วงแสดงถึงป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูง

เมื่อคุณคลิกที่ป้ายกำกับ คุณจะเห็นป้ายกำกับบนแอสเซทนั้นและรับค่ามจากแอสเซทนั้น คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพและป้ายกำกับความละเอียดอ่อนจะรับค่ามาและจะแสดงในแอสเซทดาวน์สตรีมจากคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพและป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่แนบมา เลือกแอสเซทอัปสตรีมเพื่อดูหน้าสำหรับแอสเซทดังกล่าว การรับรองและป้ายกำกับหมวดหมู่ที่กำหนดเองจะไม่ปรากฏในแอสเซทดาวน์สตรีม

มีตัวบ่งชี้เดียวสำหรับป้ายกำกับแต่ละหมวดหมู่ ไม่ว่าจะมีป้ายกำกับของหมวดหมู่นั้นอยู่ในแอสเซทหรือรับค่ามาจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม ตัวบ่งชี้จะแสดงเป็นสีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน หากป้ายกำกับหนึ่งรายการขึ้นไปที่แสดงเป็นป้ายกำกับการมองเห็นระดับสูง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าตารางมีคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพที่มีการมองเห็นมาตรฐาน และฐานข้อมูลอัปสตรีมของตารางมีคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพที่มีการมองเห็นระดับสูง คุณจะเห็นตัวบ่งชี้คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพ (2) สีเหลืองเนื่องจากตัวบ่งชี้นี้แสดงถึงคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพสองรายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการมองเห็นระดับสูง

แอสเซทที่มีป้ายกำกับทั้งในแอสเซทและรับค่ามา

คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพที่มีการมองเห็นระดับสูงและป้ายกำกับความละเอียดอ่อนการมองเห็นสูงที่ส่งผลต่อมุมมองและเซสชันการเขียนเว็บจะแสดงการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูง

การแจ้งเตือนเหล่านี้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลที่ตนเห็นจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง การเลือกลิงก์ “เปิดรายละเอียดข้อมูล” จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายกำกับที่ส่งผลต่อข้อมูล

กล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล

ตั้งแต่ Tableau Cloud กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป คุณจะเพิ่ม ลบ และแก้ไขป้ายกำกับข้อมูลในแอสเซทโดยใช้กล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูลแบบรวม (การตรวจสอบการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการตรวจสอบการรีเฟรชโฟลว์ยังคงได้รับการควบคุมผ่านกล่องโต้ตอบที่แยกจากกัน)

หากต้องการเปิดกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูลสำหรับแอสเซท เลือกเมนูการดำเนินการ (...) ถัดจากแอสเซท จากนั้นเลือกป้ายกำกับข้อมูล เลือกการรับรอง คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน หรือป้ายกำกับทั้งหมดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูลพร้อมแท็บที่เหมาะสมที่แสดง

กล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล

แท็บแนวตั้งทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบจะสัมพันธ์กับหมวดหมู่ป้ายกำกับข้อมูล ยกเว้นแท็บป้ายกำกับทั้งหมดและป้ายกำกับที่เลือกที่ด้านบนของรายการ

 • แท็บป้ายกำกับทั้งหมดจะแสดงรายการป้ายกำกับข้อมูลของไซต์ทั้งหมดในทุกหมวดหมู่ มีการเลือกป้ายกำกับแต่ละรายการที่เลือกสำหรับแอสเซทแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายกำกับข้อมูลที่เลือกไว้สำหรับแอสเซทเมื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รวมทั้งป้ายกำกับใดๆ ที่เลือกตั้งแต่นั้นมา
 • แท็บป้ายกำกับที่เลือกจะแสดงรายการป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับเลือกสำหรับแอสเซท ซึ่งรวมถึงป้ายกำกับข้อมูลที่เลือกไว้สำหรับแอสเซทเมื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รวมทั้งป้ายกำกับใดๆ ที่เลือกตั้งแต่นั้นมา
 • แท็บอื่นๆ สอดคล้องกับหมวดหมู่ป้ายกำกับข้อมูล แท็บเหล่านั้นจะแสดงป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เหล่านั้น มีการเลือกป้ายกำกับแต่ละรายการที่เลือกสำหรับแอสเซทแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายกำกับข้อมูลที่เลือกไว้สำหรับแอสเซทเมื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รวมทั้งป้ายกำกับใดๆ ที่เลือกตั้งแต่นั้นมา

แถบค้นหาที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจะแสดงป้ายกำกับข้อมูลที่ตรงกับคำค้นหาที่คุณระบุ คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกป้ายกำกับใดๆ ที่ต้องการจากผลลัพธ์ได้

วิธีเปลี่ยนป้ายกำกับข้อมูลในแอสเซท

 1. ไปยังป้ายกำกับโดยใช้แถบค้นหาหรือแท็บแนวตั้งเพื่อค้นหาป้ายกำกับ
 2. หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับข้อมูลให้กับแอสเซท ให้เลือกช่องข้างแอสเซท
 3. เลือกระดับการมองเห็น (หากมี) และข้อความหากต้องการ
 4. หากต้องการลบป้ายกำกับข้อมูลออกจากแอสเซท ให้ล้างช่องที่อยู่ด้านข้าง
 5. เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับเพิ่มเติมสำหรับแอสเซทโดยทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้
 6. หากต้องการคอมมิตการเปลี่ยนแปลงกับป้ายกำกับข้อมูลในแอสเซทและปิดกล่องโต้ตอบ ให้คลิกบันทึก หรือหากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่เปิดกล่องโต้ตอบ ให้คลิกยกเลิกและยืนยันว่าคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: การเลือกป้ายกำกับข้อมูลแทนช่องทำเครื่องหมายถัดจากป้ายกำกับนั้นจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายกำกับโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะของช่องทำเครื่องหมาย การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการดูคำอธิบายป้ายกำกับหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะของป้ายกำกับบนแอสเซท

กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวมไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Server

หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับป้ายกำกับในหมวดหมู่เฉพาะ โปรดดูหัวข้อที่เหมาะสม:

สิทธิ์ที่จำเป็นในการโต้ตอบกับป้ายกำกับข้อมูลบนแอสเซท

สิทธิ์ที่จำเป็นในการดู เพิ่ม อัปเดต และลบป้ายกำกับบนแอสเซทมีดังต่อไปนี้

 • หากต้องการดูป้ายกำกับข้อมูล คุณต้องมีสิทธิ์อ่านบนแอสเซทที่เกี่ยวข้อง
 • หากต้องการเพิ่ม อัปเดต หรือลบป้ายกำกับข้อมูลนอกเหนือจากป้ายกำกับการรับรอง คุณต้องมีสิทธิ์เขียนในแอสเซทที่เกี่ยวข้อง
 • หากต้องการเพิ่ม อัปเดต หรือลบป้ายกำกับการรับรอง คุณต้องเป็นผู้ดูแล มิฉะนั้น คุณต้องเป็นหัวหน้าโปรเจกต์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สำหรับโปรเจกต์ที่มีแอสเซทอยู่
 • หากต้องการเพิ่ม อัปเดต หรือลบป้ายกำกับการรับรองสำหรับแอสเซทภายนอกไม่อยู่ในโปรเจกต์ คุณต้องมีสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์ในแอสเซทที่เกี่ยวข้อง

การเปรียบเทียบป้ายกำกับข้อมูลและแท็ก

Tableau Cloud และ Tableau Server ยังมีโซลูชันอื่นสำหรับการจำแนกแอสเซท ได้แก่ แท็ก ป้ายกำกับข้อมูลและแท็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้+

พื้นที่ป้ายกำกับข้อมูลแท็ก
โครงสร้างและการควบคุมผู้ดูแลจะควบคุมช่วงของป้ายกำกับข้อมูลไม่มีการควบคุมการควบคุมระบบสำหรับช่วงของแท็กที่ผู้ใช้เพิ่ม
สิทธิ์ความสามารถในการเพิ่ม/อัปเดต/ลบป้ายกำกับข้อมูลที่ควบคุมผ่านสิทธิ์ของแอสเซทExplorer และ Creator สามารถแท็กแอสเซทใดๆ ที่พวกเขาสามารถดูได้
ลักษณะรูปไอคอนป้ายกำกับข้อมูลสามารถมองเห็นได้ง่ายและมีรหัสสีตามหมวดหมู่และระดับการมองเห็นโดยทั่วไปแล้ว แท็กจะมองเห็นได้น้อยกว่าป้ายกำกับข้อมูลและไม่มีรูปไอคอน
การรับค่าป้ายกำกับข้อมูลบางอย่าง (เช่น คำเตือนและป้ายกำกับความละเอียดอ่อน) จะแสดงบนแอสเซทดาวน์สตรีมไม่มีการรับค่า
การค้นหา/การกรองการรับรองและคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพสามารถใช้เป็นตัวกรองในรายการแอสเซทบางรายการได้ผลการค้นหาจะแสดงแอสเซทที่มีแท็กที่ตรงกัน และแท็กสามารถใช้เป็นตัวกรองในรายการแอสเซทบางรายการได้
API ที่สามารถเข้าถึงได้สามารถเข้าถึงผ่าน REST API และ Metadata API ได้สามารถเข้าถึงผ่าน REST API และ Metadata API ได้
ข้อกำหนดด้านใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล (ยกเว้นการรับรองแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่)ไม่มีข้อกำหนดการให้สิทธิ์อนุญาต
ใช้การจัดหมวดหมู่แบบมีโครงสร้างเน้นการให้ข้อมูลสำคัญที่มีส่งผลต่อการใช้ข้อมูลของผู้ใช้วิธีปลายเปิดเพื่อจัดหมวดหมู่แอสเซท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก โปรดดูใช้แท็ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop และการเขียนเว็บ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ